Список предметов

Рефераты по менеджменту

Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Мета курсової роботи: поглиблення теорії та розробка рекомендацій щодо аналізу зовнішнього середовища підприємства в умовах ринкової економіки та нестабільного політичного та економічного стану у державі.
Задачі курсової роботи:
- аналіз впливу зовнішніх чинників на підприємство;
- оцінка зворотнього впливу підприємства на зовнішнє середовище;
- визначення методів зменшення впливу цих факторів;
-оцінити роботу підприємства в умовах обмеженої інформації о зовнішнім середовищі;
-визначення впливу держави на підприємство як одного з основних суб’єктів зовнішнього середовища.
21 Марта 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз зовнішнього середовища підприємства в період диверсифікації його діяльності

Сутність поняття «диверсифікація» означає оновлення і товару, і ринку підприємства одночасно, вихід за межі основного бізнесу, яким підприємство займалось досі, проникнення в нові галузі.
Щоб ширше зрозуміти сутність цього процесу розглянемо декілька варіантів визначення поняття «диверсифікація діяльності підприємства».
Диверсифіка́ція (англ. Diversification) —
16 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз зовнішнього середовища предприємства

В умовах ринкової економіки найважливішим завданням будь-якого суб'єкта господарювання є постійний контроль за об'ємом продажів і доходами, оскільки при швидко мінливому попиті і конкуренції, що загострюється істотно зростає ризик незатребуваності продукції (робіт, послуг). Для своєчасної оцінки поточної ситуації, прийняття збалансованих рішень, для управління доходами і прибутком організації як основними показниками фінансових результатів функціонування організації необхідний оперативний аналіз, а в ряді випадків - моніторинг обсягу продажів, виручки, прибутку.
Оскільки ринкова інформація часто змінюється і є нестійкою, для її формування велике значення мають експертні оцінки, зроблені на підставі наявних даних управлінського обліку, наслідок цього - отримання на їх основі необхідного масиву необлікової інформації, розробка методів аналізу, орієнтованих на активне використання. Одним із методів, що грунтуються на експертних оцінках, є SWOT-аналіз.
24 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності країни

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) — це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, як на території України так і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності. 18 Апреля 2013  Тип работы: практическая работа  Скачать

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ЛГЗ «Хортиця» та її положення на світовому ринку алкогольної продукці

Міжнародний маркетинг як наука і господарська практика являє собою продукт розвитку традиційного маркетингу. Якщо традиційний маркетинг пов’язаний з діяльністю фірми в межах держави, тобто усередині країни, то міжнародний маркетинг орієнтований на пошук шляхів найбільш повної реалізації потенціалу фірми завдяки визначенню місця і умов його використання за межами країни.
Предметом міжнародного маркетингу є діяльність фірми на міжнародному ринку з використанням маркетингових інструментів. Суб’єктом здійснення можливостей теорії і практики міжнародного маркетингу є базисна ланка ринкової економіки - фірма, що реалізує товари чи послуги.
14 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз конкуренції в галузі виробництва тютюну в Україні

Реформи, що проводяться українським урядом прийняли інший оборот. Україна показала один з найвищих рівнів інфляції серед країн світу за 1993р., Виробництво впало майже вдвічі, зберігається нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, колосально впали доходи населення. Всі ці фактори, які одночасно є складовими економічної макросередовища будь-якої фірми, позначилися найгіршим чином на розвиток підприємств тютюнової промисловості України. 21 Ноября 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш”

Об’єктом дослідження виступає менеджмент сумського підприємства галузі
сільськогосподарського машинобудування Відкрите акціонерне товариство
“Сумський завод сільськогосподарського машинобудування”, яке створено
відповідно до наказу Регіонального відділення фонду державного майна України
по Сумській області № 79 від 14 лютого 1995 року шляхом перетворення в
товариство державного підприємства "Сумський завод сільськогосподарського
машинобудування" згідно з порядком перетворення у процесі приватизації
державних підприємств у відкриті акціонерні товариства.
20 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз особливостей управління міжнародною діяльності Nestle

Nestlé – найбільша компанія світу у сфері виробництва продуктів харчування, яка діє на принципах раціонального харчування та здорового способу життя. Більш ніж за сто років свого існування Nestlé вдалося здобути світове визнання як виробника високоякісних, корисних і безпечних продуктів харчування та завоювати репутацію порядного, відповідального і надійного партнера. Сьогодні продукція Nestlé користується довірою мільйонів споживачів у різних країнах світу. 06 Мая 2012  Тип работы: творческая работа  Скачать

Аналіз потенціалу підприємства, його сутність

Сучасний економічний розвиток свідчить про необхідність використання нових теоретичних підходів, прикладного інструментарію, які уможливлюють ефективне подолання складними соціально-економічними системами господарювання різних рівнів невизначеності динамічного ринкового середовища та дасть змогу своєчасно адаптуватися до нього.Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб'єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу. 21 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз регіональної туристичної політики на прикладі тернопільської області

Метою роботи є дослідження концептуальних засад реалізації державної політики у сфері туризму та обгрунтування пріоритетних напрямів реформування туристичної галузі регіону. 11 Мая 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Аналіз ринкової діяльності гіпермаркету «Епіцентр К» та розробка концепції проекту відкриття нового відділу «ДЕКО»

Мета курсової роботи - розробка концепції проекту відкриття нового відділу «ДЕКО» в гіпермаркеті «Епіцентр К» для реалізації ефективної та економічно вигідної стратегії, забезпечення покупців широким асортиментом якісних і доступних товарів, заощадження часу клієнта за допомогою зручної технології обслуговування.
Для досягнення цієї мети виконуються наступні завдання:
вивчення теоретичних основ складання бізнес-плану, методів проектного управління при відкритті та управлінні;
аналіз ринкової та фінансової діяльності гіпермаркету «Епіцентр К»;
розробка концепції проекту відкриття нового відділу «ДЕКО».
12 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз ринку соків в Україні

Метою представленого самостійного дослідження є аналіз поточного стану виробництва соків в Україні та загального стану і перспектив галузі. 14 Апреля 2011  Тип работы: лабораторная работа  Скачать

Аналіз роботодавців як суб’єктів права інтелектуальної власності

Мета дослідження аналіз роботодавців як суб’єктів права інтелектуальної власності.
Завдання, яке ми поставили перед собою при написанні реферату роботи є:
1. Вивчити правове положення автора як первинного суб’єкта права інтелектуальної власності.
2. Розглянути питання про співавторство.
3. Охарактеризувати роботодавців як суб’єктів права інтелектуальної власності.
28 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аналіз сиситеми менеджменту на прикладі власної фірми-легенди ПП «Солодке життя»

Менеджмент фірми передбачає пошук „золотої середини", при якій позитивні фактори переважатимуть. Все це без сумніву лягає на плечі менеджера, який виступає головною особою, управляючим не тільки процесом виробництва, а й соціальними процесами. Менеджмент фірми будується з урахуванням залучення до роботи професіоналів - управляючих (менеджерів). Участь персоналу в процесі управління не суперечить теорії та практиці менеджменту. Навпаки, вона робить виробничий процес більш демократичним, знижує рівень конфліктних ситуацій, страйків, є стимулом до підвищенння якості праці, зміцнення виробничої дисципліни 18 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аналіз системи кадрового управління

Мета бакалаврської роботи полягає у вивченні особливостей управління кадрами на ТзОВ “Гал-Леобуд”.
Завдання бакалаврської роботи обумовлені її метою:
• виявити та опрацювати фахову літературу з теми бакалаврської роботи;
• розкрити сутність основних понять та дати визначення процесу кадрового управління;
• охарактеризувати складові системи кадрового управління;
• проаналізувати методичні підходи до оцінювання ефективності системи кадрового управління в організації;
22 Декабря 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Аналіз системи менеджменту підприємства «Чумак»

Основна діяльність компанії - виробництво продуктів харчування. Корпоративний слоган "Чумака" – "З лану до столу". Динаміка основних показників економічної діяльності підприємства. Показники ефективності діяльності підприємства. Показники ефективності використання обігових коштів. Показники ефективності використання трудових ресурсів. Фінансово-економічний стан підприємства. 04 Апреля 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

Актуальність теми дипломної роботи. В сучасному світі управління персоналом грає дуже важливу роль в розвитку суспільства, оскільки від правильного підходу до управління персоналом залежить управління організацією в цілому. За допомогою людських ресурсів керівники досягають поставлених цілей та завдань, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки інших людей. У зв'язку з цим оволодіння основами організації процесу управління персоналом набуває особливої актуальності. 07 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз ситуції з " Лідерство"

Аналіз однієї ситуації згідно навчальним планом Дніпропетровської державноної академії 11 Ноября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Аналіз стану та ефективності використання необоротних активів

Аналіз стану і ефективності використання необоротних активів підприємства почнемо з аналізу основних фондів підприємсвта – найважливішої частини необоротних активів, яка бере безпосередню участь у виробничому процесі. 18 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аналіз стану формування доходів місцевого бюджету на прикладі міста Чернігова

Метою роботи є вивчення особливостей формування доходної частини місцевого бюджету і пошук шляхів підвищення ефективності його формування (на прикладі міста Чернігова).
Предметом вивчення даної роботи є теоретичні та практичні аспекти економічних відносин, щодо формування доходів місцевих бюджетів.
Об’єкт дослідження – доходна частина бюджету міста Чернігова.
17 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз стратегічного планування митної системи у складі Міністерства доходів та зборів України та визначення його значення

Мета:
Дослідити стратегічне планування Міністерства доходів та зборів у галузі митної справи
Об’єкт:
Діяльність Міністерства доходів та зборів у галузі планування.
Предмет:
Процесс створення стратегічних планів Міністерства доходів та зборів у галузі митної справи.
25 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналіз та розробка фінансової стратегії організації на прикладі ТОВ "Рачинський КХП".

