Список предметов

Новые рефераты

Виховний захід до Дня визволення Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників

Мета: поглибити знання учнів про історію рідного краю; закріпити знання учнів про події Великої Вітчизняної війни та про визволення України від німецько-фашиських загарбників, вшанувати пам’ять загиблих визволителів;
розвивати вміння висловлювати власну точку зору, вміння коментувати події, спияти формуванню у свідомості учнів значимість перемоги для українського народу, величину вкладу кожного ветерана даної війни у здобутті перемоги;
виховувати повагу, шанобливе ставлення до учасників ІІ світової війни, любов до країни, в якій ми живемо, до рідного краю, прагнення бути патріотом своєї держави.
20 Марта 2014 в 11:28  Тип работы: реферат  Скачать

Особливості розвитку та формування професійних інтересів у старшокласників

Проблема профорієнтаційної роботи з молоддю в сучасних умовах є однією з гостро актуальних не тільки з точки зору розв'язання власне виробничих завдань, але передусім якнайповнішого розкриття творчого потенціалу кожної людини. Гуманізація цілей навчання і виховання підростаючого покоління, що становить собою магістральну лінію перебудови в сфері народної освіти, передбачає всебічний розвиток особистості вихованців, вияв ними творчості, ініціативи і самостійності, зокрема при виборі майбутньої професії. На цьому ґрунті загострюється потреба у вивченні обдарувань учнів, їх інтересів та схильностей, а також дослідження умов, за яких ці інтереси та схильності перетворюються на дієві мотиви професійного самовизначення. 20 Марта 2014 в 01:54  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Порядок заключения и действия коллективного договора

Одной из форм социального партнерства являются коллективные переговоры по подготовке проекта коллективного договора. В соответствии со ст. 40 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) коллективный договор - это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 19 Марта 2014 в 21:04  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Понятие, цель, предмет, объект и задачи современной логистики

Возможность планирования различных операций и проведения анализа уровней элементов логистической системы предопределила ее разделение на макрологистику, мезологистику и микрологистику. 16 Марта 2014 в 10:59  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Основные идеи русского космизма

Еще несколько лет назад понятие русского космизма брали неизменно в кавычки как приблизительное образование, условность. Сейчас русский космизм окреп в своих правах, обрел законное место в отечественном культурном наследии. Однако объем и содержание этого понятия и стоящего за ним течения философии остаются весьма расплывчатыми. Под космизмом часто понимают целый поток русской, а то и мировой культуры, включающий в себя не только философов и ученых, но и писателей, художников, представителей других творческих профессий. Ведь связь человека и космоса была предметом изучения уже первых древнегреческих мудрецов. Так в космисты недолго записать, скажем, Гераклита с его вечноживущим космосом, который не создавали ни боги, ни люди и который живет сам по себе. 15 Марта 2014 в 17:14  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Органы местного самоуправления в системе местного самоуправления

Местное самоуправление является важнейшим элементом демократического государственного устройства и призвано обеспечить сочетание государственных интересов и интересов каждого отдельно взятого города, поселка, деревни, каждой каким-либо способом обособленной населенной территории.1 Органы местного самоуправления призваны решать вопросы местного значения, создавать условия для обеспечения повседневных потребностей населения - но это и есть реализация одного из ключевых прав человека и гражданина, гарантируемых демократическими государствами - права на достойную жизнь. Таким образом, местное самоуправление не только оппонент, но и соратник государственной власти, а развитое, местное самоуправление освобождает органы государственной власти от "текучки", позволяет сконцентрироваться на решении общегосударственных проблем, способствует оптимизации государственного управления. 13 Марта 2014 в 18:51  Тип работы: реферат  Скачать

Наркоманія серед підлітків

Всі ми з вами дуже різні, у кожного з нас своє особисте життя, зі своїми планами, проблемами і інтересами. Але об’єднує усіх нас одне спільне бажання – кожен з нас хоче бути щасливим. Навряд чи якийсь мудрець або філософ зуміє надати нам рецепт щастя, та й мало хто з нас прислухається до порад інших, вважаючи за краще свій шлях помилок і проб. І все ж таки деяких помилок краще не робити, бо занадто вже багато горя вони здатні заподіяти.
Діагноз «наркоман» звучить коротко і приречено: ще живий, ще сповнений сил, і немає тебе! А життя-то не кінчається. Ти не один у цьому світі. Поруч сім’я, близькі, кохані люди. Як бути в цій жахливій ​​ситуації їм? А як бути тобі з ними?
11 Марта 2014 в 17:33  Тип работы: сочинение  Скачать

Формування та використання капіталу підприємства на прикладі ВАТ «Міттал Груп»

За ринкових умовах господарювання, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюються на принципах самофінансування, а через нестачу власних фінансових ресурсів – за рахунок позичкових коштів, важливо дати аналітичну оцінку фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел. Власний капітал підприємства – це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, додатковий і резервний капітал, нерозподілений прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він – основа для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності. 10 Марта 2014 в 23:42  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інфляції: сутність, види та соціально-економічні наслідки

