Список предметов

Рефераты по физике

4-модуль. IP-телефония, əәлеуметтік желілер

Қазіргі уақытта кез келген адамнан «əәлеуметтік желі» сөз тіркесін
естуге болады. «ƏӘлеуметтік желі» терминін Манчестер мектебінің
əәлеуметтанушысы Джеймс Барнс енгізді. XX ғасырдың екінші жартысында
бұл терминді Батыста əәлеуметтік байланыстар мен адамдар арасындағы
қарым-қатынастарды зерттеулерде белсенді түрде пайдалана бастады, ал
термин ағылшын тілінде көпшілік қолданысқа ие болды.
03 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Iскровий розряд

Іскровий розряд виникає, якщо через газовий проміжок за короткий час протікає обмежена кількість електрики. Цей процес відбувається при великих напругах електричного поля (≈3·106 В/м) у газі, тиск якого близький до атмосферного.
Іскровий розряд розвивається поступово. Для його пояснення користуються стримерною теорією. Відповідно до неї, виникненню каналу іскри (яскраво сяючого, розгалуженого і вигнутого) передує утворення стримера — сильно іонізованого провідного каналу, що виникає з окремих потоків електронів. Це відбувається в такий спосіб.
25 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Materiale dielectrice

Работа содержит презентацию по дисциплине "Физика" 21 Декабря 2012  Тип работы: творческая работа  Скачать

Інтерференція поляризованого світла

Завдання курсової роботи є виготовлення та налагодження роботи пристрою для спостереження фотопружних явищ і дослідження інтерференційних картин, обумовлених виникненням різниці ходу звичайного та незвичайного променів у штучно створених анізотропних умовах. 21 Декабря 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Інфразвук та ультразвук. Властивості, дія на організм людини та застосування

У трудовій діяльності на працівників впливають різні шкідливі фактори виробничого середовища. Тому умови праці на виробництві значною мірою визначаються наявністю виробничих шкідливостей (шкідливих факторів виробничого середовища). Під виробничими шкідливостями розуміють умови виробничого середовища, трудового та виробничого процесів, які за нераціональної організації праці впливають на стан здоров’я працівників та їх працездатність. 19 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Іонізуюче випромінювання і захист від нього

Раніше вже було коротко розглянуто явище радіоактивності як природного феномена. Як відомо, радіоактивне випромінювання було відкрито А. Беккерелем. Згодом М. Складовська-Кюрі і П. Кюрі відкрили радіоактивність. Явище радіоактивності, як і самі радіоактивні елементи, почали широко використовувати в різних сферах господарської діяльності. Вершиною наукових пошуків стало відкриття штучного поділу радіоактивних елементів і, що найбільше привабило дослідників, енергії, яка виділяється при цьому. Саме її "приборкати" і примусити служити людству поставили собі за мету науковці. 16 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Іонізуюче випромінювання і захист від нього

Раніше вже було коротко розглянуто явище радіоактивності як природного феномена. Як відомо, радіоактивне випромінювання було відкрито А. Беккерелем. Згодом М. Складовська-Кюрі і П. Кюрі відкрили радіоактивність. Явище радіоактивності, як і самі радіоактивні елементи, почали широко використовувати в різних сферах господарської діяльності. Вершиною наукових пошуків стало відкриття штучного поділу радіоактивних елементів і, що найбільше привабило дослідників, енергії, яка виділяється при цьому. Саме її "приборкати" і примусити служити людству поставили собі за мету науковці. 16 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

А.М.Ампер – основоположник электродинамики

Начало научной деятельности учёного Андре-Мари Ампер родился 20 января 1775 года в Лионе в семье образованного коммерсанта. Отец его вскоре переселился с семьёй в имение Полемье, расположенное в окрестностях Лиона, и лично руководил воспитанием сына. Уже к 14 годам Ампер прочитал все 20 томов знаменитой “Энциклопедии” Дидро и д’Аламбера. Проявляя с детства большую склонность к математическим наукам, Ампер к 18 годам в совершенстве изучил основные труды Эйлера, Бернулли и Лагранжа. К тому времени он хорошо владел латынью, греческим и итальянским языками. Иными словами, Ампер получил глубокое и энциклопедическое образование. В 1793 году в Лионе вспыхнул контрреволюционный мятеж. 14 Ноября 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Аббревиатура KERS

Аббревиатура KERS расшифровывается как Kinetic Energy Recovery System – система рекуперации кинетической энергии. Система накапливает кинетическую энергию, которая создается в процессе торможения болида. Накопленная энергия может быть использована для придания дополнительного ускорения болиду при разгоне. 11 Декабря 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Абсолютна та відносна вологість повітря

Поняття про вологість повітря. Певна кількість води у вигляді прозорою невидимою пари в повітрі є завжди. Довести, що в повітрі є вода, досить легко. Варто лише пригадати морозильну камеру холодильника. Звідки в ній взялися сніг і лід, адже воду туди ніхто не наливав? Вони утворилися з води, що “зайшла” туди з повітрям. В атмосферу водяна пара надходить внаслідок випаровування з поверхні океанів, річок, озер, грунтів та ін. Вміст водяної пари у повітрі називається вологістю повітря. 23 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Автоматизація технологічного процес обробки зерна

Післязбиральна обробка – одна з найбільш трудомістких операцій сільськогосподарського виробництва та ключова ланка в виготовленні зерна, оскільки саме від неї залежить, наскільки економічно рентабельні затрати на всі попередні стадії циклу. Тільки в Запорізькій області за статистикою 2008 р. було зібрано 1150,1 тис. т зернових культур (у тому числі зерна 519.2 тис. т). 03 Мая 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Автоматизация очистных сооружений

Воды, удаляемые после их использования, называют сточными. Более полно сточной водой (или сточной жидкость) называется использованная на бытовые или производственные нужды вода, получившая при этом загрязнения, изменившие ее первоначальный химический состав или физические свойства (или одновременно и то и другое), и подлежащая удавлению с территории населенного пункта или промышленного предприятия. 20 Октября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Автоматика газоиспользующего оборудования

Автоматика котла ДКВР-10/13 обеспечивает отсечку топлива при исчезновении напряжения питания и при отклонении технологических параметров от нормы:
- при погасании факела горелки;
- при повышении или понижении давления топлива перед горелкой;
- при повышении или понижении давления топлива после основного запорного органа;
- при повышении давления пара в барабане котла;
- при повышении или понижении уровня в барабане котла;
- при понижении разрежения в топке;
- при понижении давления воздуха;
- при отключении электродвигателей дымососа или вентилятора.
24 Января 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Автоматическая частотная разгрузка

Автомати́ческая часто́тная разгру́зка (АЧР) — один из методов противоаварийной автоматики, направленный на повышение надежности работы электроэнергетической системы путем предотвращения образования лавины частоты и сохранения целостности этой системы. Метод заключается в отключении наименее важных потребителей электроэнергии при внезапно возникшем дефиците активной мощности в системе. 15 Января 2012  Тип работы: лекция  Скачать

Автоматические выключатели

В настоящее время для защиты сетей и электрических приемников от повреждений, вызываемых током, превышающим допустимую величину, все шире применяются автоматические выключатели. Они служат для проведения, включения и автоматического размыкания электрических цепей при аномальных явлениях, (например при токах перегрузки, КЗ, недопустимых снижения напряжения), а также для нечастого включения цепей вручную. Выключатели выпускаются с тепловыми, электромагнитными и комбинированными (тепловыми и электромагнитными) расцепителями с различным числом полюсов — одним, двумя и тремя. В однофазных цепях применяют одно- и двухполюсные, а в трехфазных — трехполюсные 11 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Автомобиль

Жалпы автомобиль тарихы ежелден басталады.Адам баласы өз жұмысын жеңілдетумен қатар өнімділігін арттыру үшін көптеген ізденістердің нәтижесінде автомобиль жасалған.Қазіргі таңда автомобиль көлігінсіз бірде – бір тасымалдау жұыстары атқарылмайды немесе тракторсыз бірде – бір ауыр жұмыс істелмейді.Сондықтанда олардың халық шаруашылығында алатын орны ерекше.
Халық шаруашылығында автомобильдерді төрт түрлі жағдайларда пайдаланады.Олар ауыр жүктерді тасымалдау, көптеген жолаушыларды тасымалдау, көлік орнына пайдалану және спорттық мақсаттарда қолдану.
26 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Автоэлектронная эмиссия

Открытие автоэлектронной эмиссии привело к появлению совершенно новой области микро- и наноэлектроники, так называемой вакуумной микроэлектроники, позволило создать новые фундаментальные методы исследования топологии поверхности с атомным разрешением (сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия сверхвысокого разрешения, туннельная микроскопия, электронная голография и др.). 22 Октября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Адам ағзасына ультрадыбыстың, инфрадыбыстың және электромагнитті радиотолқын сәулелерінің әсері

Электромагниттік радиотолқындар әсерінің адам ағзасына әсері. Физикалық сипаты бойынша электромагниттік толқынды сәулелер (ЭМС) бір бірімен байланысқан, электрлік және магниттік алаңдарда уақыты бойынша өзгеретін, және бір бірімен әсері, электромагниттік алаңды түзеді. ЭМС толқындардың жиілігі және ұзындығымен сипатталады. Электромагниттік толқындар жиілііг герцпен өлшенеді(Гц). 1 Гц секундтағы тербеліске өлшенеді. Герцтің туындыларына жатады: килогерц (кГц) = 1000 Гц, мегагерц (МГц) = 106 Гц және гигагерц (ГГц) = 109 Гц құрайды. 17 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Адсорбция полимеров на границе раздела

Вследствие этого поверхностные явления в полимерах и полимерных материалах играют существенную роль во всем комплексе их свойств, и прежде всего, в структурно-механических свойствах, а исследование особенностей поведения макромолекул на границе раздела фаз является сейчас одной из важнейших задач в этой области. Говоря о проблеме поверхностных явлений в полимерах, нельзя забывать, что она имеет важное значение не только с технической точки зрения, но и с биологической, поскольку роль поверхностных явлении в биологических процессах, где принимают участие молекулы биополимеров, также очень велика. 12 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Ай фазасы

Ай — Жердің табиғи серігі, өзінен жарық шығармайтын Жерге ең жақын аспан денесі.. Ол Жерді эллипстік орбита бойымен (1,02 км/сек жылдамдықпен) айналады. Ай Жер тәрізді, диаметрі 3476 км (Жер диаметрінен 4 еседей аз), тығыздығы 3343 кг/м3. Орбитасының эллипсті және аспан денелері ұйытқуы ықпалында болуына байланысты Айдың Жерден қашықтығы 356400 км-ден (перигейінде) 406800 км-ге (апогейінде) дейін артады, ал орташа қашықтығы 384401 км. Осы ауытқуға сәйкес айдың көрінерлік бұрыштық диаметрлері 33'32"-тан 29'20"-қа дейін өзгереді. 24 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Айнымалы ток түзеткіші

Айнымалы ток түзеткіші (Выпрямитель переменного тока) — айнымалы электр тоғын тұрақты токқа түрлендіретін құрылғы. Электрондық техникада, көбіне шалаөткізгіш диодтардан тұратын айнымалы ток түзеткіші бар қуаты аз қоректену коздері пайдаланылады. Әдетте, токты түзету токты тек біржақты өткізетін вентиль арқылы іске асырылады. Қолданылатын вентильдің түрлеріне қарай: вакуумдық, газразрядты, шалаөткізгіштік және электртүйіспелік айнымалы ток түзеткіші деп бөлінеді. Жүктемедегі кернеуді реттеу және тұрақтандыру мүмкіндігіне байланысты айнымалы ток түзеткіші реттелмейтін және реттелетін болуы мүмкін. 27 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Аккумулирующие электрические станции

Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди научились использовать огонь. Огонь давал им тепло и свет, был источником вдохновения и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.
На протяжении многих лет огонь поддерживался путем сжигания растительных энергоносителей (древесины, кустарников, камыша, травы, сухих водорослей и т.п.), а затем была обнаружена возможность использовать для поддержания огня ископаемые вещества: каменный уголь, нефть, сланцы, торф.
24 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Аккумуляторная батарея 42нк-125

Аккумуляторная батарея на электровозах служит источником энергии напряжением 50В для катушек аппаратов, осветительных и сигнальных ламп при неработающих генераторах управления.
В данном курсовом проекте мною использован опыт трудового депо Кемь при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава в депо и на заводах используют различные поточные линии. Поточная линия - машин, механизмов, оборудования, связанных между собой механизмов, а также транспортные устройства позволяющие объединить транспортные отдельные операции по изготовлению или ремонту изделия во взаимосвязанный единый процесс.
22 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Аккумуляторные установки

Аккумуляторы являются гальваническими элементами, в которых электроды изготовлены из таких материалов, что они восстанавливают свои первоначальные свойства при пропускании тока (зарядке) в обратном направлении по сравнению с током при разрядке. Аккумуляторы характеризуются к. п. д., емкостью и э. д. с. Коэффициентом полезного действия аккумулятора называют число, показывающее, какую часть энергии, затраченной на его зарядку, он отдает при разрядке. Емкостью аккумулятора называют максимальное количество электричества, которое может пройти по цепи за все время разрядки полностью заряженного аккумулятора. 09 Марта 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Актуальность охраны природы

Ускорение процесса индустриализации повлекло за собой появление и развитие новых методов хозяйства, что привело в свою очередь к изменениям структуры ландшафта. Интенсивнее стали использоваться полезные ископаемые, водные запасы, леса, луга и пашни. Значительно расширились промышленные предприятия, сеть путей сообщения, выросли населенные пункты. Отходы от вредных предприятий, число которых значительно увеличилось, заражают воду, воздух и почву. Данная проблема охраны окружающей среды, конечно, в специфическом аспекте, стоит не только перед высокоразвитыми странами, но и перед развивающимися, экономически слабыми странами.

Многие вопросы общей проблемы защиты природы никак не укладываются в рамки отдельных государств. Их рассмотрение и решение требует значительно более широкого подхода. Кратко остановимся на основных вопросах сложной и многогранной проблемы охраны природы и ее истории. Сама по себе мысль о необходимости охраны природы довольно стара. Еще на заре человеческого общества существовали ограничения на добычу зверей, птиц, рыб. У многих племен и народов имелись запретные участки, правда, выделенные по религиозным соображениям, на которых запрещался отлов животных. Такое значение имели священные, заповедные лесные урочища, отдельные лежбища морских зверей и т. д. Позднее подобную положительную роль невольно сыграли обширные угодья, где разрешалась охота только монархам, отдельным крупным феодалам и где поэтому сохранились многие ценные виды животных и участки вековых лесов и целинных степей.
09 Декабря 2010  Тип работы: творческая работа  Скачать

Акустика

Аку́стика (от греч. άχούω (акуо) «слышу») — наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием. Акустика, как наука о звуке, его восприятии и воздействии, является, с одной стороны, одним из направлений физики и механики, которое занимается проблемами создания и распространения механических колебаний; с другой стороны, поскольку занимается и проблемами восприятия и воздействия звука, тесно связана с психофизикой, музыкальной психологией, гигиенической акустикой и др. 11 Декабря 2011  Тип работы: доклад  Скачать

Акустические резонаторы

Звуковыми волнами или просто звуком принято называть волны, воспринимаемые человеческим ухом. Диапазон звуковых частот лежит в пределах приблизительно от 20 Гц до 20 кГц. Волны с частотой менее 20 Гц называются инфразвуком, а с частотой более 20 кГц - ультразвуком. Волны звукового диапазона могут распространяться не только в газе, но и в жидкости (продольные волны) и в твердом теле (продольные и поперечные волны). 13 Апреля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Альтернативные источники энергии. Солнечные батареи

1. Вступление. Альтернативные источники энергии.
2. Основная часть. Солнечная батарея.
3. Использование солнечных батарей.
28 Марта 2013  Тип работы: творческая работа  Скачать

Альтернативные виды энергии

На пороге ХХI века человек все чаще и чаще стал задумываться о том, что станет основой его существования в новой эре. Энергия была и остается главной составляющей жизни человека. Она дает возможность создавать различные материалы, является одним из главных факторов при разработке новых технологий. Попросту говоря, без освоения различных видов энергии человек не способен полноценно существовать. 15 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Альтернативные источники энергии

Не зря говорят: «Энергетика - хлеб промышленности». Чем более развиты промышленность и техника, тем больше энергии нужно для них. Существует даже специальное понятие - «опережающее развитие энергетики». Это значит, что ни одно промышленное предприятие, ни один новый город или просто дом нельзя построить до того, как будет определен или создан заново источник энергии, которую они станут потреблять. Вот почему по количеству добываемой и используемой энергии довольно точно можно судить о технической и экономической мощи, а проще говоря - о богатстве любого государства 21 Апреля 2012  Тип работы: доклад  Скачать