План хозяейственных счетов

Дата добавления: 22 Декабря 2011 в 19:51
Автор: a******@chuguev.net
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (704.08 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

КСР по БО2.doc

  —  1.26 Мб
 
Д-т            48 „Цільове фінансування"            К-т
   Оборот 0
С-доп. 17950,00 Оборот 0 С-до к. 17950,00
 
Д-т   50 „Довгострокові кредити банків"         К-т
   Оборот 0
С-до п. 46680,00 Оборот 0 С-до к. 46680,00

 

Д-т    47 „Забезпечення зарплат персоналу"    К-т
   Оборот 0
С-доп. 10880,00 Оборот 0 С-до к. 10880,00
 
685 Д-т   „Розрахунки з іншими кредиторами"                       К-т
  157,00 Оборот 157,00
С-до п. 0 157,00 210,00

Оборот 367,00 С-до к. 210,00

 
7011 Д-т   „Дохід від реалізації цукерок „Червоний мак"                     К-т
  1668,75 8343,75 Оборот 10012,5
С-до п. 0 10012,5

Оборот 10012,5 С-до к. 0

 
7012 Д-т      „Дохід від реалізації цукерок “Сонячні”                          К-т
733,5 3667,5

  Оборот 4401,00

С-до п. 0 4401,00

Оборот 4401,00 С-до к. 0

 
7013 Д-т   „Дохід від реалізації цукерок “Світлячок”                         К-т
  334,83 1674,17

  Оборот 2009,00

    С-до п. 0 2009,00

Оборот 2009,00

 

     С-до к. 0
 
7911 Д-т      „Фінансовий результат від реалізації цукерок „Червоний мак"      К-т
  4392,53 Обороті 2447,03
С-до п. 0

8343,75 4103,28

Оборот 12447,03 С-до к. 0

 
7912 Д-т      „Фінансовий результат від реалізації цукерок „Сонячні"      К-т
  2665,59 (1>781,00 Л

  Оборот 5446,59

С-до п.О

3667,5 1779,09

Оборот 5446,59 С-до к. 0

 
7913 Д-т      „Фінансовий результат від реалізації цукерок „Світлячок"      К-т
  2832,74 1922,9

  Оборот 4755,64

С-до п. 0

1674,17 3081,47

Оборот 4755,64 С-до к.

 
9011 Д-т          „Собівартість  реалізації цукерок „Червоний  мак"                      К-т
 

 

   С-до п. 0
 
   7565,00
  8054,50
  489,50
 
  Оборот 8054,50
Оборот 8054,50
   С-до к. 0
 

     9012 „Собівартість реалізації цукерок 
Д-т „Сонячні" К-т

   С-до п. 0
 
  2889,00
 
  -108,00
2781,00
  Оборот 2781,00
Оборот 2781,00
   С-до к. 0
 

     9013 „Собівартість реалізації цукерок 
Д-т „Світлячок" К-т

   С-до п. 0
 
  1808,1
1922,9
  114,8
 
  Оборот1922,9
Обороті 922,9
   С-до к. 0
 

Д-т 93 „Витрати на збут" К-т

   С-до п. 0
 
   243,00
  9890,86
   157,00
 
   5450,00
 
   1810,00
 
   2020,86
 
   210,00
 
  Оборот 9890,86
Оборот 9890,86
   С-до к. 0
 

 

 5.3. На підставі  реєстру господарських операцій підприємства «Ласунчик» за звітний період склали бухгалтерські проводки і записали їх до Журналу реєстрації господарських операцій. Таблиця 5.3 - Журнал реєстрації господарських операцій 

№ з/п Первинні  документи
  Зміст господарських  операцій
   Кореспондуючі рахунки
Сума, грн.
 
 
 
  Д-т
  К-т
 
1
  2
     3
   4
  5
6
1 Накладна-вимога на            відпуск матеріалів Відпущені зі складу і списані матеріали для упакування продукції, призначеної для продажу 93 „Витрати на збут" 201    „Сировина    і матеріали" 243,00
2 Накладна-вимога на             відпуск (внутрішнє переміщення матеріалів) Надійшла з  виробництва та оприбуткована на склад готова продукція за нормативної вартістю (табл. 4): - цукерки „Червоний мак", 400 кг

- цукерки „Сонячні", 350 кг - цукерки „Світлячок", 200 кг Разом

261 „Готова продукція  - цукерки „Червоний мак" 262 „Готова продукція - цукерки „Сонячні" 263 „Готова продукція - цукерки „Світлячок" 23 „Виробництво" 23 „Виробництво" 23 „Виробництво" 6800,00 3745,00 1260,00
3 Книга складського обліку Довідка бухгалтерії Списана на реалізацію готова продукція покупцям за нормативною вартістю     (табл. 4): - цукерки „Червоний мак" 9011 „Собівартість  реалізації цукерок „Червоний мак" 261 „Готова продукція -цукерки" 7565,00

 

    - цукерки „Сонячні"   Червоний мак"  
      9012 „Собівартість 262 „Готова 2889,00
      реалізації  цукерок продукція -  
    - цукерки „Світлячок" „Сонячні" цукерки „Сонячні"  
      9013 „Собівартість 263 „Готова 1808,1
      реалізації  цукерок продукція -  
      „Світлячок" цукерки  
    Разом   „Світлячок"  
4 Рахунок-фактура Нарахована  дебіторська заборгованість      
  Видаткова покупцям за реалізовану продукцію за цінами      
  накладна зазначеними у  договорі  (табл. 4):      
    цукерки „Червоний  мак" 361 „Заборгованість 7011 „Дохід від 10012,5
      покупців за товари" реалізації  цукерок  
        „Червоний мак"  
    - цукерки „Сонячні" 361 „Заборгованість 7012 „Дохід від 4401,00
      покупців за товари" реалізації  цукерок  
        „Сонячні"  
    - цукерки „Світлячок" 361 „Заборгованість 7013 „Дохід від 2009,00
      покупців за товари" реалізації  цукерок  
        „Світлячок"  
    Разом     16422,5

 

5 Податкова Нараховано  ПДВ на відпускну вартість      
  накладна продукції      
    - цукерки „Червоний  мак" 7011 „Дохід від 641 „Розрахунки з 1668,75
      реалізації  цукерок    
      „Червоний мак" податків"  
    - цукерки „Сонячні" 7012 „Дохід від 641 733,5
      реалізації  цукерок „Розрахунки з  
      „Сонячні" податків"  
    - цукерки „Світлячок" 7013 „Дохід від 641 334,83
      реалізації  цукерок „Розрахунки з  
      „Світлячок" податків"  
    Разом     2737,08
6 Акт     виконання Нарахована  заборгованість  перед  рекламним 93 685   „Розрахунки   з 157,00
  робіт агентством    „Лада"    за    проведені    рекламні „Витрати на збут" різними  
    заходи,   пов'язані   з   реалізацією   виробленої   кредиторами"  
    продукції (підприємство „Лада" не є платником      
    ПДВ)      
7 Наряд              на Нараховано  заробітну плату за навантаження 93 661 5450,00
  відрадну роботу готової продукції „Витрати на збут" „Заборгованість із  
        заробітної  плати"  
8 Розрахунок Нарахована   амортизація   на   приміщення   та 93 131     „Амортизація 1810,00
  бухгалтерії обладнання  магазину „Витрати на збут" основних засобів"  
9 Розрахунок Нарахована  сум внесків до фондів соціального 93 65   „Заборгованість 2020,86
  бухгалтерії страхування за діючими ставками у поточному „Витрати на збут" зі страхування  
    році *      
10 Виписка банку Перерахована  покупцями на поточний рахунок 311   „Грошові  кошти 361 „Заборгованість  
    підприємства  сума дебіторської заборгованості на рахунках в банку" покупців за товари"  
    за реалізовану  продукцію      
    - цукерки „Червоний  мак"     11310,00
    - цукерки „Сонячні"     4847,00
    Разом     16157,00
Описание работы
У курсовій роботі розглянуто два теоретичні питання. В першому - мова йде про План рахунків та класифікацію рахунків бухгалтерського обліку, Який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підприємствах, в організаціях і установах з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю.
Друге - характеризує певну систему взаємопов'язаних між собою облікових регістрів встановленою форми і змісту, що зумовлює послідовність і способи облікових записів.
Содержание
Вступ -.. З
I ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА Ч
1. План рахунків та класифікації рахунків бухгалтерського
обліку.
1.1 План рахунків бухгалтерського обліку - основа організації обліку на
підприємствах.
Структура плану рахунків. f
Характеристика реальних, номінальних та забалансових рахунків, f

Призначення кодів ( номерів) рахунків. З
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним 9
змістом. . . - , .... ^ . ...
Класифікація рахунків за призначенням та структурою. • • Iі
2. Форми бухгалтерського обліку. і£
Поняття форми бухгалтерського обліку.
Принципи побудови форм бухгалтерського обліку: - - 20

меморіально-ордерна форма;
журнал - головна;
журнальна;
спрощена;
автоматизована.
II ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЬІ
Висновок 56
Список використаної літератури . si