Список предметов

Рефераты по экологии

Қоршаған орта жағдайын бақылау және мониторинг

Соңғы жылдары эколог-болжаушылардың арасында XX ғасырдың 20-шы жылдарында қоршаған ортаға байланысты қолданылған мониторинг ұғымы кең таралған. Экологиялық мониторинг - антропогендік факторлар әсерінен қоршаған орта жағдайының, биосфера компоненттерінің өзгеруін бақылау, баға беру және болжау жүйесі. Мониторинг ұғымы кең ұғымда экономикада, өнеркәсіпте, және басқа да бақылаулар жүргізілетін салаларда қолданылады. Ғылыми оқулықтарға бұл ұғым Стокгольмдегі БҰҰ-ның ұйымдастыруымен (маусым, 1972 ж.) өткен қоршаған ортаны қорғау жөніндегі конференңиядан кейін енді. Қазіргі таңда мониторинг ұғымы негізгі үш түрлі жұмыстардан тұратын қоршаған табиғи ортаны бақылау жүйелері ретінде қарастырылады: 04 Декабря 2011  Тип работы: курс лекций  Скачать

Қоршаған орта жағдайын бақылау және мониторинг

Соңғы жылдары эколог-болжаушылардың арасында XX ғасырдың 20-шы жылдарында қоршаған ортаға байланысты қолданылған мотиноринг ұғымы кең таралған. Экологиялық мониторинг - антропогендік факторлар әсерінен қоршаған орта жағдайының, биосфера компоненттерінің өзгеруін бақылау, баға беру және болжау жүйесі. Мониторинг ұғымы кең ұғымдаэкономикада, өнеркәсіпте, және басқа да бақылаулар жүргізілетін салалардақолданылады. 13 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Қоршаған орта жағдайының мониторингі

Батыс Қазақстан облысының Орал және Ақсай қалалары бойынша ірі өнеркәсіп орталықтарындағы ауа бассейнінің есепті кезеңімен салсырғандағы жағдайы тұрақты көрсеткіштермен сипатталынады.
Батыс Қазақстан облысының, Орал және Ақсай қалаларының ірі өнеркәсіптік орталықтарының ауа қабатының жағдайы есеп беру кезеңінде бірқалыпты көрсеткішпен бағаланады.
09 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Қоршаған ортаны қорғау

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға мемлекеттік басқаруды жүзеге асырудың қажетті элементі экологиялық бақылау жүргізу болып табылады. Басқарудың бұл қызметі бұдан көп бұрын қалыптасқан болатын. Заң әдебиетінде экологиялық бақылауды ұйымдастыру, жүргізу шарттары мен тәртібі жеткілікті толық жазылды, бірақ ол бұрын болған экономикалық жүйеге сәйкес келген еді. 12 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

қоршаған ортаны қорғау

Қоршаған ортаны қорғау – қазіргі заманауи уақыттың ең көккейкесті мәселелерінің бірі болып отыр. Жиырма бірінші жүзжылдық халық санынынң қарқынды өсуімен, ғылыми – техникалық прогрестің бұрын соңды болмаған дамуы деңгейімен сипатталады, ал ол өз кезегінде табиғи байлықтарды көптеп эксплуатациялауға алып келеді. Өзінің даму процесінде қоғам экологиялық жағдайдың шиеленісуімен тап болып отыр – табиғи ресуростардың сарқылмас қорлары азайып, қоршаған орта ластануда, ол адамдардың денсаулығына әсер етіп және барлық тірі организмдердің биологиялық негіздері қиын жағдайға жақындап келуде. 19 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

ҚоршаҒан ортаны ҚорҒауҒа

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің таяудағы жылдарға және ұзақ мерзімді кезеңге арналған қызметі елдегі экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бай¬ланысты Мемлекет басшысының жыл сайынғы жолдауларында көрсетілген тапсырмалар мен осы тұрғыда Үкімет¬тің алдында тұрған міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған. 15 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Қоршаған ортаның адамға зияны

Адам баласыының кез-келген шаруашылық әрекеті әр түрлі қалдықтармен биосфераны ластайды, бұл халықтың денсаулығы мен өміріне, флора мен фауна түрлерінің қысқаруына, қоршаған ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер тудырады. Кең үйінділерін, өнеркәсіп тастандыларын, қоқыстарды, қала шөп-шаламдарын тек қоршаған ортаны бұзатын ластағыштар деп санауға болмайды, олар құнды шикізат көздеріне жатады. 13 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

қоршаған ортаның ластануы

"Қоршаған ортаның ластануы" ұғымының ауқымы кең. Тар мағынада ластану деп қандай да бір ортаға жаңа, тән емес физикалық" химиялық және биологиялық агентгерді әкелу немесе осы агенттердің табиғи ортадағы орташа кен жылдық деңгейін көтеруді айтады. Экологиялық көзқарас бойынша бұл түсінікті екі тұрғыдан қарастыруға болады:
1)қоршаған ортаға түсіп жатқан немесе адам мен табиғатқа зиянды әсерлерің нәтижесінде пайда болып жатқан заттар;
26 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Қоршаған ортаның химиялық ластануы

Адамдардың шаруашылық қызметі қазіргі кезде биосфераны ластаушылардың негізгі көзі болып отыр. Табиғи ортаға күн сайын, сағат сайын өнеркәсіптің газ тәріздес, сұйық және қатты қалдықтары түіп отырады.
Осы қалдықтардағы әр түрлі химиялық заттар ауаға, суға және топыраққа түсіп, бір трофикалық тізбектен екіншісіне өте отырып, соңынан адам организміне келіп түседі.
14 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Қоршаған ортаның экологиялық жағдайы мен ауру деңгейі

Адамның денсаулығының төмендеи, ауруға шалдығуын ағзаның ортаға толық бейімделе алмауымен, қолайсыз әсерлерге берген теріс жауабы ретінде қарастыру керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ВОЗ) анықтамасы бойынша, денсаулық дегеніміз — бұл тек аурудың болмауы емес, ол толық физикалық, психологиялық және әлеуметтік қолайлылық.
Ғалымдардың есептеулері бойынша адамдардың денсаулық жағдайы 50—52%-ы — өмір сүру салтына, 20-25%-ы — тұқым қуалау факторларына, 18—20%-ы — қоршаған орта жағдайларына, ал 7—12% ғана денсаулық сақтау саласының деңгейіне байланысты болады. Антропогенді факторлар бұрын болмаған, жаңа техногенді ауруларды туғызады.
20 Сентября 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Қоршаған ортаның қазіргі жай-күйі

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында неғұрлым өзекті экологиялық проблемалар әлі күнге дейін климат пен озон қабатының өзгеруімен, биоалуан түрліліктің қысқаруымен, шөлейттенумен, су ресурстарының, ауаның ластануымен, өндіріс және тұтыну қалдықтарының жинақталуымен байланысты проблемалар болып отыр. 12 Февраля 2012  Тип работы: лекция  Скачать

Қоршаған ортының адамға зияны

Адамның күнделікті тіршілігі қоршаған орта жағдайларымен тығыз байланысты. Тірі ағзаларға тән көптеген касиеттер адам ағзасына да тән. Адамның тынысалуы, тамақтануы, өсуі, дамуы табиғи орта жағдайында өтеді. Сондыктан да адам тіршіліктің құрамды бір бөлігі болып есептеледі. Сонымен бірге адам - өзі өмір сүріп отырған қоғамдағы саналы тұлға. Адамның өсуіне, дамуына жөне тұлға ретінде қалыптасуына әлеуметтік жағдайлардың ыкпалы зор. Баска ағзалар белгілі табиғи орта жағдайларында тіршілік етуге бейімделген. 21 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Қоршаған табиғи ортаны қорғау мен табиғатты тиімді пайдаланудың негізгі принциптері

Табиғатты қорғау – атмосфераны, өсімдік және жануарлар әлемін,топырақты,суды жәнежер асты қойнауын сақтауға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық іс-шаралардың жиынтығы. 17 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Қоршаған табиғи ортаны қорғау мен табиғатты.doc

Қасым Аманжолов — қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, халқымыздың дарынды ақыны, атақ-даңқы кең жайылған Қасым Аманжолов (1911-1955) ұлттық әдебиетіміздің заңғар аспанындағы жарық жұлдызы, мәңгі сөнбес шамшырағы еді. Өмірден ерте кеткенмен, ол болашақ ұрпаққа мол мұра қалдырды. Бейбіт өмірді, қан майданды, туған жер мен ата-ананы, достық пен махаббатты, көңіл күйі мен табиғатты биік парасаттылықпен, шынайы сезіммен, зор тебіреніспен жырлады. 05 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

Мемлекеттік тіркеу
мемлекеттік тіркеу туралы өтініш (белгіленген нысанда);
жарғы;
не үлгілік жарғы;
орналасқан жерін растайтын құжат
02 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Қоғам өмірін экологияландыру

Экология – биология ғылымдарының көрнекті және қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі. Экологияны биология ғылымына енгізген австриялық ғалым биолог Э.Геккель еді. Экология - гректің (oikos- үй, тұрақ мекен және logos - ғылым), қазақша тірі ағзалардың тіршілік ететін ортасы мен қарым-қатынасын зерттейтін ғылым деген мағына береді. Сондай-ақ, тірі ағзалардың бір-бірімен қарым- қатынасын, айналасын қоршаған ортамен, тұрағы немесе мекенімен байланыстыра отырып зерттейтін биология ғылымдарының бірі. 16 Февраля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

ҚР ерекше қорғалатын аудандары

Халық санының өсуіне байланысты барлық негізгі табиғи бірлестіктердің бөліктері бастапқы түрде сақтап қалудың маңызы артып отыр. Тек адам қолымен өзгертілмеген бірлестіктер болғанда ғана адамның жасаған өзгерістерінің нәтижелері туралы қорытынды жасап, оларды болдырмауға мүмкіндік туады.
Кез келген мемлекеттің ерекше қорғалатын территорияларды құрып, дамыту стратегиясы негізгі екі міндетті орындалуын қамтамасыз етуі тиіс:
оның территориясындағы барлық негізгі географиялық аймақтар мен өңірлердің табиғи эталондарының барынша толық көрсетілуі;
10 Мая 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Қышқылдық жауын

Әр қайсымызда екі адам өмір сүретін секілді: оның біреуі таза табиғатты қалап, өзін жасыл желекпен қорашағанды қалайды, ал екіншісі техникалық прогресспен байланыстыны қалайтын және оның себебінен пайда болатын ауытқуларға төзуге дайын болады. Бүгінде адамзат өзінің мекен ету ортасын ғылымдар осы өзгерістің неге әкеліп соқтыратын зерттеп отыруына қарағанда, әлдеқайда жылдам өзгертеді. 24 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Қышқылдық жауын—шашындар мәселесіне қысқаша түсінік

Қышқылдық жауын—шашындар пайда болуының негізгі себебі күкіртің қос оксидімен ластану болып табылыды. Су буының қатысуында күкіртті антигридті қышқылының ерітіндісіне айналады.
Осындай жолмен көмірқышқыл газы мен азот оксидтерінің көмір қышқылы мен азот қышқылы түзіледі.Олар органикалақ қышқылдармен мен басқа да қосылыстар араласып,қышқыл реакциясы бар ерітіндіні береді.
23 Ноября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Құрылыс материалдарының экологиясы және ауалық орта

Үй адам үшiн өзiндiк экологиялық қуыс, себебі өз өмiрірінің 90% уақытын сол жерде өткiзеді. Жаңа және әлдеқашан өңделген құрылыс және химиялық қосымшалардың қолдануымен жасалған өңдеу материалдары қоршаған ортаны улы заттармен ластаудың қайнар көзi болып саналады. Әлбетте, сөздi қазiргi құрылыс ол туралы жүрмейдi, және өңдеу материалдары зиянды және олардың пайдалан мүмкiн емес. Еш уақытта. Қарапайым ақсүйектер керек. Экология туралы ақпараттың беруiн қазiргi сұлбаның жанында құрылыс және бiздiнiң әрқайсысы облыс өзi үйрену бұл алған керек өңдеу материалдар. Бұл сәттен осыған бастаймыз. Кейбiр органикалық емес элементтердi экологияға әсердi алдымен қарап шығамыз: 28 Февраля 2013  Тип работы: лекция  Скачать

Ұйымның жағдайы менбілім беру үрдісін іске асыруға қойылатын талаптар

Қазіргі экология ғылымын оқыту және экология пәнінен алған білімін медицина қызметкерлері кәсіптік тұрғыда байланыстыра білу:
Оқушыларға пәнді оқудың мәнін түсіндіру;
Жалпы экология негіздерінің дағдыларын меңгеру;
Экология ғылымының медицинамен,биологиямен және басқа ғылымдарымен байланысын меңгеру;
Қазіргі кездегі экология дамуындағынегізгі бағыттар туралы;
Тәжірибеде экология негізі және экологиялық үрдістерді қолдана білу;
Антропогендік факторлардың тірі және өлі табиғатқа тура және жанама әсерін белгілеу.
18 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Әлеуметтiк экология

Әлеуметтiк экология - адам қоршаған ортамен демек географиялық, әлеуметтiк және мәдени ортасы бар қоғамның байланыс қарастыратын ғылыми пән. Олардың ортасымен адамдарының бiрлестiктерi байланысты (қарапайым әлеуметтiк топ адам баласына деңгейлерi негiзiнен қаралады ) әлеуметтiк ұйымның доминанттарына алады. 10 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Өмір Қауіпсіздігі

Өмірден қымбат еш нәрсе жоқ, өйткені өмірде бәрі бар. Қазіргі заманда өмір ең қымбат байлық болып келеді. Адамның ең негізгі мақсаты ол - өмірді сақтап қалу, өйткені ол құнсыз. Адам осы өмірдегі өмір сүру мағынасын іздейді, жоспар құрайды, сол жоспарларды іске асыру үшін жасайды және үйренеді. 12 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Өрт деп адамдардың денсаулығына және өмірі үшін қауіп төндіретін материальды шығындар әкелетін жанудың басқарылмайтын процесі

Әрбір 5 секунд сайын біздің ғаламшарда өрт тіркеледі, оларда жылына 5,5 млн жуыққа өрттер тіркеледі. Жыл сайын әлемде өрттің себебінен орта есеппен 85 мың адам қайтыс болады. Олардың әсерінен туындайтын өрттердің және шығындардың саны жыл сайын көбею үстінде .
Ресейде жылына 300 мыңға жуық өрт тіркеледі, онда 20 мың адам қайтыс болады, соның ішінде ресейліктер (2005 жылы 18194 адам қайтыс болды). Біздің елде өрттен туындаған материальды шығындар жылына миллиард рубль құрайды. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда өрт бойынша шығындар Ресейде ең жоғары орында болып табылады - олар АҚШ қа қарағанда 3 есе көп , Жапониямен салыстырғанда 3,5 есе көп және Ұлыбританияда көрсеткішінен 4,5 есе көп болады.
05 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Өрт сөндіру

Өндіріс объектілерінің өртке қарсы қорғанысы - жаңа мекемелерді жобалағанда инженерлі-техникалық және ұйдымдастырушылық шаралар кешені болып табылады. Осылайша, өндірістегі өрттік қауіпсіздік, өрттің алдын алу шараларымен және өрттің шығу ошағынан белсенді қорғану әрекеттері арқылы жүзеге асады. 25 Октября 2011  Тип работы: лабораторная работа  Скачать

Өсімдіктер мен Жануарлар әлемі

Өсімдіктер (Plantae)- тірі организмдер дүниесіндегі негізгі екі топтың бірі (біріншісі - жануарлар). Құрлықтың барлық жерінде өседі, суда кездесетін түрлері де бар. Жер шарында өсімдіктердің 500 млн. астам түрі бар. Жыл сайын ғылыми-лабораторияларда олардың бірнеше жаңа түрлерін өсіріп шығарады. Өсімдік – жер шарының «өкпесі» деп бекер айтылмаған. Тіршілік атаулыны өсімдіксіз елестетуге болмайды. Жер шарында өсімдіктер жамылғысы біркелкі тарамаған. Қазақстанда орман қора 21,8 млн. га жерді алып жатыр. Яғни, республикамыздың барлық жерінің 3,35 %-ын құрайды 26 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать