Використання цікавих завдань на уроках інформатики на розвиток учнів

Дата добавления: 17 Сентября 2011 в 02:23
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (654.26 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Готова курсова цікаві завдання.docx

  —  659.79 Кб

                                                    ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………..…. 3

РОЗДІЛ 1. ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ З ПОЧАТКОВОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ……………………………………………………………..…. 6

  1. Цікаві завдання, як форма підвищення знань з інформатики

   в початковій школі………………………………………………………... 6

  1. Реалізація «цікавого» навчання на уроках інформатики в початкових класах…………………………………………………….….. 15
  2. Комп’ютерні ігри як різновид навчання, їх вплив на

           формування елементів логічного мислення…………………… . . 19

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ……………….. 30

         2.1       Робота з інформатики адаптована для початкової школи,  

         використання програмно-навчальний комплексу: «Сходинки до  

         інформатики»…………………………………………………………… .  30

         2.2      Аналіз власного досвіду проведення уроків з інформатики з    

     використанням  цікавих завдань. ……………………………………...… 43

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 47

ДОДАТКИ ………………………………………………………………...……. 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСТУП

     

     Підвищення  ефективності освіти неможливе без  створення нових форм навчання учнів. У зв'язку із цим велику увагу  сьогодні приділяють особистісно-орієнтованому  навчанню учнів. Тут велику роль відіграє робота вчителя з учнями, виходячи з індивідуального підбору методик та завдань для кожного школяра, але для гарантованого успіху та результату учнівської діяльності на уроках, і особливо з інформатики, необхідно знаходити цікаві, новітні завдання для роботи з комп'ютером та роботи над самим інформаційним об'єктом.

     Щоб учні любили відвідувати уроки інформатики  необхідно прищепити любов до уроків, а це можна зробити тільки зацікавивши учнів та зробити  заняття з інформатики максимально різноманітними.

     Тема  «Цікаві завдання з початкового курсу інформатики» обрана невипадково, тому що персональний комп'ютер (РС) - це не просто шедевр сучасної високої технології - це двері, які вже зараз широко відкрили дорогу до світової інформації. Персональний комп’ютер в освіті - це пристрій, що провокує вчителя й учня на зацікавленість, творчість і новаторство, що дає можливість перейти до нових форм навчання.

     Використання  цікавих завдань в початкових класах є складовою частиною всього навчального процесу, природним продовженням мети та цілі  уроку. Основні завдання використання таких форм навчання наступні: поглиблювати й розширювати знання й практичні навички учнів; розвивати логічне мислення, кмітливість, виявляти найбільш обдарованих і здатних дітей, сприяти їхньому подальшому розвитку, виробляти інтерес до предмету, утягувати дітей у цікаві заняття, а цим зміцнювати дисципліну, організованість і колективізм.

     Цікава робота відрізняється від звичайної тим, що вона будується на принципі добровільності та зацікавленості учнів у процесі навчання. Тут учням виставляють оцінки за обґрунтованість суджень, кмітливість, швидкість обчислень, використання раціональних способів рішення, а не просто за виконане завдання. Для такої роботи вчитель підбирає доступний матеріал підвищених труднощів або матеріал, що доповнює вивчення основного курсу інформатики, але з урахуванням наступності із класною роботою. На відміну від звичайного уроку робота з використанням цікавих завдань носить характер розваг, ігор, змагань.

     Застосовуючи  цікаві завдання на заняттях можна спостерігати подив і гострий інтерес учнів, радість на їхніх обличчях від виниклого здогаду.

     Перед вчителем постає завдання організації  процесу навчання таким чином, щоб  учень здобував навички самостійної  діяльності, об'єктивно оцінював свої знання й уміння, ставив перед собою  завдання й знаходив рішення. Такий  вчитель повинен добре володіти матеріалом, творчо підходити до кожного  заняття, не боятися думати, постійно перебувати в пошуку нових педагогічних методів і прийомів, добре знати  психологію учня.

     У сучасної школи немає іншого вибору, ніж адаптація її до інформаційного століття. Досягнення загальної комп'ютерної  грамотності необхідно всім учням  для їхнього існування й процвітання  в суспільстві, розвиток якого буде ґрунтуватися на інформаційній технології.

