Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій в банках України

Дата добавления: 28 Ноября 2013 в 20:33
Автор: m************@gmail.com
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (81.44 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

курс раб по банковским операциям.doc

  —  366.00 Кб

  • Заборгованість за договорами, що передбачають надання або отримання коштів на зворотній основі (фінансова допомога, ін.):
 
 
 

(відсутня; існує в  розмірі: вказати кому надані  або від кого отримані кошти,  їх загальну суму)

 

  • Поруки, гарантії, які надані на дату складання клопотання:___________________.

 

  • Заборгованість за кредитами у пов’язаних осіб
  • відсутня
  • існує в розмірі _______________________________________________________________

 

Отримані кредити:

Позичаль-ник

Банк-кредитор, інша організація

Сума кредиту, (грн/USD)

Дата надання кредиту

Дата повернення кредиту 

Залишок непогашеного кредиту

% ставка

Забезпе-чення (вид, оціночна вартість)

по догово-ру

факти-чна

                 
                 

 

Чи існують, щодо вашого підприємства позови, судові справи, ініційовані  суб’єктами господарювання та (або) фізичними  особами?

ні

так/ні

чи були коли-небудь порушені кримінальні справи проти посадових осіб підприємства та проти кого, чи перебував хто-небудь під слідством?

ні

так/ні


 

Своєчасне погашення  кредиту та сплату відсотків гарантуємо.

Чи існують зобов’язання у вигляді поруки (гарантії), які  надані підприємством за третіх осіб (так/ні – якщо так зазначити суму)? _______________________

Зі змістом ст.ст. 200, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 212, 218, 219, 220, 221, 222, 223 Кримінального  кодексу України ознайомлені.

Заявник підтверджує  і гарантує, що вся інформація, що міститься в анкеті, доданих до неї документах та викладена усно, є правдивою і настільки повною, наскільки відомо Заявникові. Проставляючи свій підпис, Заявник тим самим підтверджує, що він(а) ознайомлений(а) зі змістом цієї анкети і цілком розуміє його.

Заявник виражає свою згоду на проведення детального аналізу діяльності підприємства та кредитного проекту та не заперечує проти відвідання працівниками банку підприємства і готовий надати їм всю необхідну інформацію для вирішення питання про надання кредиту та при супроводженні кредиту.

За банком залишається  право звернення до будь-яких осіб, які можуть сприяти вирішенню  питання про надання або ненадання  кредиту Заявникові.

До анкети додаються  документи: ___________________________________________________

Керівник (посада, підпис) ____________________

Головний бухгалтер (підпис) _________________                                         М.П

 

 

 

Відкрите акціонерне товариство  "Домовичок"

 

 

Наказ №1

від 03.08.2013г.

 

Про назначення на посаду

 

Наказуюю:

 

1. Назначити Л.В. Котову на посаду головного бухгалтера. Призначити оклад  у розмірі 2500 (дві тисячи п`ятсот грн. 00коп)

 

 

 

 

Генеральный директор М.П. Кузьміна /____________/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрите акціонерне товариство  "Домовичок"

 

 

 

Наказ № 2

 

 

від 03.08.2013г.

 

Про назначення на посаду директора 

 

Згідно з Протоколом № 12 от «03»   08  2013 г. Засіданням ради акціонерів

Було ухвалено рішення Призначити на посаду директора М.П. Кузьміну

«03»   08  2013 г.

Наказ набуває дійсності з моменту  його підписання.

 

 

 

 

С.Є. Желтенкова, (підпис)

 Л.В. Котова,  (підпис)

 М.А. Садомова,  (підпис)

 І.І. Суродейкіна,                          (підпис)           

В.О. Чекулаева.                             (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкрите акціонерне товариство  "Домовичок"

 

ПРОТОКОЛ №12

 03.08.2013 р.                                                                                                                                                  м.Пенза

Засідання ради акціонерів

Голова М.П. Кузьміна

Присутні: С.Є. Желтенкова, Л.В. Котова,  М.А. Садомова,  І.І. Суродейкіна,                                         В.О. Чекулаева.

Порядок денний:

1.Вислухати доклад М.П. Кузьміной про Маркетингове дослідження ринку.

2.Вирішити питання що до, оренди приміщення.

3.Провести необхідні  фінансові розрахунки що до  проекту відкриття ВАТ Домовичок",а саме термін окупності проекту.

4.Призначити  директора  ВАТ Домовичок.

СЛУХАЛИ: доклад М.П. Кузьміной про Маркетингове дослідження ринку.

УХВАЛИЛИ: питання що до, оренди приміщення.

ВИСТУПИЛИ: М.А. Садомова, В.О. Чекулаева.

Приміщення буде орендовано у громадянина Аринового А.К. За погодженням сторін на договірній основі вартість оренди за кожен місяць буде дорівнює 20000 рублів.

УХВАЛИЛИ:

 До 01.09.2013 р. підготувати всі необхідні розрахунки що до проекту відкриття ВАТ Домовичок",а саме термін окупності проекту.Завершити організаційну роботу до 01.09.2013 р. (відповідальний — С.Є. Желтенкова ).

Призначити  директором  ВАТ Домовичок - М.П. Кузьміну.

Голова М.П. Кузьміна підпис

 

    1. Техніко-економічне обґрунтування доцільності кредитування підприємства

 

В цьому  розділі  необхідно  скласти  техніко-економічне обґрунтування кредитного проекту.

Типові вимоги та структура бізнес - плану (техніко-економічного обґрунтування кредитного проекту)

1. Бізнес-план або техніко-економічне  обґрунтування кредитного проекту  (далі – бізнес-план) це підготовлений позичальником – юридичною особою документ, який містить цілі, завдання та засоби їх досягнення як на найближчий час, так і на перспективу, з відповідними розрахунками, що підтверджують потребу позичальника в кредитних коштах, економічний ефект від реалізації кредитного проекту, а також можливість виконання зобов’язань за кредитним договором.

2. Бізнес-план підписується  керівником юридичної особи-позичальника, її головним бухгалтером та при необхідності іншими посадовими особами, що можуть бути притягнені до відповідальності згідно з чинним законодавством України за недостовірність наведеної в бізнес-плані інформації, розрахунків тощо.

3. Бізнес-план подається  в прошнурованому вигляді, скріпленому  печаткою позичальника на  останній сторінці з тильного боку . Додатки до бізнес-плану, що містять допоміжну інформацію (графіки, наукові, маркетингові дослідження чи публікації тощо) можуть бути надані в окремих примірниках, які оформлюються аналогічно.

4. Викладення інформації  у бізнес-плані та її обсяг  визначається самостійно позичальником з метою найбільш якісного опису суті проекту та припущень, покладених в його основу, і тих факторів, що можуть негативно вплинути на його реалізацію, а також механізмів запобігання виникненню ризиків.

5. В бізнес-плані подається  інформація, яка характеризує виробничо-господарську  діяльність підприємства з моменту  його заснування, як в цілому, так і за структурними одиницями, та висвітлюються стратегічні питання розвитку підприємства на довгострокову перспективу.

6. Бізнес-план може  містити такі розділи з висвітленням  орієнтовного переліку питань:

6.1. Мета та актуальність проекту

- короткий опис проекту;

- мета та актуальність  проекту, його фінансова та  організаційна схема;

-технічні, інституційні  та економічні аспекти проекту;

-інша інформація щодо  проекту.

6.2. Юридичний статус  підприємства

- повна і скорочена  назви підприємства;

-юридична адреса підприємства, номер та дата державної реєстрації;

- структура органів  управління;

-повна назва та  юридична адреса об’єднання (асоціації,  концерну тощо), до складу якого  входить підприємство, форма власності  та правовий статус, перелік засновників та розміру їх часток у статутному капіталі;

-організаційна структура підприємства  з визначенням холдингових, дочірніх  і спільних компаній, в створенні  яких бере участь підприємство;

-обґрунтування організаційно-правової  форми та перспектив її подальшої зміни (у разі, якщо позичальник має такі наміри), стан приватизації, юридична адреса та контактні телефони реєстраторів (для акціонерних товариств);

-інша інформація щодо  підприємства.

6.3.Характеристика   підприємства

- належність підприємства до певної галузі, коротка історія бізнесу підприємства, строк роботи в цій галузі;

-постійні та тимчасові зв’язки  та ділова репутація підприємства;

-майновий стан підприємства, характеристика  земельної ділянки,  виробничих  площ, та основних засобів, їх змін, умов використання;

-наявність транспортної інфраструктури, складських приміщень, шляхів  сполучення, акредитація на митниці;

-інші особливості підприємства  в залежності від його галузевої  належності.

6.4. Маркетинг 

6.4.1. Характеристика галузі 

-сучасний стан галузі, існуючі  тенденції змін та прогноз  наслідків для конкурентоспроможності  підприємства та проектної продукції;

-державне регулювання галузі.

6.4.2. Продукція та послуги

-характеристика товарного асортименту  продукції,  

-аналіз ринку ресурсів (сировини, матеріалів) та  постачальників, строк зв’язку їх з даним підприємством, його стійкість та сталість;

-місце позичальника на ринку  товарів та послуг, маркетингові  дослідження щодо споживчої цінності  продукції та послуг;

- аналіз конкурентів (їх становище відповідно даного підприємства, їх стратегії розвитку та частки на ринку в динаміці останніх років та найближчого майбутнього;

-аналіз конкурентоспроможності  запланованої продукції у порівнянні  з еталоном, ідеальним товаром  або найкращим представником даного класу(виду) продукції  конкурентів вітчизняних та іноземних;

-аналіз ринку збуту, його  динаміка та майбутні перспективи,  характеристика потенційних   споживачів продукції, існуючі  та перспективні умови реалізації  продукції  (передоплата, оплата по факту, оплата  в розстрочку тощо);

-маркетингова товарна та асортиментна  політика просування та реалізації  продукції.

6.5. Виробничий план

-відомості про технологічний  процес на підприємстві, відповідність  діючих технологій сучасним вимогам;

-забезпеченість машинами та обладнанням з зазначенням їх кількості  та терміну експлуатації;

-додаткова потреба в виробничих  потужностях, заходи щодо модернізації  виробництва  та закупівлі  нового обладнання (при необхідності). Якщо ці заходи передбачається здійснити за рахунок кредиту, то обґрунтовується необхідність та доцільність здійснення цих заходів, порівнюються пропозиції різних фірм виробників;

-схеми виробничих потоків;

-структура матеріальних витрат  по кожному виду продукції,  обґрунтування та розрахунки її виробничої собівартості;

-обсяги та собівартість виробництва  продукції (показники виробництва  основних видів продукції за  звітний період та прогноз  на період реалізації проекту);

-.заходи по вдосконаленню виробничого  процесу на підприємстві на  основі прогресивної техніки та технології.

6.6. Менеджмент

-забезпеченість підприємства робочою  силою:

-виробничий персонал та його  кваліфікація;

- інженерно-технічний персонал  та його кваліфікація;

-адміністративний персонал  та  його кваліфікація;

-умови праці та діюча система оплати праці, механізм стимулювання;

-заходи щодо вдосконалення системи  оплати праці;

-модель моніторингу фінансової  діяльності.

6.7. Фінансовий план 

-політика ціноутворення, розрахунок  постійних та  змінних витрат, розрахунок собівартості продукції та послуг;

Описание работы
У сучасних умовах універсалізації діяльності фінансових установ розширення спектру фінансових послуг стало важливою умовою для стабільного економічного зростання в країні. Розвиток економіки країни в значній мірі визначається ступенем розвитку банківської системи.
Бухгалтерський облік у банках є інформаційною системою, яка містить у собі вичерпні фінансові відомості про банк - суб'єкта господарської діяльності. Система бухгалтерського обліку повинна бути актуальною, надійної, ефективної.
Содержание
1. Характеристика рахунків з обліку депозитних операцій банку
1.1 Управління депозитними операціями
1.2 Сутність депозитних операцій комерційних банків, їх класифікація і загальна характеристика
1.3 Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій
2. Аналітична частина.