Договір роздрібної купівлі-продажу

Дата добавления: 11 Февраля 2013 в 20:15
Автор: k****@meil.ru
Тип работы: реферат
Скачать полностью (33.93 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

rehc.doc

  —  148.50 Кб

 

Отже, реалізація товару у роздрібній торгівлі забезпечується шляхом укладання  договору купівлі-продажу, який є всі  підстави визначити як договір роздрібної купівлі-продажу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

 

  1. Цивільний кодекс України – від 16.01.2003 №435 – VI (із змінами);
  2. Земельний кодекс України – від 25.10.2001 №2768 – ІІІ (із змінами);
  3. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – 1140 с.;
  4. Закон України «Про товарну біржу» - від 10.12.1991 № 1956-XII (із змінами);
  5. Закон України «Про ціни і ціноутворення» - від 21.06.2012 № 5007-VI;
  6. Закон України «Про підтвердження відповідальності» -від 17.05.2001 № 2406-III;
  7. Закон України «Про захист прав споживачів» - від 12.05.1991 № 1023-XII (із змінами );
  8. Закон України «Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно – касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» - від 01.06.2000 № 1776-III (із змінами).

 

 

Список використаної літератури: 

           1. Конституція України.

2. Цивільний  кодекс України від 16 січня 2004 року № 435-ІV.

3. Дзера О. В., Боброва Д. В., Довгерт А. С., Радченко Л. І., Паламарчук С.М.Цивільне право України: Підручник:У 2 кн. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / О.В. Дзера (ред.), Н.С. Кузнєцова (ред.). — 2.вид., доп. і перероб. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 736с.

4.Силенко Л. М. Цивільне право України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Алерта, 2004. — 328с.

5.Слободенюк  С. Д., Бочко С. І., Дем'яненко  О. М., Хорватова О.О. Цивільне право України у схемах: Навч. посіб. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. — 66с.

6.Цивільний  кодекс України: Коментар. Видання  друге із змінами за станом  на 18 січня 2004 року. – Х.: ТОВ "Одіссей”, 2004. – 856 с.

7. Цивільне право  України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн "Видавничий дім "Ін Юре”, 2003. – 408 с.         

8. Цивільне право

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницы:← предыдущая123
Описание работы
Функціонування економічного механізму будь-якого суспільства, в якому продукти виробництва виступають товаром, а взаємний обмін ними здійснюється за законом вартості, потребує використання відповідних правових форм організації обігу товарів, переходу їх від виробників до споживачів.
Договір купівлі-продажу – це угода, за якою продавець (одна сторона) зобов'язується передати майно у власність покупцеві (друга сторона), а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму.
Содержание
ВСТУП


1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

2. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

2.1. ІСТОТНІ, ЗВИЧАЙНІ ТА ВИПАДКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.2. Права та обов'язки сторін за договором роздрібної купівлі-продажу

2.4Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості

2.5. Припинення договору роздрібної купівлі-продажу та відповідальність сторін за його порушення

ВИСНОВОК