Урок формування нових знань, навичок та вмінь

Дата добавления: 20 Октября 2011 в 01:51
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: лекция
Скачать полностью (142.46 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Комплексний самоаналіз уроку геометрії у 7.docx

  —  145.62 Кб
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз та самоаналіз уроку 

Аналіз уроку

1. Загальні відомості.

Дата, група, навчальний заклад, прізвище, ім'я, по батькові викладача. Тема навчальної програми, тема уроку.

2. Дотримання правил безпеки праці і санітарно-гігієнічних норм роботи з комп'ютером.

3.Структура уроку. Основні етапи уроку, призначення і тривалість. Поєднання самоврядування і управління викладачем. Індивідуальна, парна, групова і сумісна робота групи. Етапи повторення і закріплення матеріалу, способи.

4. Цілі, які намічав викладач на урок, їх досягнення.

5. Порівняння змісту уроку з матеріалом підручника.

6. Оцінка  уроку з погляду загальнодидактичних  принципів: 

·науковість – облік новітніх досягнень в інформатиці на уроці (поняття виконавця, синтаксичні діаграми, доказ правильності алгоритмів і тому подібне);

· наочність – використання графічної інформації, таблиць виконання алгоритмів, запису текстів з відступами і т.д.;

· послідовність – логічна стрункість висловлюваного матеріалу, відсутність пропусків у викладі, циклічність вивчення складних понять;

· зв'язок з практикою – прикладні завдання, орієнтація змісту на вимоги життя в комп'ютеризованому суспільстві.

7. Методи діяльності викладача на уроці. Залучення учнів  для підготовки засобів до уроку. Підготовка обчислювальної техніки на початку уроку (або до нього). Вільне володіння викладачем матеріалу. Надавати відповіді на актуальні питання (по ходу уроку або в кінці). Індивідуалізація навчання – різні рівні завдань, залучення сильних учнів для допомоги слабким і так далі. Прийоми викладача для утримання уваги, дії при виявленні помилки на дошці, в програмі, в звіті.

8. Методи формування і закріплення інтересу до матеріалу. Стимулювання розумової діяльності учнів. Джерело завдань (з підручника, іншої літератури, винахід викладачем по ходу уроку). Інші відомі і нестандартні методи навчання, використані на уроці.

9. Робота учнів на уроці. Ступінь інтересу до матеріалу, що вивчається. Активність і самостійність учнів. Свідомість засвоєння – засвоєння сенсу дій за ЕОМ. Доступність – стандартність термінології, облік рівня підготовленості групи, виділення рівнів засвоєння.

10. Ефективність навчання – насиченість навчального часу, відсутність стороннього матеріалу. Взаємини вчителя і учнів: авторитарні, ліберальні, співпраця. Організованість і дисциплінованість учнів на уроці - відношення до обчислювальної техніки, дотримання безпеки праці при роботі з комп'ютером. Уміння самостійно оволодівати знаннями за допомогою довідкового матеріалу, комп'ютера, підручника.

11. Зворотний зв'язок (система контролю знань). Використання комп'ютера для перевірки знань – контролюючі програми, самоконтроль запуском програми, взаємоконтроль з товаришем. Об'єктивність оцінки знань. Критерії оцінок даного викладача (чи відомі вони учням?). Можливість автоматизації такої системи контролю. Оцінка трудомісткості типового домашнього завдання (виконайте самі і «заміряйте» час).

12. Виховний ефект уроку. Особливості особистості викладача, які можуть служити орієнтиром для учнів. Виховні методи і прийоми, відмічені Вами.

13.Підсумки.

 виконання  плану уроку;·

 досягнення  цілей уроку;·

 особливо  цікаве і повчальне на уроці;·

 що справило  на уроці найбільше враження;·

 які зміни  доцільно внести при повторному  проведенні уроку на цю ж· тему;

 оцінка уроку·   

Самоаналіз уроку (1)

 1. Чи була досягнута  ціль уроку?
 2. Чи всі учні працювали на уроці та як вони працювали?
 3. Чи доцільно використовувався час на уроці?
 4. Які знання засвоїли учні, які вміння закріпили?
 5. Які були недоліки в ході уроку и чому?
 6. Які зміни ви внесли у структуру і зміст на наступний урок з цієї ж теми?
 

  

Самоаналіз уроку (2)

 1. Яка характеристика реальних навчальних можливостей учнів?
 2. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов’язаний з попередніми і наступними уроками?
 3. В чому специфіка даного уроку, який його тип?
 4. Які завдання вирішувались на уроці? Чи враховані особливості групи, окремих учнів?
 5. Чому вибрана структура уроку раціональна для вирішення цих завдань?
 6. Яке поєднанняметодів таформнавчання використовувалось для пояснення нового матеріалу?
 7. Як був організований контроль засвоєння учнями знань, умінь, навичок?
 8. Як використовувався на уроці навчальний кабінет, які засоби навчання?
 9. За рахунок чого забезпечувалась висока працездатність учнів протягом уроку?
 10. За рахунок чого забезпечувалась позитивна психологічна атмосфера спілкування? Як був реалізований виховний вплив особистості викладача?
 11. За рахунок чого забезпечувалось на уроці раціональне використання часу?
 12. Запасні методичні цікавинки на випадок непередбачуваної ситуації.
 13. Чи вдалося повністю реалізувати поставленні завдання? Якщо не вдалось, то чому? Коли викладач планує надолужити виконання нереалізованого?
 14. 2010-2011 н.р.  
 15. Анотований каталог перспективного досвіду роботи педагогічних працівників ПТНЗ
 16. Житомирської області, узагальнений НМК ПТО у 2010-2011н.р. 
 17.  
 
