Оплата праці в України

Дата добавления: 06 Апреля 2013 в 23:28
Автор: p********@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (348.54 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Шкільнюк_зарплата.doc

  —  662.00 Кб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки та пропозиції  

В даній курсовій роботі розглядалась нарахування  заробітної плати, її склад та облік. Законом України «Про оплату праці» визначено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

На ПСП «Аскольд-Агро»  заробітна плата відноситься на собівартість продукції, отже облік заробітної плати ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Вимогами побудови обліку заробітної плати є: визначення завдань, система показників, документація і система рахунків. Виходячи з цього, основними задачами обліку праці і заробітної плати на ПСП «Аскольд-Агро» є:

  • Точне і своєчасне документальне оформлення даних про обсяг виконаних робіт, одержаної продукції і нарахованої оплати праці; відповідно до кількості та якості затраченої праці
  • Правильне нарахування оплати праці кожному працівникові згідно з чинними положеннями;
  • Дотримання порядку розподілу оплати праці по об’єктах бухгалтерського обліку;
  • Повний і своєчасний розрахунок з працівниками з оплати праці;
  • Своєчасне складання та подання бухгалтерської і статистичної звітності з оплати праці.

Облік праці та її оплати на ПСП “Аскольд-Агро”  організований таким чином, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці, зміцненню трудової дисципліни, підвищенню якості виробництва продукції, виконання робіт і послуг.

Основними завданнями обліку  заробітної плати на ПСП “Аскольд-Агро” є правильне визначення витрат робочого часу і облік праці; нарахування заробітної плати кожному працівникові відповідно до кількості та якості затраченої ними праці; виявлення фактичного обсягу фонду заробітної плати всьому колективу підприємства і здійснення контролю його як за складовими частинами, так і в цілому по підприємству, облік кожної суми нарахованої заробітної плати по кожному працівнику як складової частини витрат підприємства.

На сучасному етапі розвитку України, становлення її як економічно незалежної держави, слід звернути увагу  на законодавче поле. Цього потребує і питання заробітної плати. На нашу думку, слід послабити законодавчий тиск стосовно праці у понаднормовий час, дозволити працювати за особистим бажанням кожного працівника, але при цьому варто переглянути норми оплати праці таких працівників та причини їх виходу на понаднормову роботу.

В Україні варто провести реформу  пенсійного забезпечення: зменшити ставки нарахувань на заробітну плату та збільшити навантаження на громадян. основну увагу перекласти на особисте пенсійне страхування, хоча це і послабить  соціальний статус держави.

 ПСП “Аскольд-Агро” за роки своєї діяльності склало необхідний для нього колектив. В період стабільного економічного стану господарство мало достатній рівень виробництва. Урожайність зернових складала 25-28ц\га, кукурудзи на силос 300-350ц\га, коренеплодів – 500-600г. Рівень рентабельності в ті роки становив 30-40%.

За період 2000-2011 рр., в зв’язку з складною економічно-фінансовою ситуацією, господарство опинилось в критичному становищі. Відсутність коштів на придбання мінеральних добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів та сільськогосподарської техніки призвела до певного зниження урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин. Непомірно високі ставки за кредитні ресурси не давали можливості використовувати банківські кредити.

В 2010-2012 роках державні органи прийняли ряд постанов на поліпшення економічно-фінансового стану агропромислового комплексу.

У ПСП «Аскольд-Агро» завдяки впровадженню прогресивних технологій та ефективних форм матеріального стимулювання за останні 2—3 роки значно поліпшились господарсько-фінансові результати роботи. Заборгованість по заробітній платі погашена повністю.

У господарстві велика увага  приділяється контролю за витратами паливно-мастильних матеріалів (доводиться норма витрат палива на кожний вид роботи згідно з типовими нормами). За економію паливно-мастильних матеріалів виплачується премія в розмірі 10% суми вартості зекономленого палива.

Використання застарілої техніки  призводить до вимушених простоїв, роботи працівників понаднормово та у вихідні дні, що є досить негативним явищем.

Що стосується удосконаленню обліку  заробітної плати, то варто більше уваги приділити удосконаленню автоматизованого обліку  заробітної плати. Для цього слід використовувати стандартні автоматизовані робочі місця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

1.Закон України “  Про бухгалтерський облік та  фінансову  звітність в Україні” від 16.09.99р. № 996-XIV із змінами і доповненнями внесеними Законами України (останні зміни  від 22.06.2006 р. № 1829-ІІІ).

2. Кодекс законів України  про працю

3. Закон України «Про  оплату праці» від 24.03.2008року №108/95-ВР (із змінами та доповненнями

4.Порядок обчислення  середньої заробітної плати, затвердженим Постановою КМУ від 08.02.2007р. № 100 (із змінами та доповненнями)

5. Закон України “Про  відпустки” від 15.11.05 р (із змінами та доповненнями).

6.Порядок обчислення  середньої заробітної плати(доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим  державним страхуванням, затвердженим  Постановою 

7.М.Ф. Огійчук – “Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах , К:, «Вища освіта».2009 р.

8. О.А.Аврамчук – “Оплата праці в сільськогосподарському виробництві” К:, «Центрагропромпраця», 2010 р.

9.  Бутинець Ф.Ф. “Бухгалтерський і фінансовий облік”, ПП «Рута», Житомир, 2006р.

10.Ткаченко Н.М. «Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України».К. «А.С.К.»,2011р.

11. Матвеєва В. “Кадровая документация”, Харьков ”Фактор”. 2005 рік.

12.Журнал “Праця і зарплата”, №10(446) березень 2005 р.

13. Журнал “Праця і зарплата”, №37(281) жовтень 2007 р.

14. Газета “Урядовий кур’єр” №15, 27 січня 2007р.

15. Газета “Урядовий кур’єр” №115, 23 червня 2007р.

16. Газета “Урядовий кур’єр” №217, 15 листопада 2007 р.

17. Юридичний журнал №219, 17 листопада 2006р.

18. Пархоменко В.П. Про реформування бухгалтерського обліку в Україні         Бухгалтерський облік і аудит- 2009.-10.

19. Дієсперов В.С. Організація та оплата праці в сільськогосподарських підприємствах.

20. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах / П.Я.Хомін, Г.А. Лисий та ін.: За ред. Ю.А.Литвина. - К.: Вища школа.

21. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах. /За ред. Саблука П.Т.: Навчальний посібник. - К.: Урожай.

22. Бухгалтерський облік оплати праці та обов"язкових платежів //Вісник податкової служби України.

23. Жук В.М. Бухгалтерський облік  в   селянських (фермерських) господарствах: К: Інститут аграрної економіки  УААН.

24. Сук Л.К. Бухгалтерський облік : К.:2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ


Страницы:← предыдущая1234567
Описание работы
Метою даної роботи є висвітлення, вивчення та поглиблення існуючих теоретичних уявлень про суть, структуру та особливості первинного обліку та порядку нарахування оплати праці в сільськогосподарських підприємствах.
В умовах ринкової економіки та вільної конкуренції, за рівних інших вихідних умов, успіху, тобто більшого прибутку досягнуть ті сільськогосподарські господарства, які забезпечили нижчі витрати виробництва, найвищий рівень ефективності власного господарювання, шляхом наполегливого впровадження нових, нетрадиційних специфічних форм трудових відносин.
Содержание
Вступ
Фінансово-економічна характеристика ПСП «Аскольд-Агро» ………………5
Економічна сутність оплати праці……………………………………………….17
2.1.Облік особового складу працівників сільськогосподарського підприємства…………………………………………..……………………………20
Форми і види оплати праці………………..………..………………………..26
Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці у галузі рослинництва………………………………………………………….……............35
2.4. Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці у галузі тваринництва………………………………………………………………………..38
2.5. Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці у галузі промислових і допоміжних виробництвах……………………..………………41
2.6. Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці адмінуправлінському і обслуговуючому персоналу……………….…………….43
2.7. Систематизація відпрацьованого часу і нарахованої оплати праці при ручній обробці документів і з використанням комп’ютерів………………….46
ІІІ. Основні напрямки поліпшення організації оплати праці……………………49
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури