Аналіз показників діяльності ювелірного заводу

Дата добавления: 01 Мая 2012 в 15:53
Автор: p******@ukr.net
Тип работы: реферат
Скачать полностью (191.83 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

PEST.doc

  —  611.50 Кб


Размещено на http://www.allbest.ru/

Дана організаційна структура є лінійною, тобто кожний підлеглий має лише одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з його управлінням.

Економічні показники відображають стан підприємства, характеризують його досягнення. У даному пункті розглянемо діяльність підприємства орієнтуючись на його показниках.

стратегія конкурентний профіль привабливість

Таблиця 1.1

п/п

Показники

Рік

2008

2009

1

Чистий прибуток

9 921,00

11 545,60

2

Дохід (виручка від реалізації)

92256,70

93983,67

3

Витрати (собівартість реалізованої продукції)

22 329,90

50 028,3

4

Власний капітал

69425,6

72568,7

5

Вартість майна

418656

423655

6

Чисельність працівників

607

607

 

З таблиці 1.1. видно, що чисельність працівників не змінюється, що являється позитивною тенденцією, не має «масової» плинності кадрів.

 

Таблиця 1.2

п/п

Показники

Базис. період

2008 рік

Звіт. період

2009 рік

Відхилення

∆ абсол. відх.

∆ , % відн. відх.

1

Виручка від реалізації, тис. грн.

101 734,20

194 239,60

92 505,40

52,60

2

Собівартість послуг, тис. грн.

99 329,90

156 028,3

56 698,40

33,58

3

Валовий прибуток, тис. грн.

62 477,30

93 818,70

31341,40

50,16

4

Чистий прибуток, тис. грн.

16 921,00

19 545,60

2 624,60

15,51

5

Чисельність персоналу, осіб

922

9922

0

0

6

Вартість ОФ, тис. грн.

45 372,00

54 793,90

9 421,90

20,77

7

Фондовіддача, %

4,89

5,38

0,49

10,02

8

Річна продуктивність праці, тис. грн.

240,49

304,91

64,42

26,79

9

Рентабельність надання послуг. %

28,18

31,89

3,71

13,17

 

Отже, провівши аналіз показників діяльності ювелірного заводу в таблиці 2.1, бачимо, що присутнє зростання доходу від реалізації на 32,6 % та чистого прибутку на 15,51% у 2009 році, порівняно з 2008 роком, що безперечно є позитивною тенденцією. Також видно що не змінною залишається кількість персоналу, тобто не відбувається суттєвої плинності кадрів.

 

 

Зовнішнє

середовище

 

 

 

Потенціал

підприємства

Можливості зовнішнього середовища:

зацікавлення іноземних інвесторів;

збільшення обсягів виробництва;

освоєння нових ринків збуту, в тому числі міжнародних;

впровадження новітніх технологій;

введення в експлуатацію більш нового, економічного обладнання

Загрози зовнішнього середовища:

зниження купівельної спроможності споживачів;

недобросовісна конкуренція;

інфляція;

підвищення митних тарифів

Сильні сторони потенціалу:

насичена номенклатура виробів;

висока якість продукції;

досить великий попит серед споживачів;

високий відсоток експорту виробів;

щорічне оновлення виробів;

постійне удосконалення діяльності;

кваліфікований персонал;

постійні постачальники

розширення виробництва;

впровадження нового продукту;

залучення інвестицій

гнучка цінова політика;

перевага над конкурентами в номенклатурі та в якості продукції;

балансове співвідношення «якість-ціна»

Слабкі сторони потенціалу:

значна кількість сильних конкурентів;

недосконала маркетингова політика;

дещо обмежені фінансові ресурси;

недостатньо сильна мотивація персоналу;

відносно високі ціни в порівнянні з конкурентами

нестача фінансових ресурсів для розширення виробництва та освоєння нових ринків збуту

закріплення за конкурентами позицій на ринку;

внаслідок інфляції різке підвищення цін на продукцію


 

PEST - аналіз зовнішнього середовища

Політика

Оцінка

Зміни законодавства

+

Посилення державного галузевого регулювання

_

Політична стабільність

+

Зміна політичного курсу країни

_

Недосконалість законодавчої бази

+

Вплив опозиції на прийняття рішень президентом

_

Економіка

Оцінка

Зміцнення національної грошової одиниці по відношенню до іноземної валюти

_

Послаблення американської валюти

_

Зниження податків (ПДВ, мито)

_

Підвищення мінімального рівня зарплати

+

Високі проценти по кредитах

+

Підвищення рівня попиту на дані види продукції

_

Розвиток ринкової інфраструктури

_

Зростання ВВП

_

Посилення державного контролю за ціноутворенням

_

Збільшення державних замовлень

+

Корупція

+

Соціум

Оцінка

Скорочення чисельності населення в Регіоні

_

Відданість покупців вітчизняній продукції

_

Технологія

Оцінка

Прискорення темпів науково-технічного процесу

+

Необхідність вкладання власних коштів в НДПКР

+

Скорочення життєвого циклу технологій

_


 


PEST - аналіз показав, що підприємство зазнає негативних впливів переважно з боку економічних та технологічних чинників. Однією з найголовніших економічних проблем є високий рівень оподаткування сировини, що завозиться з-за кордону. Через це підприємство втрачає значну частку свого прибутку. Іншим негативним фактором є заниження курсу української гривні, що не дає можливості нам, як імпортерам сировини, мінімізувати свої витрати.

 

Аналіз факторів зовнішнього середовища організації

Назва групи факторів зовнішнього середовища

Параметри групи, що аналізуються

Характер зміни, що прогнозується

На які параметри стратегії мають вплив

Оцінка впливу: М – можливості; З – загрози

М

З

Економічні

обіг грошей, товарів, інформації, сировини, матеріалів енергії

Отримання прибутку

дохід

+

_

Політичні

впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи

стабільність

стабільність

+

+

Географічні

місце знаходження підприємства

Поглинання конкурентів, відкриття нових цехів та філій

доступність

+

-

Страницы:12345следующая →
Описание работы
У даній роботі об’єктом дослідження виступав ЗАТ "АУРУМ", на долю якого припадає близько 30% вітчизняного ринку ювелірних виробів.
Підприємство досліджувалося за допомогою таких методів: SWOT, SРАСЕ, PEST аналізів; матриці BCG, GE/McKincey. Також розглянули карту конкурентних груп, матрицю конкурентного профілю, Аналіз факторів зовнішнього середовища організації.
Содержание
содержание отсутствует