Список предметов

Рефераты по товароведению

Асортимент іграшок

Метою курсової роботи є дослідження асортименту та споживних властивостей іграшок. 07 Февраля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Асортимент лакофарбових матеріалів

Мета роботи полягала в тому, щоб розглянути лакофарбові матеріали, їх склад, основи виробництва та асортимент.


Завдання курсової роботи:


дати загальну характеристику лакофарбових матеріалів;


розглянути технологічний процес виробництва лакофарбових матеріалів;


охарактеризувати технологічний процес нанесення лакофарбових матеріалів;


розглянути властивості лакофарбових покриттів;


проаналізувати асортимент лакофарбових матеріалів.
10 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Асортимент продукції музичних інструментів. Гітари

Гіта́ра — струнний музичний інструмент сімейства лютен. Звук створюється вібрацією струн, і пiдсилюється резонатором — декою iнструменту. Гітарист, зазвичай, правою рукою смикає струни пальцями або медіатором, а пальцями лівої затискає струни на грифi, утворюючи акорди та змінюючи тональність звуку.
Гітари в цілому поділяються на акустичні, електричні та
напівакустичні. Класична акустична гітара має 6 струн. Різновид гітари із 7 струнами поширений у Росії.
18 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Асортимент продукції музичних інструментів. Гітари

Звук створюється вібрацією струн, і пiдсилюється резонатором — декою iнструменту. Гітарист, зазвичай, правою рукою смикає струни пальцями або медіатором, а пальцями лівої затискає струни на грифi, утворюючи акорди та змінюючи тональність звуку.
Гітари в цілому поділяються на акустичні, електричні та
напівакустичні. Класична акустична гітара має 6 струн. Різновид гітари із 7 струнами поширений у Росії.
20 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Асортимент хутряного напівфабрикату. Козеня, лоша, опойок

У хутряну та овчинно-шубну сировину включають хутро, хутряну сировину і невироблені шкурки морських звірів; у хутряні товари – шкурки вироблені зимово-весняних видів хутра, шкурки хутряні і вироблені шкурки морських звірів; у хутряні й овчинно-шубні вироби – хутряний і овчинно-шубний одяг, хутряні головні убори, коміри, хутра, пластини, скрій, жіночі хутряні убори (горжетки, пелерини), рукавиці, рукавички та інші хутряні вироби. 05 Ноября 2012  Тип работы: творческая работа  Скачать

Асортимент ювелірних виробів

Метою курсової роботи є аналіз асортименту та розробка пропозицій щодо його оптимізації.
У роботі будуть розглянуті наступні питання:
стан та перспективи розвитку ринку ювелірних виробів в Україні;
класифікація ювелірних виробів із золота;
експертиза ювелірних виробів із золота;
аналіз структури асортименту ювелірних виробів із золота підприємства “Diadema”;
шляхи оптимізації асортименту ювелірних виробів із золота підприємства “Diadema”.
23 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Асортименту і експертиза якості майонезу, що реалізовується супермаркетом «Варус»

Метою роботи стало вивчення асортименту і експертиза якості майонезу, що реалізовується супермаркетом «Варус».
Поставлена мета зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
Розглянути хімічний склад і харчову цінність майонезу;
Проаналізувати класифікацію і характеристику асортименту майонезу;
Визначити чинники, що формують асортимент та якість майонезу;
Визначити вимоги до якості майонезу; умови його транспортування й збереження;
Дати порівняльну характеристику якості відібраних зразків майонезу
Провести аналіз асортименту майонезу
06 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аспекты формирования ассортимента и качества синтетических моющих средств

Цель курсовой работы состоит в изучении структуры ассортимента, оцен-ке качества синтетических моющих средств, реализуемых магазином «Корзинка» ООО «Меркурий».
В соответствии поставленной целью определились следующие задачи:
- изучить теоретические аспекты формирования ассортимента и качества синтетических моющих средств;
- провести анализ результатов торгового ассортимента и экспертизы каче-ства синтетических моющих средств, реализуемых магазином «Корзинка» ООО «Меркурий»;
- сделать выводы и предложить пути совершенствования ассортимента и качества синтетических моющих средств.
20 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент растительных масел

Основной масличной культурой в нашей стране является подсолнечник. Лучшие сорта подсолнечника отличаются высокой урожайностью, масличностью. В высокомасличных семенах подсолнечника содержание масла может составлять 54-57% их массы.