     У зв'язку із цим я розробила наступний апарат дослідження:

     Тема  курсової роботи: «Цікаві завдання з початкового курсу інформатики».

     Мета  дослідження: визначити вплив використання цікавих завдань на уроках інформатики на розвиток учнів, підвищення зацікавленості учнів у роботі на уроці.

     Об'єкт  дослідження: учнівський колектив.

     Предмет дослідження: особливості проведення роботи з навчання інформатики з використанням цікавих завдань.

     Завдання  дослідження: Вивчити теоретичну й методичну літературу по темі: «Цікаві завдання з початкового курсу інформатики».

 1. Проаналізувати форми  роботи з використанням цікавих завдань з інформатики, адаптованих для початкової школи.
 2. Проаналізувати вимоги до організації роботи зі школярами й способи застосування цікавого матеріалу в навчально-виховному процесі в початковій школі.

     Методи  дослідження: вивчення методичної літератури, спостереження, бесіда.

     Гіпотеза: використання цікавих завдань з інформатики підвищує цікавість та рівень пізнавальної активності у учнів при вивченні предмета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1. ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ З ПОЧАТКОВОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ 

  1. Цікаві  завдання, як форма підвищення знань з інформатики в початковій школі
 

     Цікаві  завдання можуть використатися вчителями-предметниками для рішення комплексу завдань по залученню школярів у дивний світ науки. Розширення й поглиблення знань і вмінь по предмету, підвищення інтересу учнів до інформатики, як одному із предметів природничого циклу, підвищення рівня мотивації навчальної діяльності, реалізація на практиці основних принципів особистісно-орієнтовного навчання, створення умов сприятливому прояву знань і вмінь у нестандартних ігрових ситуаціях.   [ 10,с.13]

     Вибір того, як часто проводити огляд  результатів роботи - тиждень, місяць або декада - визначається планом роботи школи й сформованих традицій.

     Зміст роботи рік у рік повинні змінюватися, тому що в іншому випадку, при використанні того самого програмного матеріалу, може спостерігатися деяка одноманітність у завданнях.

     Наприкінці  року бажано організувати свято знань, де необхідно підвести підсумки змагань  між класами, нагородити переможців.

     Основними вимогами до організації цікавої роботи зі школярами є:

 • Залучення всіх учнів з урахуванням їх інтересів і здібностей;
 • Органічна єдність навчальної й позаурочної діяльності;
 • Захопливість всіх занять;
 • Підвищення ролі самих дітей і органів дитячого самоврядування;
 • Взаємодія школи з позашкільними установами.

     Інтереси  людини різноманітні, як різноманітний  навколишній світ. Однак з різноманіття предметів, явищ навколишнього світу  в інтересах кожної особистості вибірково відбивається саме те, що важливо, коштовно для самих особистостей, що пов'язане з її індивідуальним досвідом і розвитком.

     Виходячи  з теорії психолого-педагогічного  супроводу освітнього процесу, постійний  і стійкий вплив на формування особистості, її психічного й інтелектуального розвитку роблять знання, засновані  саме на пізнавальному інтересі.

     Пізнавальний  інтерес найтіснішим чином сполучений з формуванням різноманітних  особистісних відносин: виборчого відношення до тієї або іншої галузі науки, пізнавальної діяльності, участі в них, спілкування  зі співучасниками пізнання. Саме на цій  основі пізнання предметного світу  й відносин до нього, науковим істинам  формується світорозуміння, світогляд, світовідчування.[5,с.56]

     Специфіка такої роботи полягає в тому, що вона проводиться за програмою, обраною вчителем і звичайно погодженої з учнями, з обліком їхніх інтелектуальних можливостей і пізнавальних інтересів.

     Дидактикою  затверджується, що самостійна діяльність учнів у придбанні нових знань  за власною ініціативою понад  програму шкільного предмету можлива  лише при наявності серйозного інтересу до предмету.

     Сучасне подання про придбання нових  знань має необмежені можливості, які можна реалізувати, тільки маючи  весь необхідний інструментарій для  пошуку й відбору інформації. Предмет  «Інформатика» такі можливості надає, особливо коли до реалізації інтересу дитини притягнуті професійно підготовлені педагогічні кадри.