Одним із неодмінних атрибутів грошового обігу в країнах, де основу суспільного виробництва складає ринкова економіка, є інфляція. Це явище, власне кажучи, супроводжувало товарне виробництво на всьому історичному шляху його розвитку, але з особливою частотою і негативними наслідками для економіки інфляція стала проявлятися у ХХ столітті, коли країни перейшли до паперово-грошових систем. Інфляція як явище охоплює практично всі напрямки і сфери виробництва і може призводити до дуже гострої соціальної напруженості у суспільстві. Прикладом є Німеччина початку 20-х років, Югославія – в кінці 80-х років, Україна – на початку 90-х років минулого століття. Водночас значна за своїми масштабами інфляція підриває економічні позиції держави, ослаблює її роль у світовому поділі праці. 10 Марта 2014 в 18:03  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Енбек психологиясы

Еңбек психологиясы белсенді түрде өзгеріске ұшырап жатыр, соның салдарынан оның ішінде жаңа салалар пайда болуда. Адамдың еңбекте дамуы, түрлі стресстер, жұмыс әрекетінің ерекше жағдайлары, тәжірибенің операционалды-мағыналық жүйесі, мамаңдықтың акмеологиялық инварианты, әлеуметтік-техникалық жүйеге проективті көз-қарас, жұмыстық қысым және оны өлшеу, кәсіби стресс, кәсіби оқыту және дағдыларды ауыстыру, еңбектен қанағаттану, мотивция, еңбек мағынасы және оның субьекті мағынасы, кәсіби бағдарды анықтайтын теориялар, әдістер және әдістемелер, компьютер жүйесіндегі ақпараттық технологиялар және адами факторлар және т.б. еңбек психологиясының құрамын атап кетуге болады. 09 Марта 2014 в 20:27  Тип работы: реферат  Скачать

Географические информационные системы

Географическая карта. Кто не знаком с ней?

Для определения маршрута поездки по незнакомой местности, выбора удобного местоположения нового офиса, ознакомления со страной, в которой собираетесь провести отпуск…

Все это и многое другое можно сделать с помощью географических карт.

Людям разных профессий часто приходится обращаться к карте. Человек, умеющий читать карту, найдет в ней богатейший материал, на описание которого понадобились бы сотни страниц книжного текста.
05 Марта 2014 в 08:46  Тип работы: реферат  Скачать

Авраам Линкольн

Авраам Линкольн родился 12 февраля 1809, близ Ходженвилла. Американский государственный деятель, 16-й президент США в 1861-1865 годах, один из организаторов Республиканской партии (1854), выступившей против рабства.
Авраам Линкольн родился в бедной семье фермера.
03 Марта 2014 в 22:58  Тип работы: реферат  Скачать

Інструменти та методи контролінгу

Служба контролінгу в процесі виконання своїх функцій вдаються до багатьох методів - як загально методологічних і загальноекономічних (спостереження, порівняння, групування, аналіз, тенденційний аналіз, синтез, систематизація, прогнозування), так і специфічних. 03 Марта 2014 в 11:27  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Павопорушення неповнолітніх як гостра соціально-педагогічна проблема

На сьогоднішній день проблема правопорушень неповнолітніх є і залишається однією з гострих проблем українського суспільства. Над пошуком шляхів її вирішення працює широке коло фахівців різних наукових галузей: кримінології, юриспруденції, психології, педагогіки, соціальної педагогіки, соціології, правознавства тощо. 02 Марта 2014 в 15:15  Тип работы: практическая работа  Скачать

Cүт қышқылды бактерияларды зерттеу

Біздің ойымызша қылмыс саясатының маңызы қылмыспен күресу саласымен шектеледі, ал қылмыстық, негативті оқиғалардан басқа жағдайларды айтсақ, онда оқырман күресуді әлеуметтік саясат қарастыруы тиіс. Қаңғыбастық, маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік және т.б. қылмыс саясатының саласына тек қана қылмыстық негізі болуына байланысты ғана кіреді.. Қылмыс саясаты – қылмыспен күресу бағытын, түрлерін, онымен күресуге арналған мемлекет органдары қызметінің мазмұны мен міндеттерін белгілейді. 01 Марта 2014 в 11:46  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Қышқылдар мен негіздердің қазіргі заманғы теориясы. Бренстед-Лоуридің протолиттік теориясы, протолиттік реакциялардың теңдеуін құрастыр

1) Қышқылдар мен негіздер туралы түсінік.

2) Бренстед және Лоуридің протолиттік ерітінділер теориясы.

3) Күшті және әлсіз қышқылдар мен негіздердің рН және рОН есептеу.
26 Февраля 2014 в 21:23  Тип работы: реферат  Скачать

История развития стоматологии

Стоматология (от греч. stoma, родительный падеж stomatos - рот и ...логия), медицинская дисциплина, изучающая строение зубов, причины возникновения, лечение и профилактику зубных болезней, заболевания языка, слизистой оболочки полости рта, челюстей и окружающих их тканей лица и шеи; в задачи С. входит также разработка новых материалов для пломбирования зубов и их протезирования. 26 Февраля 2014 в 17:37  Тип работы: реферат  Скачать

Исследования особенностей адаптации детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении

Актуальность: дошкольное воспитание и обучение – первый уровень системы непрерывного образования Республики Казахстан, создающий условия для формирования и развития личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Базовый уровень развития - совокупность умений, знаний и навыков, обязательных для усвоения каждым воспитанником как необходимых для его нормального психо-физического развития ребенок получает именно в дошкольном образовательном учреждении [1].
Повышение значения дошкольного воспитания и обучения относится к числу общемировых тенденций. Дети, посещающие детский сад, лучше усваивают знания на всех уровнях образования и являются более успешными в жизни.
23 Февраля 2014 в 11:40  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Онтогинез темперамента

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что свойства темперамента, как и свойства нервной системы, не являются абсолютно неизменными. Свойства темперамента проявляются не с момента рождения и не все сразу в определенном возрасте, а развиваются в определенной последовательности, обусловленной как общими закономерностями созревания высшей нервной деятельности, так и специфическими закономерностями созревания каждого типа нервной системы- Причина индивидуальных особенностей поведения обусловлена свойствами нервных процессов возбуждения и торможения и их различными сочетаниями. 23 Февраля 2014 в 05:06  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Современные теории потребительского поведения (микроэкономический подход)

Я выбрал эту тему, так как она мне показалась интересной, к тому же материал по этой теме, рассмотренный в лекционном материале, показался мне поверхностным, и я решил углубить полученные знания. Данную тему можно считать актуальной, потому что мы живем в условиях рыночной экономики, где действуют законы спроса и предложения. А в основе формирования рыночного спроса на любое благо лежат решения отдельных его потребителей, то есть индивидуальный спрос. В конечном итоге в условиях рыночной экономики производственная деятельность ограничивается и определяется поведением потребителей. 22 Февраля 2014 в 19:27  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Предварительная и предполетная подготовка к полету по маршруту Сасово-Ульяновск

В данной работе будут рассмотрены основные этапы предварительной и предполётной подготовки экипажа к полёту по маршруту Сасово – Ульяновск и освещены конкретные действия каждого члена экипажа в процессе подготовки к полёту. Данные виды подготовок являются важными этапами перед выполнением полёта, поэтому точное и безопасное выполнение полёта во многом зависит от качества и своевременности их проведения. 21 Февраля 2014 в 20:40  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Функции и принципы правопорядка

Среди многочисленных проблем юридической науки и практики, которые в последние годы привлекают к себе повышенное внимание ученых-правоведов и общества в целом, находятся вопросы правового порядка. Они имеют приоритетное значение в правовой жизни общества.
Потребности и интересы общества, государства, граждан настоятельно требуют упорядоченности и стабилизации основных сторон общественной жизни. Правопорядок выступает необходимым условием возрождения экономики, функционирования всех социальных сфер, стабилизации жизненных процессов и становления подлинного народовластия.
18 Февраля 2014 в 14:09  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Формирование корпоративного имиджа средствами маркетинга, продвижение новой продукции фастфуда «Теремок-русские блины» с учётом корпора

Цели курсовой работы:
1.Раскрыть понятие корпоративного имиджа организации.
2.Определить роль корпоративного имиджа в общей маркетинговой стратегии организации.
3.Указать факторы, влияющие на формирование корпоративного имиджа организации.
4. Привести пример фирмы, со сформировавшимся корпоративным имиджем, рассмотреть её маркетинговую стратегию.
5. Разработать объект продвижения в рамках существующей маркетинговой стратегии.
6. Спланировать средства и каналы продвижения данного объекта с учётом сформировавшегося имиджа организации.
15 Февраля 2014 в 22:31  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бюджетный дефицит и государственный долг РБ

Важнейшим инструментом государственного регулирования экономики является государственный бюджет (от английского budget - сумка) - ведущее звено финансовой системы и основная финансовая категория. В нём объединяются главные доходы и расходы государства. Бюджет объединяет основные финансовые категории (налоги, государственный кредит, государственные расходы) в их действии. 15 Февраля 2014 в 16:51  Тип работы: курсовая работа  Скачать

История Евразийского банка

Экономикалық мамандықтарға студенттерді дайындау кезінде оқу процесінің міндетті бөлімі болып өндірістік тәжірибе табылады. Мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес кәсіби тәжірибелерінің түрін, кезеңдерін және мазмұнын бейнелейтін оқу методикалық материалдармен, басшылықпен, бақылаумен және нәтижелерді бағалаумен қамтамасыз етіледі. Өндірістік тәжірибе жоғары квалификациялы маман иесін дайындаудағы оқу процесінің негізгі бөлігі болып табылады және студентке мамандығы бойынша тәжірибелік қабілет алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар тәжірибе әртүрлі меншін формасы бар кәсіпорындарды құқықтық ұйымдастырушылық жағдаймен өткізіледі. 13 Февраля 2014 в 13:47  Тип работы: курсовая работа  Скачать