В Россию подсолнечник попал при Петре I в начале XVIII в., разводили его как декоративное растение. Только в конце XIX в. крестьянин Даниил Бокарев впервые начал добывать масло из семян подсолнечника.
05 Января 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Ассортимент галет и крекеров

Целью работы является составить современное представление о товарной экспертизе крекеров и галет, а также применить органолептический анализ на практике.
В задачи данной работы входит изучить порядок проведения и методы товарной экспертизы крекеров и галет, а также провести органолептический анализ представленных образцов крекеров.
10 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Ассортимент гречневой крупы

Родиной гречихи является Северная Индия, где ее называют «черным рисом». На западных отрогах Гималаев сосредоточены дикие формы растения. Гречиха выведена в культуру более 5 тысяч лет назад. В XV веке до н. э. она проникла в Китай, Корею и Японию, затем в страны Средней Азии, Ближнего Востока, на Кавказ и только потом в Европу. Во Франции, Бельгии, Испании и Португалии ее некогда величали «арабским зерном», в Италии и самой Греции — турецким, а в Германии — попросту языческим зерном. Гречневой ее стали называть славяне, и только потому, что к ним ее завезли из Византии в VII веке. 18 Апреля 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент детского питания

Целью исследования является анализ ассортимента и качества детского питания, реализауемого в магазине «Бэби» п. Агинское. т

Для реализации поставленной цели в работе были решены следующие задачи:

1. проанализировать состояние и развитие пищевой промышленности в условиях проведенных в России экономических реформ.

2. провести исследование рынка детского питания и выявление роли детского питания в системе национальной безопасности России.

3. исследовать ассортимент детского питания магазина «Бэмби».

4. рассмотреть факторы, формирующие качество детского питания.
05 Декабря 2010  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Ассортимент и качество макаронных изделий производимых ОАО "МаКоПр"

Цель проведенного нами исследования - изучение ассортимента и качества макаронных изделий, вырабатываемых на ОАО "МаКоПр». Для достижения поставленной в курсовой работе цели нами решались следующие задачи:
- ассортимент и классификация макаронных изделий;
- свойства макаронных изделий;
- качество и безопасность макаронных изделий;
- ассортимент и повышение качества макаронных изделий;
- дать организационно-экономическую характеристика ОАО «МаКоПр»;
26 Октября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и качество мясных копченостей вырабатываемых и реализуемых в магазинах Адепт

Задачи курсовой работы – описать доступный для объектов торговли ассортимент мясных копченостей и охарактеризовать их классификацию, раскрыть значение и роль в питании данной группы товаров, охарактеризовать процесс формирования и сохранения качества и потребительских свойств мясных копченостей на всех стадиях технологического процесса, например, при производстве, упаковке и хранении субпродуктов, а также описать виды и формы товарной информации, используемой для идентификации мясных субпродуктов и охарактеризовать методы определения показателей качества мясных субпродуктов, проанализировать новые направления в совершенствовании ассортимента и качества данной группы мясных товаров. 26 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и качество пива (на примере сети магазинов ООО “БирМаркет”, структурное подразделение – магазин №5 г. Хабаровск)

Тема курсовой работы: “Ассортимент и качество пива, на примере сети магазинов ООО “БирМаркет”, структурное подразделение – магазин №5 город Хабаровск”. Объём работы составляет 36 страниц, 10 таблиц, 14 использованных источников.
Целью работы являлось изучение ассортимента пива в отдельном фирменном магазине ООО «БирМаркет», определение качества, а также сделать выводы и рекомендации по устранению недостатков или усовершенствованию ассортимента и качества.
Объект исследования — ассортимент и качество пива в магазине “БирМаркет”
Цель работы — изучение ассортимента и качества пива, выявление проблем и разработка рекомендаций по расширению его в магазине “БирМаркет”.
10 Декабря 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и качество рыбных пресервов в масле реализуемых в торговой сети

Цель моей курсовой работы – Товароведная оценка качества пресервов филе сельди реализуемых в торговой сети
При выполнении курсовой работы были поставлены следующие задачи:
- определение показателей качества пресервов, реализуемых в торговой сети.
сравнение полученных результатов с требованиями действующих нормативных документах.
определение соответствия или несоответствия пресервов данным документам.
- обоснование товароведной оценки исследуемого продукта.
13 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и качество свежих плодов и овощей

В работе рассмотрены общие потребительские свойства пищевых продуктов: пищевая ценность, калорийность, усвояемость и сохраняемость. Пищевые продукты должны быть безвредными и иметь характерные вкус, цвет, запах, консистенцию. Качество продуктов может быть измерено количественными показателями. 25 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Ассортимент и качество сухарных изделий

Целью данной курсовой работы является изучение потребительских свойств и пищевой ценности сухарных изделий. Задачами курсовой работы являются: изучение роли сухарных изделий в питании, классификация и характеристика ассортимента сухарных изделий, изучение потребительских свойств, путей обеспечения качества изделий, изучение видов и форм товарной информации, новых направлений в совершенствовании ассортимента и качества. 17 Января 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и качество сыров на примере конкретного предприятия ОАО «Оршасырзавод»

Сыр появился на Востоке еще за несколько веков до нашей эры. Кочевникам приходилось преодолевать большие расстояния в поисках сезонных пастбищ, поэтому они придумывали различные способы консервации продуктов.