     Тому  важливо мати не тільки документ про  педагогічне утворення із вказівкою  відповідного профілю, але постійно вдосконалювати свою майстерність, щоб  бути цікавим дітям.

     «Смертельний  гріх учителя – бути нудним» (Гербарт). Цей афоризм часто визначає розуміння  вчителем місця пізнавального інтересу в навчанні, що розглядається їм як інструмент пожвавлення навчального  процесу, що перебуває в його руках. І саме тому так важлива наявність експерименту в освітній установі, як умови для розвитку й удосконалювання всіх його учасників.

     Вплив майстерності вчителя на пізнавальний інтерес учня - незаперечний факт. У  руках учителя перебуває доля пізнавальних інтересів учнів. Виборче  відношення до навчальних предметів  у першу чергу залежить від  вчителя, від його особистості й  від ступеня його майстерності.

     Виходячи  з теорії розвитку пізнавального  інтересу, насамперед, шукаємо серед  дітей допитливих і послідовно ведемо їх інтерес до необхідності теоретичних  знань, до пізнання складних теоретичних  питань і проблем конкретної науки  з використанням їх як інструмента  пізнання.

     На  уроках інформатики є чимало можливостей  зацікавити школярів змістом тієї або  іншої науки. Разом з тим, основна  мета уроків складається з навчання певному комплексу процедур інформатико-математичного  характеру, цікавість викладу повинна  бути підлегла цій мети. Однак розвиток здатностей учнів відбувається в  рамках вивчення обов'язкового матеріалу. На цьому наголошує дидактика - від  простого до складного.

     Додаткові можливості для розвитку здатностей учнів і прищеплювання їм інтересу до інформатики і її додатків надають  різні форми занять з інформатики. Вони можуть бути націлені на розвиток певних сторін мислення й рис характеру учнів, іноді не переслідуючи, як основна мета розширення або поглиблення фактичних знань по інформатиці. Таке розширення відбувається як би саме по собі, як результат виниклого інтересу до предмета. [ 7,с.201-202]

     Таким чином, під «цікавою роботою» з інформатики треба розуміти заняття, засновані на принципі добровільної участі й покликані вирішувати три основні завдання:

 1. поглибити теоретичні знання й розвивати практичні навички учнів, виявити математичні здібності;
 2. сприяти виникненню в більшості учнів, залучення деяких з них у ряди «аматорів» інформатики;

     Заняття з інформатики можуть бути побудовані як на матеріалі лише побічно зв'язаному зі шкільною програмою, так і на матеріалі, що безпосередньо примикає до роботи в класі, але не дублюючи цю роботу в рамках загальнообов'язкового мінімуму.

Страницы:12345678следующая →
Описание работы
Мета дослідження: визначити вплив використання цікавих завдань на уроках інформатики на розвиток учнів, підвищення зацікавленості учнів у роботі на уроці.

Об'єкт дослідження: учнівський колектив.

Предмет дослідження: особливості проведення роботи з навчання інформатики з використанням цікавих завдань.

Завдання дослідження: Вивчити теоретичну й методичну літературу по темі: «Цікаві завдання з початкового курсу інформатики».

Проаналізувати форми роботи з використанням цікавих завдань з інформатики, адаптованих для початкової школи.
Проаналізувати вимоги до організації роботи зі школярами й способи застосування цікавого матеріалу в навчально-виховному процесі в початковій школі.
Содержание
ВСТУП………………………………………………………………………..…. 3

РОЗДІЛ 1. ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ З ПОЧАТКОВОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ……………………………………………………………..…. 6

Цікаві завдання, як форма підвищення знань з інформатики
в початковій школі………………………………………………………... 6

Реалізація «цікавого» навчання на уроках інформатики в початкових класах…………………………………………………….….. 15
Комп’ютерні ігри як різновид навчання, їх вплив на
формування елементів логічного мислення…………………… . . 19

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ……………….. 30

2.1 Робота з інформатики адаптована для початкової школи,

використання програмно-навчальний комплексу: «Сходинки до

інформатики»…………………………………………………………… . 30

2.2 Аналіз власного досвіду проведення уроків з інформатики з

використанням цікавих завдань. ……………………………………...… 43

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 47

ДОДАТКИ ………………………………………………………………...……. 48

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………..