Зовнішньоекономічні звязки України з країнами Західної Європи

Дата добавления: 07 Марта 2013 в 15:23
Автор: j**********@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (406.39 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

курсова.doc

  —  610.50 Кб

- зростання попиту  на традиційні товари експортної  спеціалізації України на ринках країн – торговельних партнерів, що обумовлено більш ефективними антикризовими заходами та швидшим відновленням після кризи;

- зростання світових  цін на сільськогосподарську та промислову сировину (ціни на залізну руду за період із грудня 2009 р. по грудень 2010 р. зросли на 80,2 %, пшеницю

– на 48,8 %, олію – на 29,4 %).

- позитивна динаміка  промислового виробництва, продовження  реалізації

технологічних модернізаційних  проектів та розвиток інвестиційної  діяльності у

країнах СНД та Азії, що сформувало попит на продукцію українського

машинобудування (зокрема, збільшення обсягів експорту транспортного  обладнання відбулося у 2010 р. переважно за рахунок нарощування поставок до Росії) та сировинні товари вітчизняного виробництва;

- зняття торговельних обмежень ЄС та інших країнами - торговельними партнерами по відношенню до українського металопрокату, олії, хімічної продукції; зокрема у 2010 р. обсяги зовнішніх поставок соняшникової олії досягли 44 %1 від світового експорту цього виду продукції.

 

Рис. 2.1 Динаміка розвитку зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2010 році [34]

Надзвичайно важливе значення для України має західний (європейський) напрямок зовнішньоекономічної діяльності. Тут існує найбільш розвинене міждержавне інтеграційне угруповання світу — Європейський союз (ЄС), який на даний час об'єднує 15 країн Західної Європи. Серед кандидатів, що найближчим часом можуть увійти до складу ЄС, — сусіди України (Польща, Угорщина й Словаччина) та країни Балтії, тобто колишні соціалістичні країни, що досягли найбільших успіхів у ринковому реформуванні економіки.

Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків з ЄС і навіть у вступі до нього, однак це — віддалена у часі перспектива. Наразі Україна співпрацює з Європейським союзом на основі спеціальної угоди про партнерство.

Значного поширення  в Європі набуває прикордонне співробітництво. Країни ЄС набули значного досвіду у формуванні т. зв. єврорегіонів— відносно невеликих територій, де активно взаємодіють адміністративно-територіальні одиниці двох-трьох суміжних країн.

Отже, національне господарство України поки що недостатньо залучене до регіонального економічного співробітництва. Зовнішньоекономічна діяльність України базується на двосторонніх міждержавних угодах і договорах, укладених як із сусідніми, так і з більш віддаленими країнами.

2.1 Структура  зовнішньоекономічних зв’язків  з країнами Зх.Європи

У наш час Україна  послідовно розвиває зовнішні економічні зв'язки з країнами всіх континентів. Як незалежна держава, зберігши висококваліфіковані  кадри, здатні до наукомісткої праці, володіючи значними земельними та сировинними ресурсами, маючи сприятливий клімат, вигідне географічне положення у Центральній Європі, кордони з багатьма державами, вихід до моря, Україна має достатньо потужний потенціал для ефективної інтеграції до світової економіки, а отже, і успішного розвитку.

Загальний обсяг зовнішньоекономічного  обороту склав 1813,3 млн. дол. США. Обсяг  експорту товарів та послуг зросли порівняно з січнем – вереснем 2009 року на 25,4 % (169,9 млн. дол. США) .

Імпорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 42,7 % (на 292,0 млн. дол. США). Сальдо балансу зовнішньої торгівлі товарами країни від`ємне і становило 137,0 млн. дол. США. У січні-вересні 2010 року підприємства області продовжили співпрацю з партнерами з 99 країн

світу. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності області екcпортували  вітчизняну продукцію до 56 країн світу, імпорт товарів здійснювався із 83 країн світу. Основу товарної структури у січні–вересні 2010 року складали механічне та електротехнічне обладнання, текстиль та вироби з текстилю, деревина та вироби із неї [34].

Кризові явища у світовій економіці відчутно позначились  на товарній структурі зовнішньої торгівлі, довівши недосконалість сформованої в Україні низько диверсифікованої моделі експортно-імпортних операцій, що робить економічну систему критично залежною від кон’юнктурних коливань на світових ринках продукції. Товарна структура зовнішньої торгівлі України у 2009 – 2011 рр. різко змінювалася під впливом глобальних тенденцій, при цьому найбільш відчутні зміни були характерні для провідних товарних статей як в експортній, так і у імпортній діяльності.