№ з/п
Прізвище, 

ім’я,  

по  батькові

Категорія, педагогічне звання Назва предмета, професії Адреса 

досвіду

Тема  досвіду Основні аспекти досвіду

(методичні  напрацювання з  даної теми досвіду:  методичні розробки, робочі зошити, посібники  тощо)

1. Пухальська

Алла

Анатоліївна

Спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист Предмети професійно-теоретичної  підготовки Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету  

м. Житомир,

вул. Корольова, 132

Vpu17@Zt.Ukrtel.net

Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій Збірник інструкційно-технологічних  карток для проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «Технології  комп’ютерної обробки інформації»  за ДСПТО 4112. К72040 ─ 2006.

Методична доповідь на тему: «Впровадження ІКТ (комп’ютерна графіка або комп’ютерні слайди) на уроках професійно-теоретичної підготовки та в позаурочній діяльності».

Методичні рекомендації щодо організації та проведення окремих  типів уроків з предмета «Технології  комп’ютерної обробки інформації»  професії «Оператор комп’ютерного  набору».

Методичні розробки з тем: «Розгалужені алгоритми», «Створення малюнків: малювання ліній і фігур» тощо.

Методичні рекомендації педагогічним працівникам ПТНЗ по використанню інформаційно-комп’ютерних технологій.

Інструктивно-методичні матеріали: «Електронні тестові системи у навчально-виховному процесі: переваги і недоліки», «Програмні педагогічні засоби навчального та загального призначення, впровадження їх у навчально-виховний процес ПТНЗ».

2. Барановська Людмила  Іванівна Спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист Охорона праці Житомирський  професійний ліцей легкої промисловості   

м. Житомир, пр. Миру, 18;

zpllp@ukrpost.ua)

Використання  ефективних форм і методів контролю навчальних досягнень учнів на уроках з предмету «Охорона праці» Комплект завдань  для проведення олімпіади серед  учнів з предмета «Охорона праці».

Комплекти комплексних  контрольних робіт з предмета для професій, яким навчають у закладі.

Пакет завдань  для контролю навчальних досягнень  учнів (ситуаційні та тестові завдання; кросворди).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з  предмета «Охорона праці».

Член комісії  з розробки Типових навчальних планів і програм з предмета «Охорона праці», Державних стандартів професійно-технічної  освіти для професій «В’язальник  трикотажних виробів та полотна» і «Складальник верху взуття», які  пройшли апробацію та затверджені  Міністерством освіти і науки  України відповідно у 2008 і 2009 роках.

3. Голумбйовський

Ігор Станіславович

Спеціаліст  першої категорії, старший викладач Охорона праці Державний професійно-технічний  навчальний заклад«Радомишльський  професійний ліцей»  

м. Радомишль,

вул. Пушкінська, 12;

mailto:rad_pl@ukr.net   

Використання  інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні предмета «Охорона праці» Поурочні папки  з інструкційно-технологічними картками, картками-завданнями, опорними конспектами, плакатами, різнорівневими тестами  до всіх тем.

Робочі зошити з розділів: «Основи пожежної безпеки», «Основи електробезпеки», «Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків».

Презентації до всіх тем з використанням MS PowerPointта MSPublisher.

Електронний варіант  нормативно-правових документів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії, гігієни праці  та медичної допомоги.

Відеоматеріали  з розділів «Основи пожежної безпеки» та «Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків».

Нетрадиційні  форми роботи з учнями: конкурси, дні безпеки, практичні ігри, тематичні  екскурсії, дискусії та ін.

4. Кожара

Віра Євстахіївна

Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Охорона праці;   електротехніка  Професійно-технічне училище № 36

м. Малина  

м. Малин, вул.  Городищанська, 20

ptu@malin.in.ua 

Роль комплексного методичного забезпечення у підготовці учнів на уроках з предметів професійно-теоретичної підготовки Тематична методична  розробка відкритого уроку на тему: «Основи електробезпеки», «Основи пожежної безпеки».

Інструктивно-методичні  матеріали до теми: «Правові та організаційні  основи охорони праці».

Фотоальбом з  пожежної техніки.

Термінологічний словник з теми «Основи пожежної безпеки».

Використання  створеного комплексу методичного  забезпечення предмета: інструкційно-технологічні картки, картки-завдання, різнорівневі тести, плакати, опорні конспекти, презентації, тощо.

5. Рудницький  Дмитро

Якович

Спеціаліст  вищої категорії  Охорона праці  Державний професійно-технічний  навчальний заклад«Новоград-Волинський професійний ліцей»  

м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 47/37

nvegk@rambler.ru

Впровадження  інноваційних технологій навчання на уроках з предмета «Охорони праці» Робочий зошит  з предмета «Охорона праці».

Навчально-виховні  проекти: «Живу за правилами», «Формуємо  творчу особистість», «Структура та зміст професійної компетентності педагогічних працівників. Інноваційні форми та методи підвищення професійної компетентності».

Методичні розробки: «Вібрація та її вплив на організм людини», «Безпека життєдіяльності  працівників та учнів під час  підготовки до осінньо-зимового періоду».

Методична розробка виховного заходу на тему: «Поради  від В. Сухомлинського».

6. Сіндікаєва  Олена Георгіївна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Предмети професійно-теоретичної  підготовки Професійно-технічне училище № 35

м. Овруч  

м. Овруч,

вул. Радянська, 11;

OvruchPTU35@yandex.ru 

Застосування  інноваційних технологій при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Оператор комп’ютерного набору» Збірники опорних  схем з предметів: «Основи роботи на персональному комп’ютері», «Технології  комп’ютерної обробки інформації».

Збірник інструкційно-технологічних  карт для проведення лабораторно-практичних робіт.

Різнорівневі  тестові завдання з усіх тем.

Презентації на теми: «Електронна таблиця MICROSOFTExcel–  незамінний помічник у щоденній роботі», «Моє родове дерево», «Для найдорожчої  у світі».

7. Грищук

Надія Василівна

Спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист   Предмети професійно-теоретичної  підготовки Центр професійно-технічної  освіти

м. Житомира  

м. Житомир, вул. Селецька, 5;

mailto:zt_cpto@mail.ru 

Впровадження  інноваційних технологій навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки Методичні рекомендації до проведення уроку з теми: «Котлетна  маса та напівфабрикати з неї».

Тематичні методичні  розробки уроків з тем: «Приготування  котлетної маси із м’яса тварин та напівфабрикатів з неї», «Приготування  виробів із бездріжджового тіста», «Технологія приготування виробів  з прісного тіста».

Методична розробка виховного заходу на тему: «Пісня в дарунок» (до Дня Св. Валентина).

Використання  нових форм самостійної та практичної роботи, модульно-рейтингової системи  контролю знань учнів. Проведення нетрадиційних  уроків.

8. Балан

Олена Миколаївна

Спеціаліст  вищої категорії, старшийвикладач Основи галузевої  економіки і підприємництва Центр професійно-технічної  освіти

м. Житомира  

м. Житомир, вул. Селецька, 5;

mailto:zt_cpto@mail.ru

Втілення особистісно-орієнтованого  навчання при викладанні предмета «Основи  галузевої економіки та підприємництва» Методична розробка на тему: «Професійна спрямованість  при викладанні предмета «Основи  галузевої економіки і підприємництва».

Різнорівневі  тестові завдання з усіх тем програми.

Використання  нових форм самостійної та практичної роботи, модульно-рейтингової системи  контролю знань учнів. Проведення нетрадиційних  уроків.

Методична розробка позаурочного заходу –вікторини «Щасливий  випадок».

Методична розробка доповіді: «Методика організації  та проведення контролю знань», «Роздуми про педагогічну майстерність».

9. Ткачук Валентина  Петрівна Спеціаліст  вищої категорії, старший викладач Українське  ділове мовлення Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»   

м. Житомир,

вул. Якіра, 5

zhvpubd@gmail.com

Використання  інноваційних технологій навчання на уроках українського ділового мовлення Структуровані поурочні конспекти, різноманітні дидактичні вправи, завдання для закріплення  навчального матеріалу, різнорівневі завдання для тематичного оцінювання до кожної теми.

Збірник зразків  оформлення ділових паперів.

Методична розробка позаурочного виховного заходу «Світлиця  Шевченкового заповіту», «Мова моя  материнська», «Все починається з  любові».

Методична розробка на тему: «Використання інноваційних технологій навчання на уроках українського ділового мовлення».

10. Андріанова  Людмила Василівна Спеціаліст  вищої категорії Українська  мова та література Професійно-технічне училище № 12 м. Бердичева   
 

м. Бердичів,

вул. Леніна, 74а

bptu12@gmail.com

Використання  інноваційних технологій навчання при  викладанні української мови та літератури Методична розробка відкритого уроку на тему: «Збірка  І.Я. Франка «Зів’яле листя» – визначний крок у розвитку любовної теми в українській поезії».

Редактор училищної  газети «Учнівський меридіан».

Опорні конспекти, контрольні тести, комплект дидактичного та роздаткового матеріалу, тематичні  та поурочні папки для кожної теми з української  мови та літератури.

Збірник зразків  оформлення ділових паперів.

Методична розробка на тему: «Використання інноваційних технологій навчання при викладанні української мови та літератури».

11. Івановська  Людмила В’ячеславівна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Українська  мова та література Професійно-технічне училище № 4 м. Бердичева  

м. Житомир,

вул. Шелушкова, 37;

bmashbud@mail.ru

Розвиток творчих  здібностей учнів на уроках української  мови та літератури Методичні розробки з тем: «Поезія Лесі Українки», «Комплексно-методичне  забезпечення як один із засобів активізації  процесу навчання».

Виховний проект «Визначні постаті Бердичева».

Доповідь «Використання  особистісно зорієнтованих технологій на уроках української мови та літератури».

Редактор училищної  літературної газети.

Комплект матеріалів для проведення тематичних вечорів, конференцій, предметних тижнів, виставок до пам’ятних літературних дат.

12. Климчук Алла Володимирівна Спеціаліст  вищої категорії,

викладач-методист

Українська  мова та література Центр професійно-технічної  освіти м. Житомира  

м. Житомир,

вул. Селецька, 5

mailto:zt_cpto@mail.ru

Використання  інформаційних технологій навчання на уроках української мови і літератури Авторські методичні  розробки уроків з української мови та літератури: «Складні випадки написання  ненаголошених голосних. Вживання апострофа», «Розділові знаки при прямій мові та діалозі», «Синтаксис як розділ науки  про мову», «Ольга Кобилянська. Повість  «Людина»», «Світ поезії Івана Франка», «Структура публічного виступу».

Різнорівневі  тести до всіх тем програми у декількох  варіантах.

Доповідь на тему: «Інформаційно-комунікативні  технології та сучасний урок».

Методична розробка на тему: «Використання інформаційних  технологій навчання на уроках української мови і літератури».

13. Ювченко Світлана Анатоліївна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Українська  мова та література Професійно-технічне училище № 36 м. Малина  

м. Малин,

вул. Городищанська, 20

ptu@malin.in.ua

Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та літератури Методичні розробки відкритих уроків: «О. Довженко. Життя та творчість», «Ліна Костенко. Історичний роман «Маруся Чурай»».

Навчально-виховні  проекти: «Літературна Малинщина», «Етимологія  ойконімів Малинщини».

Керівник літературного  гуртка.

Методична розробка на тему: «Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та літератури».

Використання  створеного комплексу методичного  забезпечення предмета: карток-завдань, тестів, комплексних контрольних  робіт, проблемних питань, кросвордів, опорних конспектів тощо.

14. Свищ Людмила  Михайлівна Спеціаліст  вищої категорії,

викладач-методист

Світова література Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище сервісу і  дизайну»  

м. Житомир,

вул. Корольова, 132

zvpusd@mail.ru

Актуальні аспекти  викладання світової літератури в професійно-технічному навчальному закладі Член творчих  груп загально училищних проектів: «Житомир. Погляд у минуле, зустріч  з сьогоденням», «Духовна спадщина», «Літературний ренесанс», «Читач року», «Поетична майстерня «Сонячні кларнети»», «Я-українець. Я – європеєць».

Методична розробка на тему: «Актуальні аспекти викладання світової літератури в професійно-технічному навчальному закладі», «Використання  методу лекції на уроках світової літератури».

Різнорівневі  тести до всіх тем програми у декількох  варіантах.

Керівник поетичного альманаху «Пролісок».

15. Ткаченко Тамара Борисівна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Світова література Головинське вище професійне училище нерудних технологій   

Черняхівський р-н;

смт. Головине,

вул. Жовтнева, 19;

vpunt@rambler.ru

Використання  інноваційних технологій при викладанні світової літератури Член творчих  груп з розробки Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій «Розпилювач каменю», «Колій плит та блоків» (2009 р.).

Методична розробка відкритого бінарного уроку: «В. Вітмен – американський поет-новатор. Провідні теми і мотиви збірки «Листя трави»».

Методична розробка на тему: «Використання інноваційних технологій при викладанні світової літератури».

Використання  нових форм самостійної та практичної роботи, модульно-рейтингової системи  контролю знань учнів. Проведення нетрадиційних  уроків.

16. Коркуц Ніна Іванівна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Світова література Професійно-технічне училище № 35 м. Овруч  

м. Овруч,

вул. Радянська, 11

OvruchPTU35@yandex.ru

Використання  інтерактивних технологій на уроках світової літератури Збірник завдань  з тематичного оцінювання для  учнів І курсу.

Методична розробка доповіді на тему: «Особистісно зорієнтоване навчання як засіб розвитку творчих  здібностей учнів на роках світової літератури».

Методична розробка на тему: «Використання інтерактивних  технологій на уроках світової літератури».

Використання  створеного комплексу методичного  забезпечення предмета: карток-завдань, тестів, комплексних контрольних  робіт, проблемних питань, кросвордів, опорних конспектів тощо.

Проведення нестандартних  уроків.

17. Козаченко Наталія  Іванівна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Світова література Професійно-технічне училище № 36 м. Малина   
 

м. Малин,

вул. Городищанська, 20

ptu@malin.in.ua

Розвиток творчих  здібностей учнів на уроках світової літератури Тематичні методичні  розробки уроків: «Соціально-психологічна проза ХІХ століття», «Розвиток зв’язного мовлення учнів», «Викриття абсурдності світового буття у новелі Ф.Кафки «Перевтілення»», «Авангардистські й модерністські тенденції в поезії на початку ХХ століття», інші.

Методична розробка відкритого уроку на тему: «Срібне  століття» російської поезії»,

Керівник літературного  гуртка «Юний журналіст».

Методична розробка на тему: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури».

18. Пасічник Ольга  Ростиславівна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Англійська  мова Центр професійно-технічної  освіти м. Житомира  

м. Житомир,

вул. Селецька, 5

mailto:zt_cpto@mail.ru

Використання  парних форм навчальної діяльності на уроках англійської мови Методична розробка відкритого уроку з англійської  мови на тему: «Типи питальних речень».

Збірник різнорівневих  вправ для навчання діалогічного мовлення «DialoguesatthemapofUK».

Методична розробка на тему: „Використання парних форм навчальної діяльності на уроках англійської  мови ”.

Керівник клубу  «Земля в об’єктиві», метою якого  є розширення знань учнів про  англомовні країни, вдосконалення навичок  читання, письма та говоріння, ознайомлення з автобіографічними даними визначних  англійських та американських письменників, проведення коротких оглядів подій  у світі, ін. 

19. Гаврилюк Петро  Васильович Спеціаліст  вищої категорії  Художня культура Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Новоград-Волинський професійний ліцей»   
 

м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 47/37

nvegk@rambler.ru

Формування  національної свідомості учнів на уроках з предмету «Художня культура» Методичні розробки: відкритого уроку «Музична культура ХІХ»; виховного заходу «Роде наш красний».

Автор навчально-виховного  проекту «Українська ікона ХІ – ХVІ ст.».

Під керівництвом викладача працює ліцейний музей  етнографії рідного краю. Активно  проводиться пошуково-краєзнавча робота.

Методичні доповіді на тему: «Роль самоосвіти в підвищенні професійної компетентності педагога».

Керівник учнівського  самодіяльного духового оркестру «Возвягель».

Методична розробка на тему: «Формування національної свідомості учнів на уроках з предмету «Художня культура»».

20. Панасюк Ніна Вікторівна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Суспільні дисципліни Професійно-технічне училище № 12 м. Бердичева   
 

м. Бердичів,

вул. Леніна, 74а

bptu12@gmail.com

Формування  національної свідомості учнів на уроках суспільних дисциплін Методична розробка відкритого уроку на тему: «Сімейне право в Україні. Поняття шлюбу і сім’ї» .

Навчально-виховний проект: «Уклін вам, сивочолі ветерани».

Збірник завдань  для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету «Всесвітня історія».

Збірник нормативних  документів «Права дитини».

Разом з учнями активно проводить дослідно-пошукову роботу.

Методична розробка на тему: «Формування національної свідомості учнів на уроках суспільних дисциплін». 

21. Пасічник Іван Микитович Спеціаліст  вищої категорії,

викладач-методист

Суспільні дисципліни Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Радомишльський професійний ліцей»  

м. Радомишль,

вул. Пушкінська, 12

mailto:rad_pl@ukr.net

Компетентнісний підхід у формуванні особистості  на уроках суспільних дисциплін Методичні розробки відкритих уроків: «Директорія УНР», «Початок формування багатопартійної системи в Україні».

Дослідницько-пошуковий  проект: „Соколовські – отамани  гайдамацького краю”.

Постійно друкує свої методичні напрацювання в районній газеті «Зоря Полісся», зокрема: «Бій під Крутами», «День Соборності України», «На Аскольдовій могилі», «Злука – символ прагнень народу України», «Ровесники незалежної України», «Формування  творчої особистості робітника» та ін.

Збірник історичних диктантів з предмету «Всесвітня історія».

Збірник різнорівневих  тестових завдань з предмету «Історія України».

Методична розробка на тему: «Компетентнісний підхід у  формуванні особистості на уроках суспільних дисциплін».

Організація дослідницько-експериментальної  роботи, роботи учнів в малих групах, презентація досліджень.

22. Поліщук Ніна Казимирівна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Суспільні дисципліни Головинське вище професійне училище нерудних технологій    
 

Черняхівський р-н;

смт. Головине,

вул. Жовтнева, 19;

vpunt@rambler.ru

Використання  краєзнавчих матеріалів на уроках суспільних дисциплін та у позаурочній діяльності Методичні розробки нестандартних уроків: урок-пошук  «Юрій Немирич – лицар духу українського», урок-портрет «Забуте  велике ім’я», урок – конференція  «Борці за волю і незалежність», урок-диспут «Наш край у 1900-1921 рр.».

Керівник історико-краєзнавчого гуртка «Пам’ять».

Навчально-виховні  проекти: «Запали свічку пам’яті  у своєму серці», «Рідний край на карті України».

Дослідницько-пошуковий  проект: «Великий українець, наш земляк – М.П. Дашкевич».

Доповідь на тему: «Роль літератури на уроках історії».

Методична розробка на тему: «Використання краєзнавчих  матеріалів на уроках суспільних дисциплін  та у позаурочній діяльності».

Проведення нестандартних  уроків.

23. Ревут Валентина  Василівна Спеціаліст  вищої категорії,

викладач-методист

Хімія Центр професійно-технічної  освіти м. Житомира  

м. Житомир,

вул. Селецька, 5

mailto:zt_cpto@mail.ru

Використання  особистісно орієнтованих технологій на уроках хімії Тематичні методичні  розробки: «Карбонові кислоти», «Білки».

Навчально-виховні  проекти: «Речовина життя».

Різнорівневі  тести з усіх тем програми.

Доповідь на тему: «Використання особистісно  орієнтованих технологій навчання на уроках хімії».

Методична розробка виховної години на тему: «Сприйняття. Увага, її роль у сприйнятті інформації».

Використання  випереджувальних, тестових завдань, проблемних питань тощо. Застосування технології колективного способу навчання в  парах змінного складу. Індивідуалізація і диференціація навчання учнів  на уроках.

24. Кобилинська Ольга  Василівна Спеціаліст  вищої категорії,

старший викладач

Біологія Бердичівський професійний будівельний ліцей  

м. Бердичів,

вул. Котовського, 41;

secretar-licey3@mail.ru  

Стимулювання  інтересу учнів до навчальної діяльності на уроках біології Запровадження технології інтенсифікації навчання на онові схемних і знакових моделей  навчального матеріалу (за В.Ф. Шаталовим): технологічні схеми, опорні сигнали, «укрупнення дидактичних одиниць».

Збірник опорних  схем з біології.

Методичні розробки уроків з теми: «Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро» (урок-диспут), «Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя. Дегібрідне схрещування» (урок-гра «Біологічний двобій»); «Сучасні уявлення про фактори еволюції» (урок-конференція).

Навчально-виховний проект «Вода».

Методичні розробки виховних заходів на теми: «Екологічний бумеранг», «Чорнобиль – чорний біль України», «Милосердя».

Керівник гуртка «Юний еколог».

Контрольні питання  до всіх тем з предмету.

25. Вакульчук Валентина  Федорівна Спеціаліст  вищої категорії,  Математика Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Новоград-Волинський професійний ліцей»  

м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 47/37

nvegk@rambler.ru

Використання  міжпредметних зв’язків з використанням інноваційних педагогічних технологій на уроках математики Методичні доповіді: «Константи В. Сухомлинського», «Виховання обдарованої дитини», «Інноваційний підхід щодо організації навчально-виховного процесу».

Тематичні методичні  розробки уроків: «Многогранники», «Об’єм тіла та його властивості, Об’єм призми та паралелепіпеда».

Збірник прикладних задач з математики.

Навчальний проект «Многогранники в столярній справі».

Виховний проект «Шлях до майстерності».

Використання  нових форм самостійної та практичної роботи, модульно-рейтингової системи  контролю знань учнів. Проведення нетрадиційних  уроків.

26. Муравицький Олександр Анатолійович Вища категорія, викладач-методист Новітні технології в сучасному будівництві Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»  

м. Житомир,

вул. Якіра, 5

zhvpubd@gmail.com

Впровадження інформаційно-телекомунікацій-них технологій в навчальний процес Електронний навчальний посібник «Технологія монтажу систем утеплення».

Розробка проектів: «Створення регіональних навчально-виробничих центрів та впровадження через них  новітніх технологій в навчально-виробничий процес ПТНЗ», «Розбудова училища та створення навчального закладу  нового типу (2005-2012 рр.)».

Методичні розробки з тем: «Декоративне опорядження  поверхонь стін матеріалами Ceresit», «Плиткове  облицювання матеріалами Ceresit», «Системи скріпленої зовнішньої теплоізоляції  будівель і споруд матеріалами Ceresit».

Використання  ділових ігор, творчих змагань, вирішення конкретних виробничих та проблемних ситуацій, індивідуальної форми роботи, роботи в малих групах. Проведення нетрадиційних уроків.

27. Зіміна Світлана Петрівна     Вища категорія, викладач-методист Будівельне  креслення Державний навчальний заклад «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»   

м. Житомир,

вул. Якіра, 5

zhvpubd@gmail.com

Графічна діяльність як засіб розумового розвитку учнів  на уроках предмета «Будівельне креслення» Робочий зошит  з предмета «Будівельне креслення».

Методичний посібник «Організація ефективної діяльності регіонального  навчально-практичного центру від  компанії Хенкель Баутехнік (Україна)».

Використання  випереджувальних завдань, проблемних питань, тестування, брейн-рингів тощо. Проведення нетрадиційних уроків. Створення  ситуації успіху, активізація творчих  здібностей учнів.

28. Соколова Єлизавета  Андріївна Спеціаліст  вищої категорії,

викладач-методист

Оператор комп’ютерного  набору Житомирський  професійний політехнічний ліцей   

м. Житомир,

вул. Старовільська, 9а

zppl@ukr.net 

Розвиток пізнавальної та розумової діяльності учнів при викладанні предметів професійно-практичної підготовки  Методичні розробки уроків: «Обробка економічної інформації в середовищі MicrosoftExcel», «Інтернет-технології у працевлаштуванні».

Методичні розробки виховних заходів: «Я – майбутній  оператор комп’ютерного набору», «Сім природних чудес України».

Тестові завдання для проведення обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу фахової  майстерності серед учнів ПТНЗ з  професії «Оператор комп’ютерного  набору».

Рейтингова система  оцінювання знань учнів: тестові  завдання, самостійні та контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти про  виконання лабораторних та практичних робіт, експрес-контроль, картки-завдання.

29. Гайдайчук Галина Петрівна  Вища категорія, викладач-методист Технологія  мулярних та оздоблювальних робіт Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Новоград-Волинський професійний ліцей»  

м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 47/37

nvegk@rambler.ru

Ефективність  застосування інноваційних технологій на уроках теоретичного навчання Робочі зошити з предметів: «Матеріалознавство», «Технологія мулярних та оздоблювальних робіт», «Історія будівництва», «Допуски і технічні вимірювання.

Виховні проекти: «Формуємо творчу особистість»,  «Живу за правилами», «Пізнай себе – обери професію», «Майбутнє України – високі технології», «Дизайн 2009», «Інтер’єр з характером».

Застосування  технології колективного способу навчання в парах змінного складу. Індивідуалізація і диференціація навчання учнів  на уроках. Використання нових форм самостійної та практичної роботи, модульно-рейтингової системи контролю знань учнів. Проведення нетрадиційних уроків.

30. Мелехов Леонід Анатолійович  Спеціаліст  вищої категорії, старший викладач Технологія  ремонту та експлуатації  електроустаткування Професійно-технічне училище№ 35 

м. Овруч  

м. Овруч,

вул. Радянська, 11

OvruchPTU35@yandex.ru

Особистісно зорієнтоване навчання і розвиток творчих здібностей учнів на уроках предмета «Технологія  ремонту та обслуговування   електроустатку-вання» Методичні розробки: «Індивідуальний підхід в професійному навчанні учнів професійно-технічних  навчальних закладів», «Оснащення кабінетів  та лабораторій предметів енергетичного  спрямування», «Вітрові енергетичні  установки».

Керівник героїко-патріотичного  клубу «Пошук».

Виховний проект «Ніхто не забутий».

Використання  нових форм самостійної та практичної роботи, модульно-рейтингової системи  контролю знань учнів. Використання ділових ігор, творчих змагань, вирішення  конкретних виробничих та проблемних ситуацій, індивідуальної форми роботи, роботи в малих групах. Проведення нетрадиційних уроків.

31. Єгорова Світлана Вікторівна  Спеціаліст  ІІ категорії Соціальний  педагог Житомирський  професійний ліцей сфери послуг   

м. Житомир,

вул. Черняхівського, 102а;

licey_sferi@ukr.net

Корекція агресивності, жорстокості та насильства

серед учнів  ліцею

Методичні рекомендації для класних керівників «Фактори та причини відхилень у поведінці  учнів».

Корекційна програма «Корекція агресивної поведінки  учнів ліцею» та психокорекційний комплекс «Корекція агресивності, жорстокості  та насильства серед учнів ліцею».

Семінар-тренінг  «Соціально-психологічна реабілітація учнів, що потрапили в ситуацію експлуатації чи торгівлі людьми та профілактика використання найгірших форм праці».

Семінар-практикум  для педагогічних працівників ліцею  на тему: «Етика педагогічного спілкування».

Заняття з елементами тренінгу: «Сім’я – основа держави. Основи сімейного виховання»; «Педагогічні конфлікти: шляхи вирішення проблеми»; «Мистецтво спілкування».

Тренінгові заняття  на теми: «Мистецтво спілкування або  крок на зустріч», «Ти – індивідуальність: вчимося поважати себе та інших».

32. Мартинюк Зоя  Іванівна Спеціаліст  ІІ категорії Практичний  психолог         
 
 
 
 
 
 
Професійно-технічне училище № 12

м. Бердичева   
 

м. Бердичів,

вул. Леніна, 74а

bptu12@gmail.com

Підвищення  психологічної культури учасників  навчально-виховного процесу  професійно-технічного училища Проект на тему: «Психологічна культура педагогічних взаємин».

Психокорекційний  комплекс «Соціально-психологічна адаптація  дітей-сиріт І-го курсу до навчально-виховного  процесу в ПТНЗ».

Керівник психологічного гуртка «Золотий ключик».

Методичні розробки психологічних годин на теми: «Я у новому колективі», «Довіра тобі», «Мій шлях до успіху».

33. Сергієнко Інга Андріївна Спеціаліст  ІІ категорії Практичний  психолог      
 
 
 
Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Радомишльський  професійний ліцей»  

м. Радомишль,

вул. Пушкінська, 12

mailto:rad_pl@ukr.net

Створення сприятливого психологічного клімату у взаємодії  класного керівника з батьками Психокорекційний  комплекс з проблеми попередження шкідливих  звичок в учнів ліцею.

Практичні поради батькам «Школа сприяння здоров’ю».

Поради для  батьків підлітка «Чим батьки можуть допомогти  підлітку?».

Психологічна  консультація з елементами тренінгу для батьків «Попередження насильства в сім’ї».

