Список предметов

Рефераты по военной кафедре

Юридическая ответственность военнослужащих

Узнать:
1- Об общих положениях юридической ответственности военнослужащих.

2- О дисциплинарной ответственности военнослужащих.
3- Об административной ответственности военнослужащих.

4- О материальной ответственности военнослужащих.

5- О гражданско-правовой ответственности военнослужащих.

6- О «дедовщине».
24 Января 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Юридические гарантии реализации статуса военнослужащи

Актуальность работы в том, что в настоящее время происходит создание Вооруженных Сил РФ на новой, контрактной основе. В этот период создание эффективной системы гарантий правового статуса граждан РФ, состоящих на военной службе, усиление социальной защиты военнослужащих, упрочение их правового положения должны стать приоритетным направлением государственной политики в военной области. 04 Декабря 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Ядерное оружие

Я́дерное ору́жие (или а́томное ору́жие) — совокупность ядерных боеприпасов, средств их доставки к цели и средств управления; относится к оружию массового поражения наряду с биологическим и химическим оружием. Ядерный боеприпас — оружие взрывного действия, основанное на использовании ядерной энергии, высвобождающейся при цепной ядерной реакции деления тяжёлых ядер и/или термоядерной реакции синтеза лёгких ядер. 16 Марта 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Ядерное оружие

Строение электронной оболочки было достаточно изучено к концу XIX века, но знаний о строении атомного ядра было очень мало, и к тому же, они были противоречивы. В 1896 году было открыто явление, получившее название радиоактивности (от латинского слова "радиус" - луч). Это открытие сыграло важную роль в дальнейшем излучении строения атомных ядер. 12 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Ядерное оружие способы защиты от него

США без какой-либо военной необходимости в 1945 г. применили ядерное оружие против мирных жителей японских городов Хиросимы и Нагасаки. В 1952 г. США первыми осуществили термоядерный взрыв, а в середине 50-х гг. ввели в строй первую атомную подводную лодку с баллистическими ядерными ракетами. В начале 80-х гг. в США были созданы нейтронные боеприпасы. 02 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Ядролық ошақ

Ядролық қарудың жарылыс ошағы туралы тегін мағлұмат, реферат. Ядролық қару деп жарылыс кезінде ядролық реакцияның жүруінің нәтижесінде болатын ішкі ядролық қуатты пайдалануға негізделіп жасалған қаруды айтады.
Ол барлық белгілі зақымдау құралының ішіндегі ең қуаттысы. Ядролық жарылысының қуаты тротилдік эквивалентпен өлшенеді.
01 Апреля 2013  Тип работы: лекция  Скачать

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдары

Iшкi iстер органдарындағы қызмет — Қазақстан Республикасы азаматтарының өз қызметтiк мiндеттерi мен мемлекет пен халық алдындағы қызметтiк борышын атқарумен байланысты мемлекеттiк қызметтiң айрықша түрi. Қызмет өкеру олардң тарапынанбiлдiрiлген ерекше сенiм болып табылады және IIО қызметкерiнiң адамгершiлiгi мен моральдық-этикалық бейнесiне жоғары талаптар қояды.
Қоғам IIО қызметкерi жүзеге асыратын кәсiби қызметiне өзiнiң барлық күшжiгерiң бiлiмi мен тәжiрибесiн жұмсайды және қоғамға әдiл әрi қаптқысыз қызмет етедi деп есептейд
14 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Қазақстан Қарулы Күштері

Қазақстан Қарулы Күштерінің қатарында әскери қызмет атқару әрбір қазақ азаматының аса маңызды әрі құрметті міндетінің бірі болып табылады. Қарулы Күштер қатарында қызмет ету - Отанымызды қорғаудағы қасиетті борышыңды өтеу деген сөз.
Отанды қорғауды біздің елімізге шабуыл жасаған сыртқы жаулармен қарулы күрес деп қана түсінбеу керек. Біз Отанымыздың күш-қуатын нығайта отырып, оны бейбіт уақытта да қорғауға ат салысамыз.
11 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Қарулы күштердің психологиялық мазмұны мен құрылымы

Жұмыстың теориялық маңыздылығы — курсанттардың болашақтағы әскери іс-әрекетіне кәсіби бейімделудегі білімдерді тереңдету және кеңейту мүмкіншіліктері.
Жұмыстың практикалық маңыздылығы — Осы бағытта жүргізілген зерттеулердің нәтижесін жоғары әскери оқу орындарында курсанттарды дайындауда, әскери қызметте, кәсіби іріктеуде пайдалану мүмкіндігімен ерекшеленеді.
12 Сентября 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Қылмыстық іс жүргізу құқығы туралы түсінік

Қылмыстық іс жүргізу құқығы қылмыстық құқықпен тығыз байланысты. Қылмыстық іс жүргізу құқығы — бұл қылмыстық істер бойынша іс жүргізу тәртібін бекітетін және қылмыстық істерді қозғау, тергеу, сотта қарау бойынша анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура мен сот үкімінің орындалуы мен іс жүргізу мәселелерін реттейтін құқықтық нормалар жүйесі. 22 Декабря 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Құқық қорғау органдары

Кез келген мемлекет өмірдің барлық қоғамдық салаларында, адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарда қатаң тәртіп пен сақтықты орнатуға мүдделі. Онсыз қоғамның бірқалапты дамуы, экономиканың,мәдениеттің, игіліктің көтерілуі және халықтың қауіпсіздігінің артуы мүмкін емес. 14 Марта 2012  Тип работы: доклад  Скачать