У 2011 році товарний експорт України склав 52,2 млрд дол. США, що на 29,2 % більше порівняно з попереднім роком. У розрізі ключових товарних груп найбільший внесок у зростання експорту забезпечено продукцією чорної металургії, обсяги закордонного постачання якої зросли на 42,7 % переважно за рахунок зростання рівня цін. Варто також відзначити зростання обсягів експорту продукції машинобудування на 33,3 %, що обумовлено в першу чергу збільшенням постачання залізничних локомотивів у 3,1 разу, тоді як експорт сільськогосподарської продукції збільшився лише на 4,4 %. Криза сприяла поглибленню рівня залежності економіки України від зовнішніх факторів, про що свідчить зростання питомої ваги позитивного сальдо товарної торгівлі за

традиційними сировинними  статтями експорту (недорогоцінні метали та вироби з них, продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження, деревина і вироби з деревини) та збільшення питомої ваги від’ємного сальдо мінеральних продуктів, хімічної продукції, полімерних матеріалів, виробів з текстилю.

У товарній структурі  імпорту переважають поставки механічного  та електричного обладнання, текстилю та виробів з нього, мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмаси та каучуку, транспортних засобів та шляхового обладнання. У загальних обсягах як експорту, так і імпорту товарів

залишається значною  питома вага давальницької сировини та продукції, що виготовлена з неї. У січні- вересні 2010 року обсяг експорту готової продукції, виготовленої з іноземної давальницької сировини, склав 645,8 млн. дол., або 80,3 відсотків від загального обсягу експорту. Аналіз підтверджує, що зростання експорту товарів за аналізований період досягнуто за рахунок: надзвичайно сприятливої кон’юнктури зовнішніх ринків для конкурентоспроможного механічного обладнання, машин та механізмів, електрообладнання та їхніх частин - продукції, випуск якої нарощено в області на новостворених дочірних і спільних підприємствах таких всесвітньовідомих компаній, як «Фольксваген», «Шкода», «Ауді» та ін. [20, 1-2].

Основними споживачами  готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, були Угорщина, Австрія, Німеччина, та Словаччина.

Позитивним в структурі  українського експорту є зростання  частки товарів із значним, або середнім ступенем переробки (механічне та електротехнічне обладнання, текстиль та вироби з текстилю, деревина та вироби із неї, напівфабрикати, різні промислові вироби).

2.3 Оцінка ефективності  зовнішньоекономічних зв’язків

 

Розвиток відносин з  ЄС у довгостроковій перспективі, з огляду на геополітичний, геоекономічний і історичний європейський статус України, має залишатися одним з пріоритетів зовнішньоекономічної політики України. Метою розвитку зовнішньоекономічних відносин України з ЄС є забезпечення економічної інтеграції господарства України у загальноєвропейський економічний простір. Це значною мірою залежить від реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною та Тимчасової угоди про торгівлю. Ефективність розвитку зовнішньоекономічних зв’язків залежить від стабільної політичної ситуації в країні, тому хоч і дивлячись на всі позитивні показники, ця діяльність в Україні зазнає низхідної тенденції розвитку [12,36].

Українські товари добре  відомі на ринках розвинутих країн  і країн, що розвиваються. Особливе місце у зовнішній торгівлі України займають країни Європи (таблиця 1). Серед розвинутих країн цього регіону чільне місце посідає Німеччина і Італія.Товарообіг з Німеччиною в тому році склав 2, 1 млрд.дол., з Ітілією-1млрд.дол. В порівнянні з іншими країнами Центральної і Східної Європи обєми торгівлі між Україною і ЕС значно відстають(таблиця 2). В 2010 р. товарообмін Німеччини з Польшею склав 18 млрд євро, з Чехією - 14 млрд. євро з Угорщиною - 10 млрд євро. Значний товарообіг Україна має також з Великоб-ританією, Нідерландами, Францією. Відновлюються торгівельні зносини також із країнами Східної Європи, насамперед, з Польщею, Угорщиною, Болгарією та Словаччиною. Істотно виросла торгівля з Китаєм.

Розгляньмо географію  зовнішньої торгівлі з країнами Західної та Східної Європи за основними вантажопотоками. До країн Західної Європи, окрім руд чорних металів та феросплавів, Україна постачає кокс, скло, штучні алмази та алмазний інструмент, невелику кількість металообробних верстатів, металургійне обладнання, а також олію.

Таблиця 1. Обсяг товарообігу України з деякими країнами в 1996р., млн дол. [34]

Країна

Товарообіг

Експорт

Імпорт

Сальдо

Всього

33 080, 3

14441, 2

18639, 1

-4197, 9

Росія

14213, 8

5527, 7

8686, 1

-3158, 4

Туркмени стан

1876, 5

271, 6

1604, 9

-1333, 3

Німеччина

1573, 9

418, 7

1155, 2

-7365

Білорусь

1115, 1

732, 7

382, 4

+350.3

США

962, 2

364, 1

562, 1

-198.0

Польща

868, 4

362, 5

505, 9

-141, 4

КНР

858, 9

769, 2

89, 7

+697, 5

Італія

686, 3

344, 7

341, 6

+3, 1

Угорщина

543, 4

373, 8

169, 6

+20 2

Туреччина

520, 3

410, 8

109, 5

+301, 3

         

Таблиця 2. Товарна структура зовнішньої торгівлі України в 2010 р. (в %) [34]

Групи товарів

Експорт

Імпорт

Мінеральне паливо

5, 6

44, 8

Руди

3.8

6, 9

Метали

32, 3

4.3

Машини та устаткування

14, 6

17, 7

Продукція хімічної промисловості

14, 4

9, 8

Продукція сільського господарства

10, 2

3, 0

Продукція легкої промисловості

3.9.

3, 4

Деревина та папір

1.4

2, 9

Інші товари

2, 8

2.5

     

Сальдо складається  з різниці між експортом та імпортом. Багато товарних позицій одночасно фігурує і в експорті, і в імпорті, тому за окремими позиціями також обчислюється сальдо. Найбільше позитивне сальдо припадає на чорну металургію (залізна та марганцева руди, прокат). У торгівлі з країнами СНД, окрім чорної металургії, позитивне сальдо утворилось також за рахунок підприємств харчової промисловості та сільського господарства (цукор, олія, молоко, борошно), машинобудування. Найбільш негативне сальдо припадає на нафту й газ. (Треба врахувати, що нафтопереробні потужності України у 10 разів перевищують власне видобування нафти.) Від'-ємне сальдо є також за деякими видами тканин, обладнанням для легкої промисловості, засобів обчислювальної техніки, риби. В 1997 р. експорт України становив 14, 2 млрд дол., імпорт - 17, 1 млрд дол. Отже. від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі становило 2, 9 млрд. дол. [ 27, 85].

Таблия 3 Товарообіг України з прикордонними країнами в 2010 році [34]

Товарообіг України з прикордонними країнами в 2010 році (млн.$)

Країна

Товарообіг

Єкспорт

Імпорт

Сальдо

Болгарія

163, 2

82, 9

80, 3

2, 6

Турція

220, 7

198, 9

21, 8

177, 1

Румунія

96, 8

72, 0

24, 8

47, 2

Росія

10 856, 3

5 027, 3

5 829, 0

-801, 7

Білорусія

662, 7

426, 7

236, 0

190, 7

Молдова

169, 7

130, 4

39, 3

91, 1

Угорщина

294, 2

177, 2

117, 0

60, 2

Словачинна

224, 5

149, 7

74, 8

74, 9

Польша

367, 9

130, 9

237, 0

-106, 2

Грузія

16, 5

11, 2

5, 3

5, 9


 

Можна проаналізувати також ефективність ведення зовнішньоекономічних відносин з такою європейською країною як  Австрія.

У 2011 р. товарообіг між  Україною та Австрією сягнув 1 729 864,2 тис. дол. США, з яких експорт склав 785 995 тис. дол. США. Товарообіг зріс порівняно 2010 роком на 20 %. У першій половині 2012 року обсяг торгівлі з Австрією скоротився на 6% порівняно з аналогічним періодом 2011 року і склав 780 млн. дол. США. Експорт складає 347 млн. дол. США. За обсягами інвестицій в економіку України (3250 млн. дол. США) Австрія посідає п’яте місце після Кіпру, ФРН, Нідерландів та РФ [33]. 

Договірно-правова база двосторонніх відносин нараховує 31 чинний двосторонній документ, серед яких Договір про взаєморозуміння та співробітництво між Україною та Королівством Бельгія, Французькою спільнотою Бельгії, Фламандською спільнотою Бельгії, Німецькомовною спільнотою Бельгії, Валлонським регіоном Бельгії, Фламандським регіоном Бельгії, регіоном Брюссель - столиця Бельгії від 23 квітня 1997 р. 

Описание работы
Мета даної курсової роботи - охарактеризувати зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Західної Європи
Завдання курсової роботи – розкрити сутність понять зовнішньоекономічна діяльність та зовнішньоекономічні зв’язки.
Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність України, яка включає в себе політичні, економічні, наукові, культурні, військові, екологічні, гуманітарні зв’язки тощо.
Содержание
ВСТУП
1. Зовнішньоекономічні зв’язки України в системі світового господарства
Сутність та значення зовнішньоекономічних зв’язків для економічної системи
Світовий досвід регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
2. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків України та країн Зх. Європи
2.1 Динаміка зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ЄС
2.2 Структура зовнішньоекономічних зв’язків з країнами Зх.Європи
2.3 Оцінка ефективності зовнішньоекономічних зв’язків

3. Основні проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Зх.Європи
3.1 Проблеми реалізації зовнішньоекономічних зв’язків України
3.2 Шляхи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами Зх.Європи.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