Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства

Дата добавления: 04 Марта 2013 в 21:02
Автор: f******@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (97.07 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства.docx

  —  100.25 Кб

 

На основі даних агрегованого балансу проводиться аналіз фінансової стійкості підприємства.[17, 90]

При проведенні фінансового  аналізу підприємства важливо визначити  запас фінансової стійкості (зони безпечності), під яким розуміють той обсяг  реалізації, який забезпечує підприємству стійкість його фінансового становища.

 

 

РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансової стійкості ТОВ   «Ескорт»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “Ескорт”

 

Організаційна структура підприємства ТОВ «Ескорт» характеризується наступною схемою (рис. 2.1).

Директор 

 

Заступник директора 

Виробничий відділ

Менеджери з продажу 

Головний бухгалтер 

Бухгалтерія

Рис. 2.1 – Організаційна структура ТОВ «Ескорт»

 

Основні види діяльності:

  1. Оптова торгівля паливом.
  2. Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням.
  3. Функціонування автомобільного транспорту.
  4. Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції на відновлення).
  5. Діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов’язана з будівництвом.

 

 

 

 

 

2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства

 

На підставі даних таблиць 2.1, 2.2, 2.3 був проведений порівняльний аналіз економічних показників роботи ТОВ «Ескорт» за 2009-2011 рр. При аналізі використовувалися річні показники.

Виділимо основні показники  роботи ТОВ «Ескорт» за розглянутий період:

1. Обсяг виробництва за 2010 -2011. рр. знизився з 1502,2 тис. тонн до. – 832,3 тис. тонн. Освоєння установленої виробничої потужності склало в 2010 році 57,8%, а в 2011 році – всього 36, 1%. Основною причиною зниження обсягу переробки вугілля є закриття шахт, які видобувають вугілля марки «Т». Для збільшення завантаження підприємства колективом, поряд із збагаченням вугілля марки «Т», додатково освоєна технологія збагачення вугілля марки «Г», «ДГ» та «А». Це значно розширило можливості збільшення завантаження підприємства.

2. Собівартість 1 тонни переробки  вугілля в 2009р. становила 13,42 грн., у 2010р. -16,5, В 2011р. – 32,33 грн., але ціна 1 тонни становить нижче у 2011 р. ніж собівартість – це одна з головних причин збитковості підприємства.

3. У 2009р. прибуток склав 1560,7 тис. грн., у 2010р. – в розмірі 1124,4 тис. грн. В 2011р. збитки склали 8359,5 тис. грн. Основною причиною збиткової роботи підприємства є низьке завантаження виробничих потужностей при високій питомій ваги у витратах на збагачення вугілля умовно-постійних витрат. Вони складають близько 60%. При доведенні місячної завантаження підприємства вугіллям до рівня 75 тис.т. / в місяць його робота буде беззбиткова, а при – 100 тис.т. очікується отримання прибутку близько 100 тис. грн.

 

Таблиця 2.1

Техніко-економічні показники за 2009 рік

№ п/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Величина показника

Відхилення 

Минулий рік

Звітний рік

+/-

%

1

Обсяг виробництва продукції

тис. тонн

1158,4

1259,6

101,2

8,7

2

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн.

15859,6

16903,9

1044,3

6,5

3

Обсяг товарної продукції  у порівнянних оптових цінах  підприємств на відповідну дату

тис. грн

15859,6

16903,9

1044,3

6,5

 

- в оптових цінах підприємства, діючих у звітному періоді

тис. грн

15859,6

16903,9

1044,3

6,5

4

Обсяг валової продукції

тис. грн

15289,6

16903,9

1044,3

6,5

5

Ціна одиниці продукції

грн.

12

16,01

4,01

33,4

6

Собівартість одиниці  продукції

грн./т

10,96

13,42

2,46

22,4

7

Виторг від реалізації

тис. грн

20745,6

25117,6

4372

21

8

Валові витрати

тис. грн

19964,5

23556,9

4592,4

17,9

9

Прибуток (збитки)

тис. грн

781,1

1560,7

779,6

99,8

10

Балансовий прибуток

тис. грн

781,1

1560,7

779,6

99,8

11

Рентабельність

%

3,9

6,6

2,7

69,2

12

Середньооблікова чисельність  працівників ПВП

чол.

375

382

7

1,8

13

Продуктивність праці

т/чол.

3089

3297

208

6,7

14

Середньомісячна ЗП

грн

1125,6

1242,47

116,87

10,3

15

Вартість основних фондів

тис. грн

1075,3

1075,3

0

0

16

Вартість обігових фондів

тис. грн

9563,1

8463,4

-1099,7

-12

17

Борги підприємства

тис. грн

2586,6

1404,9

-956,3

-35

18

Дебіторська заборгованість

тис. грн

3059,2

3523,2

435

12


 

 

Таблиця 2.2

Техніко-економічні показники  за 2010 рік

№ п/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Величина показника

 Відхилення

Минулий рік

Звітний рік

+/-

%

1

Обсяг виробництва продукції

тис. тонн

1259,6

1502,2

242,6

19,3

2

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн

16903,9

24780,4

7876,5

46,6

3

Обсяг товарної продукції  у порівнянних оптових цінах  підприємств на відповідну дату

тис. грн

16903,9

20160,4

3256,5

19,3

 

- в оптових цінах підприємства, діючих у звітному періоді

тис. грн

16903,9

24780,4

7876,5

46,6

4

Обсяг валової продукції

тис. грн

16903,9

24780,4

7876,51,97

46,6

5

Ціна одиниці продукції

грн.

16,01

17,98

1,97

12,3

6

Собівартість одиниці  продукції

грн./т

13,42

16,5

3,08

22,9

7

Виторг від реалізації

тис. грн

25117,6

31750,9

6633,3

26,4

8

Валові витрати

тис. грн

23556,9

30626,5

7069,6

30

9

Прибуток (збитки)

тис. грн

1560,7

1124,4

-436,3

-28

10

Балансовий прибуток

тис. грн

1560,7

1124,4

-436,3

-28

11

Рентабельність

%

6,6

3,6

-3

-54,5

12

Середньооблікова чисельність  працівників ПВП

чол.

382

343

-39

-11,3

13

Продуктивність праці

т/чол.

3297

4379

1082455,12

32,8

14

Середньомісячна ЗП

грн

1242,47

1697,53

455,12

36,6

15

Вартість основних фондів

тис. грн

1075,3

10997,2

9921,9

1022

16

Вартість обігових фондів

тис. грн

8463,4

2970

-5493,4

-65

17

Борги підприємства

тис. грн

1404,9

2570,1

1162,9

182,2

18

Дебіторська заборгованість

тис. грн

3523,2

7664,6

4131,3

217,5


 

 

Таблиця 2.3

Техніко-економічні показники за 2011 рік

№  п/п

Найменування показників

Одиниці виміру

Величина показник

Відхилення

   

+/-

%

1

Обсяг виробництва продукції

тис. тонн

1502,2

832,3

-669,9

-44,5

2

Обсяг реалізованої продукції

тис. грн

24780,4

17463,4

-7317

-29,5

3

Обсяг товарної продукції  у порівнянних оптових цінах  підприємств на відповідну дату

тис. грн

20160,4

13713

-6447,4

-32

 

- в оптових цінах підприємства, діючих у звітному періоді

тис. грн

24780,4

17463,4

-7317

-29,5

4

Обсяг валової продукції

тис. грн

24780,4

17463,4

-7317

-29,5

5

Ціна одиниці продукції

грн.

17,98

18,48

0,5

12

6

Собівартість одиниці  продукції

грн./т

16,5

32,33

15,83

79,8

7

Виторг від реалізації

тис. грн

31750,9

25134,2

-6616,7

-20,8

8

Валові витрати

тис. грн

30626,5

33493,7

2867,2

9,6

9

Прибуток (збитки)

тис. грн

1124,4

-8359,5

-9483,9

-643

10

Балансовий прибуток

тис. грн

1124,4

-8359,5

-9483,9

-643

11

Рентабельність

%

3,6

-25

-28,6

-93,1

12

Середньооблікова чисельність  працівників ПВП

чол.

343

316

-27

-7,8

13

Продуктивність праці

т/чол.

4379

2633

-1746

39,8

14

Середньомісячна ЗП

грн

1697,53

2259,68

562,15

33

15

Вартість основних фондів

тис. грн

10997,2

9770,8

-1226,4

-11,5

16

Вартість обігових фондів

тис. грн

2970

5408,7

2438,7

82

17

Борги підприємства

тис. грн

2570,1

1177

-1403,9

-43,5

18

Дебіторська заборгованість

тис. грн

7664,6

6718

-1032,4

-87,6


 

 

2.3. Аналіз і оцінка абсолютних показників фінансової стійкості ТОВ “Ескорт”

 

Найповніше фінансову  стійкість підприємства може бути розкрито на основі вивчення рівноваги між  статтями активу і пасиву балансу. Фінансова  рівновага активів і пасивів  балансу лежить в основі оцінки фінансової стійкості підприємства.

На підприємстві йде постійне формування запасів товарно-матеріальних цінностей, на що використовують власні і залучені засоби. Аналізуючи відповідність і невідповідність (надлишок або нестача) запасів і витрат визначають абсолютні показники фінансової стійкості.

Для зручності за даними балансу ТОВ «Ескорт» складемо агрегований  баланс (табл. 2.4.).

Таблиця 2.4

Агрегований баланс,тис. грн.

АКТИВ

2009р

2010р

2010р

ПАСИВ

2009р

2010р

2011р

Необоротні активи

11075,3

20997,2

19770,2

Власний капітал (ВК)

6972,7

6523

8056,4

Запаси

955

3780

3974,2

Довгострокові зобов’язання (КД)

3214,8

14875,9

13599,9

Кошти, розрахунки та інші активи

3408,4

1316

2676,2

Короткострокові зобов’язання (КК)

5251,2

4694,3

4764,3

У т.ч. короткострокові кредити  і позики

265

330,8

538,8

Баланс

15438,7

26093,2

26420,6

Баланс

15438,7

26093,2

26420,6


 

Відповідно до методики розрахунку показників фінансової стійкості підприємства, розрахуємо абсолютні показники  фінансової стійкості для ТОВ «Ескорт».

1. Наявність власних оборотних  коштів (ВОК):

2009р. ВОК=6972,7+3214,8 – 11075,3= -887,8 тис. грн.

2010р. ВОК=6523+14875,9 – 20997,2=401,7 тис. грн.

2011р. ВОК=8056,4+13599,9 – 19770,2=1886,1 тис. грн.

2. Наявність власних і  довгострокових позикових джерел  формування запасів і затрат (ВДПД):

2009р. ВДПД=-887,8 +3214,8 =2327 тис. грн.

2010р. ВДПД=401,7+14875,9 =15247,6 тис. грн.

2011р. ВДПД=1886,1+13599,9 =15486 тис. грн.

3. Загальна величина основних  джерел формування запасів та  затрат (ЗВОД):

2009р. ЗВОД=2327+265=2592 тис. грн.

2010р. ЗВОД=15247,6 +330,8=15578,4 тис. грн.

2011р. ЗВОД=15486+538,8=16024,8 тис. грн.

Описание работы
Процес переходу до ринкової економіки в Україні та формування початкових ринкових структур потребують нових підходів до питань організації й ефективності використання фінансових ресурсів підприємства. У складних умовах вітчизняного податкового клімату, кризи неплатежів, уповільнення реформ у виробничій та соціальній сферах суб’єкти господарювання можуть мати різні інтереси в питаннях одержання і розподілу прибутку та збільшення доходів підприємств. Основою цих та інших аспектів їхньої діяльності має виступати фінансова стійкість, оптимальний рівень якої підтримується за допомогою універсальних методів, вироблених світовою ринковою цивілізацією й об’єднаних через науку фінансового менеджменту в струнку та практично ефективну систему.
Содержание
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.2. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИКА ЇХ РОЗРАХУНКІВ 8
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 14
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОВ “ЕСКОРТ”
2.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ “ЕСКОРТ” 17
2.2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 18
2.3. АНАЛІЗ І ОЦІНКА АБСОЛЮТНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОВ “ЕСКОРТ”
2.4. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ І ПОКАЗНИКІВ РИНКОВОЇ СТІЙКОСТІ 24
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОВ «ЕСКОРТ» 27
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35