Цикл лекцій на тему: «Конфлікт».

34. Грибан Валентина  Василівна  Майстер виробничого  навчання І категорії Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Професійно-технічне училище № 36

м. Малина  

м. Малин,

вул. Городищанська, 20

ptu@malin.in.ua

Майстерність  майстра виробничого навчання –  запорука успіху у навчально-виховному  процесі Методичні розробки з тем: «Монтаж люмінесцентних ламп», «З’єднання та відгалуження жил проводів», «Впровадження інноваційних технологій на уроках виробничого навчання з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування  електроустаткування».

Використання  випереджувальних, тестових завдань, проблемних питань тощо. Застосування технології колективного способу навчання в  парах змінного складу. Індивідуалізація і диференціація навчання учнів  на уроках.

Проведення нетрадиційних  уроків. Створення ситуації успіху, активізація творчих здібностей учнів.

35. Кизяк Людмила  Володимирівна Майстер виробничого  навчання ІІ категорії Вишивальник Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Новоград-Волинський професійний ліцей»  

м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 47/37

nvegk@rambler.ru

Використання  дидактичного матеріалу на уроках виробничого  навчання Методичні розробки уроків практичного навчання з тем: «Техніка машинної вишивки «Напівгладь»», «Техніка ручної вишивки «Закрутка»»; майстер-класу на тему «Виконання мережки  «Черв’ячок»».

Участь в акціях вишивання рушника «Громадської єдності», «Оберіг української столиці».

Навчально-виховний проект «Українська вишивка».

Робочі зошити для учнів з тем: «Мережки простої  складності», «Початкові шви», «Обробка країв».

Різнорівневі  тестові завдання до всіх тем програми. Організація дослідницько-експериментальної  роботи, роботи учнів в малих групах, презентація досліджень.

36. Сичевська Ольга  Василівна Майстер виробничого  навчання

ІІ категорії

Виробниче навчання, професія «Продавець продовольчих товарів» Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Житомирський професійний  технологічний ліцей»  

м. Житомир,

вул. Баранова, 72

zptl@list.ru

Реалізація  особистісно-орієнтованого підходу  до учнів на уроках професійно-практичної підготовки Методичні розробки уроків на теми: «Оволодіння навичками  приймання товарів», «Оволодіння  навичками обслуговування покупців».

Інструктивно-методичні  матеріали до проведення майстер-класів (в рамках тижня з професії).

Робочий зошит  з виробничого навчання до теми «Організація торгово-технологічного процесу в  магазині».

Методичні розробки відкритих виховних заходів: «Моя робітнича  професія «Продавець продовольчих товарів» та урок духовності «Вшанування духовних надбань своєї сім’ї».

Автор виховного  проекту «Стратегія успіху».

Поурочні папки  з інструкційними картками, картками завдань, тестовими завданнями, критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, опорними конспектами, добіркою відеофільмів, макетів, обладнання, інструментів, муляжів тощо.

37. Трубець Олена  Володимирівна Майстер виробничого  навчання

І категорії

Виробниче навчання, професія «Кухар Коростишівський професійний аграрний ліцей  

м. Коростишів,

вул. Леніна, 118

korostyshev-agroliceum@ukr.net

Впровадження  активних форм і методів навчання в навчально-виробничий процес підготовки кухарів Методичні розробки з тем: «Приготування фаршированої риби цілою, порційними шматочками-кругляками, у вигляді батона», «Вироби з  прісного тіста».

Робочий зошит  до теми «Приготування страв із фаршированої риби».

Автор навчально-виховного  проекту: «Вареник від А до Я» («Як  приготувати ідеальний вареник?»).

Використання  на уроках ділових ігор, творчих  змагань, вирішення конкретних виробничих та проблемних ситуацій, організація  роботи в малих групах.

38. Ястребцева  Олена Василівна Майстер виробничого  навчання

І категорії

Виробниче навчання, професія «Кухар» Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Радомишльський професійний ліцей»   
 

м. Радомишль,

вул. Пушкінська, 12;

mailto:rad_pl@ukr.net 

Формування  пізнавальних інтересів учнів під час проведення уроків професійно-практичної підготовки Тематичні методичні  розробки: «Приготування натуральної січеної маси з риби та напівфабрикатів з неї», «Приготування м’ясних та рибних салатів», «Приготування страв із запечених овочів» тощо.

Методичні розробки виховних заходів: «З любов’ю до хліба», «Ми приходимо в світ для любові».

Використання  пошукових методів навчання та інтерактивних  технологій при проведенні виробничого  навчання. Рейтингова система оцінювання знань учнів: тестові завдання, самостійні та контрольні роботи, індивідуальні  завдання, звіти про виконання  лабораторних та практичних робіт, експрес-контроль, картки-завдання.

39. Коваленко

Олена

Леонідівна 

Майстер виробничого  навчання І категорії Виробниче    навчання, професія «Кухар; пекар» Головинське вище професійне училище нерудних технологій   

Черняхівський р-н;

смт. Головине,

вул. Жовтнева, 19;

vpunt@rambler.ru

Формування  пізнавальної діяльності учнів за допомогою  бригадних форм організації виробничого  навчання Методична розробка уроку з професії «Пекар» на тему: «Удосконалення робочих прийомів і  операцій з розробки тіста для  випікання короваю», з професії «Кухар»  на тему: «Приготування котлетної  маси та напівфабрикатів з неї».

Методична розробка виховного заходу на тему: «Просимо до столу».

Робота над  реалізацією проекту: «Коровай –  гордість нашої країни».

Використання  на уроках ділових ігор, творчих  змагань, вирішення конкретних виробничих та проблемних ситуацій, індивідуальної форми роботи, роботи в малих групах, в бригадах.

Проведення нестандартних уроків.

40. Фльорко Людмила  Станіславівна  Майстер виробничого  навчання І категорії Виробниче навчання, професія «Кухар; пекар» Головинське вище професійне училище нерудних технологій   

Черняхівський р-н;

смт. Головине,

вул. Жовтнева, 19;

vpunt@rambler.ru

Формування  професійної майстерності, культури праці учнів на уроках виробничого  навчання шляхом застосування міжпредметних  зв’язків Робота над  реалізацією проекту: «Хліб наш  насушний».

Методична розробка уроку: «Приготування супів».

Методична розробка позаурочного виховного заходу на тему: «Хліб – усьому голова».

Методична доповідь на тему: «Формування професійної  майстерності, культури праці учнів  на уроках виробничого навчання шляхом застосування міжпредметних зв’язків».

Використання  поурочних папок з інструкційно-технологічними картками, картками-завданнями, опорними конспектами, плакатами, муляжами.

Використання  нових форм самостійної та практичної роботи, модульно-рейтингової системи контролю знань учнів.

41. Бількевич Наталія  Лук’янівна Майстер виробничого  навчання І категорії Виробниче навчання, професія «Кухар» Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Радомишльський  професійний ліцей»  

(м. Радомишль, вул. Пушкінська,12; mailto:rad_pl@ukr.net) 

Використання  проектних технологій при проведенні уроків виробничого навчання Методичні розробки уроків виробничого навчання з використанням  проектних технологій до тем: «Технологічний процес приготування дріжджового тіста (опарним способом) та виробів з  нього», «Приготування борщів», «Приготування  риби смаженої», «Приготування перших страв з використанням концентратів та напівфабрикатів», «Приготування  щів, капусняків та розсольників».

Використання  створеного комплексу методичного  забезпечення предмета: інструкційно-технологічні картки, картки-завдання, різнорівневі тести, плакати, муляжі тощо.

42. Гриневич Людмила  Миколаївна Майстер виробничого навчання І категорії Виробниче навчання, професія «Кухар» Професійно-технічне училище № 36

м. Малина  

м. Малин, вул.  Городищанська, 20

ptu@malin.in.ua 

Диференційований  підхід до учнів на уроках виробничого навчання з професії «Кухар» Використання  випереджувальних, тестових завдань, проблемних питань тощо. Застосування технології колективного способу навчання в парах змінного складу. Індивідуалізація і диференціація навчання учнів на уроках. Використання нових форм самостійної та практичної роботи.

Тематичні методичні  розробки з тем: «Приготування борщів: українського, полтавського, білоруського», «Механічна кулінарна обробка риби», «Приготування супів».

Інструктивно-методичні  матеріали щодо проведення заключних  інструктажів на уроках виробничого  навчання з професії «Кухар».

Автор навчально-виховних проектів: «Кулінарний КВК», «Сто креативних ідей для гурманів», «Світ професійної майстерності».

Робочий зошит  з теми: «Механічна кулінарна обробка  риби».

43. Лісовик

Олеся Василівна

Майстер виробничого  навчання І категорії Виробниче навчання, професія «Кухар; кондитер Житомирський  професійний ліцей харчових технологій   

м. Житомир,

віл. Львівська, 10а

shmaluk-licey-18@mail.ru

Запровадження педагогіки співпраці у навчально-виробничому  процесі з професії «Кухар; кондитер» Методичні розробки уроків з тем: «Приготування прісного тіста та виробів з нього», «Приготування  млинчиків з різними фаршами».

Дослідницька  робота в рамках реалізації проектів: «Кулінарні традиції польської кухні», «Мій майстер і моя професія», «Київ – столиця України».

Доповідь на тему: «Гуманізація і демократизація навчання – актуальна потреба  часу».

Врахування індивідуальних особливостей учнів, рівень їх попередньої  підготовки, застосування різноманітних форм і методів при проведенні уроків виробничого навчання для підвищення якості навчальних досягнень учнів.

44. Борисова Людмила  Дмитрівна Вища категорія Вихователь Центр професійно-технічної  освіти м. Житомира  

м. Житомир,

вул. Селецька, 5

mailto:zt_cpto@mail.ru

Моральне виховання  особистості Методична розробка на тему: «Формування моральних цінностей  учнів професійно-технічних навчальних закладів у позанавчальній діяльності».

Виховний проект «Рада гуртожитку в дії».

Методичні розробки виховних заходів: родинного свята  «Квітни, моя родина», тематичного  вечора «На крилах кохання», розважального  новорічного шоу «Чарівні Снігуроньки», конкурсу «Міс Чарівність», диспутів «Моральний вчинок і його оцінка», «Конфлікт», інтелектуальної гри «Знай, умій, дій», бесід «Мої мрії», «Вчинок», серії лекцій «Культура спілкування»

Керівник клубу  «Здоровий спосіб життя». Організація  дослідницько-експериментальної роботи, роботи учнів в малих групах, презентація  досліджень. 

45. Медловець Лідія  Олексіївна Спеціаліст  І категорії Бібліотекар Державний професійно-технічний  навчальний заклад «Житомирський професійний  технологічний ліцей»

м. Житомир,

вул. Баранова, 72

zptl@list.ru

Роль бібліотеки в житті професійно-технічного навчального  закладу Методична розробка доповіді на тему: «Бібліотечні функції  в процесі обслуговування читачів».

Розробки циклу  лекцій: «Здоровий спосіб життя».

Методичні розробки виховних заходів: «Книга в твоєму житті», «Визначні постаті Житомирщини».

Методичні рекомендації для учнів «Як працювати з  каталогом».

Страницы:← предыдущая1234
Описание работы
Урок займає важливе місце у темі, яка вивчається (“Паралельність пряма. Сума кутів трикутника”). Простежується глибокий зв’язок з попередніми уроками цієї теми (уроками з теми “Паралельність прямих: ознаки і властивості”, а також з уроками раніше вивчених тем: “Основні властивості найпростіших геометричних фігур”, “Суміжні і вертикальні кути”, “Ознаки рівності трикутників”.
Содержание
содержание отсутствует