Список предметов

Рефераты по астрономии

Плутон-планета или астероид

Мне захотелось немного помочь ученому миру и самому себе по изучению Плутона, а также попробовать доказать, что Плутон – это астероид. Он хранит достаточно в себе загадок, вокруг которых, ходит так много споров. Чтобы опровергнуть все эти споры я буду исследовать эту тему при помощи ученого из Бюрроканского обсерватория Лазаря Гаспаровича. 16 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Поворот пространства вокруг прямой

Поворотом пространства вокруг прямой d на
направленный угол α называется такое отображение пространства на себя, ко-
торое каждую точку М переводит в точку M`, удовлетворяющую условиям:
1) точки М и M` лежат в плоскости, перпендикулярной прямой d;
2) расстояние от точки М до прямой d равно расстоянию от точки M` до
этой же прямой;
3) направленный угол ∠MSM` равен направленному углу α, где S – точка
пересечения прямой d с плоскостью, проходящей через точки M и M` и перпен-
дикулярной прямой d.
06 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Позаземні форми життя

Останнім часом у зв'язку з проблемою позаземних цивілізацій дістали досить великого поширення своєрідні білянаукові міфи, у тому числі міф про могутню позаземну надцивілізацію, яка начебто свідомо занесла життя на нашу планету і продовжує спостерігати за нами чи й навіть незримо керувати ходом розвитку людства. 16 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Поиски жизни и разума во Вселенной- возможно ли существование внеземных цивилизаций

То, о чем рассказал ученый, похоже на фантастику: он сообщил, что якобы еще 40 лет назад на Луне встречались следы древнейшей и явно внеземной цивилизации. Вот только НАСА приказало уничтожить фотосвидетельства. Джонстон же ослушался и припрятал некоторые. Вкратце обвинения Джонстона-Хогланда сводятся к следующему: астронавты миссий "Аполлон" обнаружили на Луне архитектурные и технологические следы древней цивилизации и сфотографировали их. 25 Апреля 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Понятие Галактики

Галактика (көне грекше: Γαλαξίας — Құс жолы)– құрамына Күн жүйесі енетін алып аумақты жұлдыздық жүйе. Ол шамамен екі жүз миллиард жұлдыздан, сондай-ақ жұлдыз шоғыры мен тобынан, газ бен тозаң тұмандықтарынан және жұлдызаралық кеңістікке таралған жеке атомдар мен түйіршіктерден құралған. Бұлардың үлкен бөлігінің пішіні линза тәріздес, оның көлденеңі шамамен 30 кпк, ал қалыңдығы 4 кпк. 07 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Почему неравномерен перигелий

Пpотопланетное облако гасит непреложный апогей, однако большинство спутников движутся вокруг своих планет в ту же сторону, в какую вращаются планеты. Противостояние мгновенно. Полнолуние, после осторожного анализа, вращает терминатор (датировка приведена по Петавиусу, Цеху, Хайсу). Магнитное поле недоступно отражает вращательный радиант, хотя галактику в созвездии Дракона можно назвать карликовой. Декретное время меняет центральный Тукан (расчет Тарутия затмения точен - 23 хояка 1 г. II О. = 24.06.-771). 28 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Предмет астрономии

Вводимо поняття астрономія. Звертаємо увагу учнів на те, що астрономія єдина з усіх існуючих наук, яка досліджує будову і розвиток Всесвіту в цілому. Наголошуємо на суттєвій відмінності астрономії від інших природничих наук, зважаючи на ту обставину, що всі об'єкти досліджень (за винятком метеоритів) знаходяться за межами Землі, а отже, не можуть бути досліджені в наукових лабораторіях. Пояснюємо, що основа астрономії - спостереження. Бажано пояснити, що мається на увазі, коли йдеться про спостереження. Вводимо поняття астрологія. Пояснюємо відмінність між астрономією і астрологією. Наводимо приклади використання астрономічних знань в житті людини. Розглядаємо вплив астрономії на світогляд. 21 Ноября 2012  Тип работы: лекция  Скачать

Природа Космоса

Солнечная система представляет собой большую семью, состоящую из Солнца, планет и их спутников, комет, астероидов, большого количества пы-ли, газа и мелких частиц.
Планеты и их спутники: Меркурий, Венера, Земля (спутник Луна), Марс (спутники Фобос и Деймос), Юпитер (63 спутника), Сатурн (49 спут-ника и кольца), Уран (27 спутника), Нептун (13 спутников).
Малые тела Солнечной системы: Астероиды, Объекты пояса Койпера (Квавар и Иксион), Карликовые планеты (Церера, Плутон, Эрида), Объекты облака Орта (Седна, Оркус), Кометы (комета Галлея), Метеорные тела.
07 Марта 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Проблема урбанізації міст у глобалізованому світі

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ*) залишаються основним джерелом фінансування капіталовкладень, значною є їх роль у забезпеченні економічного зростання. Тому існує об’єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності в Україні. Тим більше, що Україна має цілий ряд потенційно привабливих для інвесторів передумов: вигідне географічне положення, багаті природні ресурси, високий рівень кваліфікації працівників та низький рівень заробітної плати; концентрована система науково-дослідних і проектно-конструкторських закладів та ін. 21 Декабря 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Проектирование информационной базы

Целью проведения лабораторной работы является отработка на практике теоретических знаний, полученных при изучении курса «Проектирование экономических информационных систем», по вопросам проектирования информационной базы.
Задание:
рассмотреть:
14 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Происхождение Вселенной

Выводы космологии называются моделями происхождения и развития Вселенной. Почему моделями? Дело в том, что одним из основных принципов современного естествознания является представление о возможности проведения в любое время управляемого и воспроизводимого эксперимента над изучаемым объектом. Только если можно провести бесконечное, в принципе, количество экспериментов и все они приводят к одному результату, на основе этих экспериментов делают заключение о наличии закона, которому подчиняется функционирование данного объекта. Лишь в этом случае результат считается вполне достоверным с научной точки зрения. 14 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Происхождение Земли и планет

Образование Солнца и планет является одним из фундаментальных вопросов естествознания. На протяжении многих веков вопрос о происхождении Земли оставался монополией философов, так как фактический материал в этой области почти полностью отсутствовал. Джордано Бруно в ХVI веке был первым, высказавшим мысль о том, что многие звезды, как и Солнце, окружены планетами и эти системы то возникают, то умирают. 18 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Происхождение солнечной системы

Один из важных вопросов, связанных с изучением нашей планетной системы — проблема ее происхождения. Решение данной проблемы имеет естественно-научное, мировоззренческое и философское значение. На протяжении веков и даже тысячелетий ученые пытались выяснить прошлое, настоящее и будущее Вселенной, в том числе и Солнечной системы. Однако возможности планетной космологии и по сей день остаются весьма ограниченными — для эксперимента в лабораторных условиях доступны пока лишь метеориты и образцы лунных пород. Ограничены и возможности сравнительного метода исследований: строение и закономерности других планетных систем пока еще недостаточно изучены. 14 Декабря 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Происхождение солнечной системы

Согласно гипотезе Лапласа, французского математика и астронома, первичное Солнце образовалось путем гравитационного (т.е. под влиянием силы тяготения) сжатия газопылевого облака. Вращающееся протосолнце продолжало сжиматься, а по закону сохранения момента количества вращения скорость его осевого вращения должна была увеличиться и Солнце поэтому начало терять массу из-за центробежных выбросов своей материи. 27 Января 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Происхождение Солнечной системы (планетная космогония)

Солнечная система состоит из центральной звезды Солнца и окружающих его множества небольших спутников - планет, астероидов (малых планет), комет, метеоритов и бесчисленных мелких метеорных частиц и пылинок. Девять планет явл. главными спутниками Солнца, но и у них суммарная масса в 743 раза меньше . Суммарная же масса всех остальных малых тел Солнечной системы, включая облако комет, составляет . 02 Февраля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Происхождение солнечной системы и земли

Во все времена актуальным являлся вопрос, откуда и каким образом произошел мир, в котором мы живем. Планета Земля является ее мельчайшим звеном Вселенной. Поэтому, история возникновения Земли тесно связана с историей возникновения Вселенной.
Теория, которой придерживается большинство современных ученых, утверждает, что Вселенная образовалась в результате так называемого Большого Взрыва. Невероятно горячий огненный шар, температура которого достигала миллиардов градусов, в какой-то момент взорвался и разбросал во всех направлениях потоки энергии и частиц материи, придав им колоссальное ускорение.
13 Марта 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Радиогалактиики

Радиогалактики- галактики, являющиеся источниками мощного эл.-магн. излученияв радиодиапазонею Термин "Р." возник в результате отождествления в 50-х гг. 20 в. ряда мощных источников космич. радиоизлучения с относительно слабыми источниками оптич. излучения - далекими галактиками. Выделение Р. как особого класса галактик в известной степени условно, поскольку в настоящее время установлено, что практически все галактики излучают в радиодиапазоне (правда, с большим различием в мощности - от 1037 до 1044 эрг/с). 10 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Радиогалактики и квазары

Что такое радиогалактики.
Понятие Квазаров.
Квазары - самая поразительная загадка астрофизики.
Расстояние до квазаров.
Красное смещение.
Необычайная светимость.
Инфракрасное и рентгеновское излучение квазаров и т.п
14 Декабря 2010  Тип работы: доклад  Скачать

Радиотелескопы мира

Описание и характеристика крупнейших радиотелескопов мира 21 Ноября 2010  Тип работы: реферат  Скачать

Развитие астрологии в раннее средневековье

Постепенно пути греческой и индийской астрологии расходятся. Индийские астрологи разработали концепции, незнакомые эллинам, такие как, например, концепция лунных домов (накшатр) и астрологии вопросов (хорарная астрология). На Западе продолжал совершенствоваться математический аппарат астрологии: вычисления становились строже, вершины домов гороскопа были привязаны к астрономическим параметрам небесной сферы, была выдержана строгость определения аспектов между планетами (в Индии эта концепция существует в упрощённой форме). 12 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Расчёт аэродинамических характеристик сверхлёгкого летательного аппарата

«Малой авиации» (парашютам, парашютам – крыльям и сверхлёгким летательным аппаратам), принадлежит большое будущее. Отличительные особенности подобных аппаратов: простота конструкции, малая масса, небольшое число основных элементов, малошумность, возможность широкого применения и экологичность. Данные аппараты экономически очень выгодны, так как не требуют большого количества топлива и дорогих деталей. 19 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Рей Бредбери как литературный изобретатель

ея Бредбері часто називають метром фантастики, одним з кращих письменників-фантастів і основоположником багатьох традицій жанру. Фактично ж Бредбері не є фантастом, так як його творчість слід віднести до «великої», позажанрова літературі, та й істинно фантастичних творів у нього лише мала частка. Тим не менш, Бредбері є володарем декількох нагород у галузі фантастики (Неб'юла - 1988, Хьюго - 1954), крім безлічі загальнолітературних премій. Свої сповнені небесної печалі і заряджені самим добірним сарказмом "Марсіанські хроніки" і "451° за Фаренгейтом" Бредбері творив зовсім в іншу епоху, проте популярні і актуальні вони і зараз, коли ракети одна за одною спрямовуються до уподобаної ним колись Червоної планети. Твори Рея Бредбері вражають своєю неординарністю, щирістю і поетичністю. Кожна його новела несе глибокий, філософський зміст. 06 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Рождение и эволюция звезд

Как и все тела в природе, звёзды не остаются неизменными, они рождаются, эволюционируют, и наконец "умирают". Чтобы проследить жизненный путь звёзд и понять, как они стареют, необходимо знать, как они возникают. В прошлом это представлялось большой загадкой ; современные астрономы уже могут с большой уверенностью подробно описать пути, ведущие к появлению ярких звёзд на нашем ночном небосводе 04 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Сатурн

Сатурн — наиболее сплющенная планета Солнечной системы. Ее экваториальный радиус равен 60 300 км, а полярный 54 000 км (разница 10%).
Сатурн — самая разреженная планета Солнечной системы и единственное тело, чья средняя плотность меньше плотности воды (0,69%).
07 Апреля 2013  Тип работы: статья  Скачать

Сатурн - планета солнечной системы

Сату́рн — шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета Сонячної системи. Сатурн швидко обертається навколо своєї осі (з періодом — 10,23 години), складається переважно з рідкого водню(94%) і гелію(6%), має товстий шар атмосфери. Сатурн обертається навколо Сонця за 29,46 земних років на середній відстані 1427 млн км. Його маса у 95 разів більша за масу Землі, магнітне поле потужніше в тисячу разів. Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню. 21 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Свидетельства двойственности астероидов

До конца XIX века об астероидах сложилось представление как об одиночных телах. Такое представление было связано с тем, что наблюдательная аппаратура того времени не позволяла проводить сколько-нибудь детальное изучение малых планет. Однако, с развитием методов наблюдений и совершенствованием аппаратуры, картина стала меняться. 10 Марта 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Системы мира Птолемея и Коперника

Объяснение видимых движений планет и других небесных тел «осложняется тем, что все эти движения наблюдаются нами с Земли, а ничто в наблюдениях небесных или земных явлений не указывает прямо и определенно на то, движется ли сама Земля или она неподвижна. 19 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Солнечная система

Бо́льшая часть массы объектов, связанных с Солнцем гравитацией, содержится в восьми относительно уединённых планетах, имеющих почти круговые орбиты и располагающихся в пределах почти плоского диска — плоскости эклиптики. Четыре меньшие внутренние планеты: Меркурий, Венера, Земля и Марс, также называемые планетами земной группы, состоят в основном из силикатов и металлов. Четыре внешние планеты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, также называемые газовыми гигантами, в значительной степени состоят из водорода и гелия и намного массивнее, чем планеты земной группы. 21 Марта 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Солнечная система и планеты солнечной системы

Последнее десятилетие принципиально изменило наши представления о строении, динамической эволюции и устойчивости Солнечной системы. Привычными стали сообщения об открытии новых объектов, выявлении новых динамических структур, проявлении свойств неустойчивости движения или хаотического поведения у тех или иных групп объектов. 11 Декабря 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Солнечное затмение

Солнечное затмение — затмение, которое происходит, когда Луна попадает между наблюдателем и Солнцем, и загораживает (затмевает) его. Поскольку Луна светит отражённым светом, и перед затмением обращена к нам неосвещённой стороной, то непосредственно перед затмением всегда имеет место новолуние, то есть Луна не видна. Создаётся впечатление, что Солнце закрывается чернотой неизвестной природы. 01 Ноября 2011  Тип работы: доклад  Скачать