Например, чтобы не портилось, они высушивали его на солнце. Получалась сырная масса.
15 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и качество чипсов

цель: изучение ассортимента и экспертиза качества ассортимента чипсов, реализуемых магазином «Пятерочка».


Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:


- провести литературный обзор по теме курсовой работы, использовав при этом не менее 20 литературных источников: учебников, журнальных и газетных статей, электронных ресурсов;


- дать характеристику объекту и методам исследования;


- провести экспертизу качества четырех наименований продукции;


- сделать заключение о проведенном исследовании.
16 Декабря 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и классификация игрушек

Целью курсовой работы является исследование ассортимента и качества игрушек, реализуемых в сетевом магазине «Мир Барби».
В соответствии с целью, в курсовой работе были поставлены следующие задачи:
· рассмотреть классификацию, ассортимент игрушек;
· изучить сырье, применяемое для изготовления игрушек;
07 Ноября 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и оценка качества бензина

в работе представляется описание ассортимента и оценка качества бензина согласно действующему законодательству 03 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и показатели качества ржано-пшеничного хлеба. Сравнительная характеристика показателей качества Бородинского хлеба от разны

В России с древних времен выпечка хлеба считалась почетным и ответственным делом. Во многих поселениях были хлебные избы для приготовления хлеба. В Москве самыми крупными в XII веке были избы в районе нынешнего Нового Арбата, в Измайлове и Кремле. Тяжелый труд пекарей Древнего Рима почти не отличался от изнурительного труда булочников царской России. И только в начале XX века начала создаваться отечественная хлебопекарная промышленность. Сегодня это тысячи хлебозаводов, оснащенных современным оборудованием. В настоящее время хлебопечение в России является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности. 18 Ноября 2011  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Ассортимент и торговая номенклатура товара

Ассортимент товаров — совокупность их видов, разновидностей и сортов, объединенных или сочетающихся по определенному признаку. Основными группировочными признаками товаров являются сырьевой, производственный и потребительский. Различают производственный и торговый ассортимент товаров. 12 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Ассортимент и характеристика тканей

Приглядевшись, вы заметите, что ткани все разные: тонкие и толстые, с рисунком и без рисунка, защищающие от холода и от солнца. Да мало ли разных тканей! Чем же они отличаются? А отличаются ткани строением и свойствами. Свойств у тканей, как и у других творений человеческих рук, немало. И если для платьевой ткани необходимо сочетание каких-либо одних свойств, то для брезента требуются совершенно другие свойства. Разнообразие тканей, их расцветки и качество влияют на формирование направления моды, на ассортимент одежды. 03 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Ассортимент и экспертиза виноградных вин

Данная курсовая работа посвящена теме «Ассортимент и экспертиза виноградных вин» .Актуальность выбранной темы в том ,что вино - это сложный продукт брожения, имеющий в своем составе много веществ, природа которых пока еще мало известна, а количество их не поддается определению. 10 Ноября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и экспертиза виноградных вин

Основной вид культурного винограда имеет очень древнее происхождение, а виноградное вино тесно связано с историей человеческой цивилизации. В Древней Греции и Древнем Риме виноделие фактически было основной сельскохозяйственной отраслью. Уже в те времена технология изготовления вина достигла такой степени совершенства, что прошедшие тысячелетия мало ее изменили. 15 Декабря 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и экспертиза качества хлеба

Общая картина уровня механизации хлебопекарного производства позволяет сделать вывод, что отрасль в целом достигла, а порой и опережает аналогичный уровень многих зарубежных стран; отставание наблюдается разве что по упаковке и во внедрении технологии производства со стадией заморозки полуфабрикатов.
Цель: Рассмотреть ассортимент ржано-пшеничного хлеба. Провести контроль качества Бородинского формового хлеба и выявить, соответствуют ли показатели качества данных изделий требованиям ГОСТ. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. Общие технические условия.
22 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и экспертиза качества шоколада

Цель данной курсовой работы анализировать ассортимент и оценить качество шоколада.
Задачи курсовой работы:
- изучить потребительские свойства шоколада и химический состав;
- изучить классификацию и ассортимент шоколада;
- провести анализ состояния рынка шоколада;
- изучить виды фальсификации шоколада;
- провести экспертизу качества шоколада.
07 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ассортимент и экспертиза качества шоколада, реализуемого в розничной торговой сети г.Гомель

Шоколад — это кондитерское изделие, изготовленное из какао продуктов и сахара. Основным сырьём для производства шоколада и какао-порошка являются какао-бобы — семена какао-дерева. По происхождению какао-бобы подразделяют на три группы: американские, африканские и азиатские. 06 Апреля 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать