Інвестиційний аналіз фінансової сфери України на прикладі ОАО Райффайзен Банк Аваль

Дата добавления: 27 Сентября 2011 в 18:59
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: реферат
Скачать полностью (67.51 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Аваль.doc

  —  200.00 Кб
 
 
 

 «Інвестиційний аналіз фінансової сфери України на прикладі ОАО Райффайзен Банк Аваль» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зміст:

1.Історія банку  в Україні………………………………………………………….3

2.Акціонери банку………………………………………………………………...4

3.Послуги банку…………………………………………………………………...4

4.Аналіз показників  діяльності банку

   4.1. Активи банку……………………………………………………………...11

   4.2. Власний капітал банку……………………………………………………12

   4.3. Статутний капітал банку………………………………………………….13

   4.4.Зобов’язання банку………………………………………………………...14

   4.5.Кошти в інших банках ……………………………………………………15

   4.6.Цінні папери в торговому портфелі банку………………………………16

   4.7. Дивіденди за акціями……………………………………………………..16

   4.8. Клієнтська база……………………………………………………………17

   4.9. Кошти клієнтів…………………………………………………………….17

   4.10. Кредити…………………………………………………………………...20

5. Рейтинг банку…………………………………………………………………27

6.Оцінка конкурентоспроможності банку……………………………………..24

Висновки…………………………………………………………………………29

Список використаної літератури……………………………………………….32

 

1.Історія банку в Україні

1992 р. НБУ зареєстрував АКБ «Аваль».

1993 р. Банк отримав ліцензію на здійснення валютних операцій.

1994 р. НБУ зареєстрував банк як АППБ «Аваль». Банк одержав дозвіл Мінфіну України на здійснення діяльності як депозитарій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.

1995 р. Банк отримав акредитацію для реалізації проектів Європейського банку реконструкції та розвитку 1996 р. Розпочав роботу власний процесінговий центр банку – Український процесінговий центр. Банк став

членом  міжнародних платіжних систем Visa та Europay.

1997 р. Компанія Western Union визнала «Аваль» найкращим партнером у Східній Європі.

1999 р. Банк став учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2000 р. Western Union визнала банк «Аваль» найбільш творчо орієнтованим агентом системи.

2001 р. Банк запровадив першим в Україні виплату пенсій із використанням пластикової картки «Онікс-пенсійний». Впроваджено власну систему термінових грошових переказів по Україні «Аваль-Експрес».

2002 р. Статутний капітал досяг рекордної для української банківської системи позначки – 500 млн. грн. Банк увійшов до TOP-100 банків ЦСЄ за рейтингом Standard & Poor’s.

2003 р. Журнал Euromoney назвав «Аваль» кращим банком України. Банк розмістив власний випуск облігацій на суму 80 млн. грн.

2004 р. Статутний капітал банку досяг рекордної суми в 1 млрд. грн. ЄБРР визнав «Аваль» одним із найбільших і динамічних банків у ЦСЄ. Банк очолив рейтинг TOP-100 «Інвестгазети» в номінації «Найбільші банки за величиною чистих активів за 2003 рік».

2005 р. ЄБРР визнав «Аваль» одним із найактивніших банків у регіоні Південно-Східної Європи та країнах колишнього СРСР. 93,5% акцій банку придбано групою Райффайзен Інтернаціональ.

2006 р. АППБ «Аваль» перейменовано на Відките акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Журнал Euromoney визнав банк «Кращим банком в Україні», ЄБРР — «Найактивнішим банком у сфері торгового фінансування в Україні в 2006 році» в рамках програми сприяння торгівлі «TFP».

2007 р. Активи банку перевищили 44 млрд. грн. Власний капітал банку збільшено на 1,5 млрд. грн. шляхом розміщення 23-ої емісії акцій. Журнал The Banker назвав Райффайзен Банк Аваль «Банком року» в Україні. Бренд банку в рамках Всеукраїнської рейтингової програми «Гвардія брендів» визнано найдорожчим серед усіх банків України[1]. 

2.Акціонери банку

На кінець 2007 року чисельність акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен  Банк Аваль» складала 109 821 фізичну та юридичну особи.

Структура акціонерів банку:

  • юридичних осіб 214 (0,2% загальної кількості акціонерів)
  • фізичних осіб 109 607 (99,8% загальної кількості акціонерів)

Станом  на 31 грудня 2007 року акціонери –  юридичні особи володіли 99,7% статутного капіталу банку, в тому числі: група Райффайзен – 95,96% (де 95,73% належить Райффайзен Інтернаціональ), інші юридичні особи – 3,74%. Акціонери – фізичні особи володіють 0,3% статутного капіталу банку.

Загальні  збори акціонерів 5 жовтня 2007 року затвердили результати розміщення додаткового  випуску простих іменних акцій ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» 23-ої емісії загальним обсягом близько 180 млн. грн.[1]. 

3.Послуги банку.

Перелік послуг для корпоративних клієнтів банку включає:

КОМПЛЕКС  ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ (CASH-MANAGEMENT):

• відкриття  та ведення поточних рахунків;

• система  «Клієнт-Банк» — онлайн (інтернет-банкінг) та офф-лайн;

• виписки  за рахунками на мобільний телефон, e-mail;

• інкасація  виручки, видача, перевезення та перерахунок  готівки;

• приймання  платежів (приймання готівкових коштів від клієнтів – фізичних осіб та торговельної виручки від уповноважених осіб на користь компанії);

• консолідована  виписка по структурних підрозділах компанії;

• централізований  контроль платежів регіональних та структурних підрозділів компанії;

• виписки SWIFT у форматі МТ940, МТ942;

• cash-pooling (розподіл ресурсів компанії між її структурними підрозділами в автоматичному режимі);

• zero-balancing (консолідація залишків системних клієнтів);

• грошові  перекази, платіжні документи в національній та іноземній валютах;

• купівля-продаж та конвертація будь-якої іноземної валюти в іншу за ринковим курсом, у тому числі за допомогою персональних дилерів;

• зарплатні  проекти;

• корпоративні картки;

• еквайринг  та інтернет-еквайринг[1].

ФІНАНСУВАННЯ  БІЗНЕСУ (капітальних інвестицій, оновлення основних засобів, поповнення обігових коштів):

• інвестиційне кредитування;

• проектне фінансування;

• фінансування оборотного капіталу;

• авто в кредит;

• кредитування сільськогосподарських підприємств;

• факторинг;

• комерційна іпотека;

• овердрафт  корпоративний;

• овердрафт  із диференційованою відсотковою ставкою;

• торгове  фінансування та документарні операції (включаючи гарантії, експортно-імпортні акредитиви, акредитиви «стендбай», документарне інкасо);

• лізинг;

• організація  та участь у синдикатах;

• довгострокове  фінансування під гарантії іноземних

кредитних експортних агентств.

ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ:

• депозит  із виплатою відсотків у кінці  терміну;

• депозит  із щомісячною виплатою відсотків;

• депозит  із можливістю поповнення;

• депозит  із можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів;

• депозитна  лінія (розміщення на одному рахунку  до 5 депозитів одночасно – з різними сумами, на різні строки та з різними процентними ставками);

• розміщення тимчасово вільних коштів на строк  від трьох днів.

ОПЕРАЦІЇ  З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

• купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів;

• організація  випуску облігацій на внутрішньому та зовнішньому ринках;

• андерайтинг (придбання цінних паперів нових випусків з метою їх подальшого розміщення або продажу);

• кастодіальні послуги (зберігання та облік цінних паперів, надання інформаційно-консультаційної підтримки та інші депозитарні послуги зберігача цінних паперів);

• купівля-продаж, оплата, врахування й авалювання векселів[1].

ЮРИДИЧНІ  ТА ФІНАНСОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ, ПОШУК ЗАКОРДОННИХ ПАРТНЕРІВ

Продукти  для клієнтів малого та середнього бізнесу:

КОМЕРЦІЙНА  ІПОТЕКА. У межах цієї програми представники малого та середнього бізнесу можуть отримати кредити на:

• придбання  комерційної нерухомості;

• будівництво  комерційної нерухомості;

• здійснення ремонту та реконструкції приміщень;

• розвиток бізнесу.

ЕКСПРЕС-КРЕДИТУВАННЯ. Експрес-кредит надається без застави і оформляється у максимально короткий термін – від одного дня.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ. У рамках цієї програми представники МСБ можуть отримати кредити на:

• придбання  обладнання – нового та такого, що було в користуванні;

• модернізацію та реконструкцію обладнання;

• придбання  спецтехніки – нової та такої, що була у користуванні;

• розвиток бізнесу.

КРЕДИТ  НА ПРИДБАННЯ ТРАНСПОРТНОГО  ЗАСОБУ. Кредити надаються на купівлю нових та не нових:

• легкових автомобілів;

• вантажних  автомобілів;

• автобусів  усіх видів;

• причіпного складу (причепів, напівпричепів, платформ, розпусків, трейлерів тощо).

ОВЕРДРАФТ. Овердрафт – це короткостроковий кредит у межах

встановленого ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному рахунку  недостатньо[1].

ФІНАНСУВАННЯ  ПОПОВНЕННЯ ОБОРОТНИХ  КОШТІВ. Кредит надається у формі відновлювальної та невідновлювальної кредитної лінії.

ДЕПОЗИТНІ ПРОГРАМИ. Депозитні рахунки – у гривнях, доларах США чи

євро  зі зручними варіантами нарахування  і виплати відсотків.

КРЕДИТНІ  ПРОГРАМИ ДЛЯ АГРАРІЇВ:

• Невідновлювальна кредитна лінія. У межах цієї кредитної лінії можна взяти позику на поповнення обігових коштів.

• Інвестиційне кредитування:

— агрокредит на придбання нової техніки та нового обладнання;

— агрокредит на придбання техніки, що була у використанні.

Перелік послуг для приватних клієнтів банку включає:

ІПОТЕЧНЕ  КРЕДИТУВАННЯ:

Страницы:1234следующая →
Описание работы
1992 р. НБУ зареєстрував АКБ «Аваль».

1993 р. Банк отримав ліцензію на здійснення валютних операцій.

1994 р. НБУ зареєстрував банк як АППБ «Аваль». Банк одержав дозвіл Мінфіну України на здійснення діяльності як депозитарій інвестиційних фондів та інвестиційних компаній.

1995 р. Банк отримав акредитацію для реалізації проектів Європейського банку реконструкції та розвитку 1996 р. Розпочав роботу власний процесінговий центр банку – Український процесінговий центр. Банк став
Содержание
1.Історія банку в Україні………………………………………………………….3

2.Акціонери банку………………………………………………………………...4

3.Послуги банку…………………………………………………………………...4

4.Аналіз показників діяльності банку

4.1. Активи банку……………………………………………………………...11

4.2. Власний капітал банку……………………………………………………12

4.3. Статутний капітал банку………………………………………………….13

4.4.Зобов’язання банку………………………………………………………...14

4.5.Кошти в інших банках ……………………………………………………15

4.6.Цінні папери в торговому портфелі банку………………………………16

4.7. Дивіденди за акціями……………………………………………………..16

4.8. Клієнтська база……………………………………………………………17

4.9. Кошти клієнтів…………………………………………………………….17

4.10. Кредити…………………………………………………………………...20

5. Рейтинг банку…………………………………………………………………27

6.Оцінка конкурентоспроможності банку……………………………………..24

Висновки…………………………………………………………………………29

Список використаної літератури……………………………………………….32