Для забезпечення ефективної виробничої і невиробничої діяльності підприємства в умовах конкуренціїі ринку необхідні обгрунтовані, перелічені, легітимні (тобто відповідні законодавству) управлінські рішення. При законодавчій недосконалості і нестабільності багато підприємств віддають пріоритет прибутку і доходам акціонерів. Але, якщо підприємство хоче в майбутньому залишитися на ринку і бути конкурентноспроможними, воно також повинне працювати на досягнення довгострокових цілей: ринковіпозиції, інновації, продуктивність, матеріальні і фінансові ресурси, прибутковість, управлінська діяльність і її розвиток, трудову діяльність і установки співробітників, зобов'язання перед суспільством. 26 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

полягає у вивченні особливостей управління персоналом на ПАТ КБ «ПриватБанк». 15 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аналітична робота на підприємстві

При здійсненні аналізу діяльності підприємств і об'єднань виділяють три етапи роботи. Перший етап (підготовчий) включає в себе роботи організаційного характеру, що гарантують достатню глибину й оперативність аналізу (планування, визначення об'єктів аналізу, складання програми та ін.); другий - основний етап - це власне аналітичні роботи (збір і обробка даних, їх систематизація і зіставлення, виявлення впливу факторів і т. д.); на третьому (підсумковому) етапі узагальнюють і оформлюють результати аналізу, а також розробляють пропозиції щодо їх реалізації 27 Октября 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Анализ внешней и внутренней среды организации

Проблема взаимоотношения организации и среды в науке стала рассматриваться впервые в работах А. Богданова и Л. фон Берталанфи в первой половине ХХ века. Однако в менеджменте значение внешней среды для организаций было осознано только в 60-е годы в условиях усиления динамизма ее факторов и нарастания кризисных явлений в экономике. Это послужило отправной точкой для интенсивного использования системного подхода в теории и практике управления, с позиций которого любая организация стала рассматриваться как открытая система, взаимодействующая с внешней средой. Дальнейшее развитие данной концепции привело к возникновению ситуационного подхода, согласно ему выбор метода управления зависит от конкретной ситуации, характеризуемой в значительной мере определенными внешними переменными. 29 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Анализ внешней среды

Исходя из данной работы можно выделить следующие задачи:

1. Рассмотреть факторы и субъекты внешней среды, их влияние на работу организации

2.. Охарактеризовать методы анализа внешней среды

3. Исследовать анализ микро и макроокружений ОАО «Сибирьтелеком»

Цель работы: проанализировать анализ внутренней среды организации.
17 Марта 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Анализ внутренней среды ОАО «ГАЗПРОМ»

Под организацией как объект управления понимается упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации подобно единому целому. Объект управления определяется также как форма разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, направленным на решение поставленных задач и достижение намеченных целей. С этих позиций объект управления представляется в виде системы оптимального распределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия между входящими в ее состав органами управления и работающими в них людьми. 14 Октября 2011  Тип работы: практическая работа  Скачать

Анализ динамики производительности труда

Цель экономико-статистического анализа производительности труда – выявить

причины (факторы), повлиявшие на формирование среднего уровня, характер и

темпы изменения производительности труда, для подготовки, обоснования и

принятия экономических решений. Существуют несколько методов экономико-

статистического анализа производительности труда, каждый из которых обладает

самостоятельным значением, условиями и сферой применения. Рассмотрим каждый

из них в отдельности.
30 Сентября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Анализ и совершенствование технологии подбора и управления персоналом на предприятии

Целью настоящей работы является анализ процесса подбора и управления персоналом, выявление наиболее общих и частных проблем этого явления и определение возможных вариантов их решений.
Выбранная цель предопределила следующие задачи:
- изучить теоретические основы подбора и управления персоналом предприятия.
- проанализировать конкретные потребности и специфические особенности подбора персонала на анализируемом предприятии, методы его расстановки по рабочим местам;
01 Мая 2012  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Анализ и динамика финансовых ресурсов на макроуровне

Целью курсовой работы ставится анализ и оценка динамики финансовых ресурсов на макроуровне.

Задачи работы:

- рассмотреть теоретические основы функционирования финансовых ресурсов на макроуровне;

- выполнить анализ динамики и структуры финансовых ресурсов в экономике России;

- определить перспективы оптимизации финансовых ресурсов на макроуровне.
12 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать