Формулювання проблеми, цілей, задач маркетингового дослідження молока

Дата добавления: 18 Ноября 2013 в 15:14
Автор: z***********@yandex.ua
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (41.97 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Документ Microsoft Word.docx

  —  44.39 Кб

Для того, щоб дати більше детальні рекомендації виробникам молочної продукції, ґрунтуючись не даному маркетинговому дослідженні необхідно також відзначити такі переваги споживачів, як упакування (тара) молочної продукції, на прикладі молока, і місця, де вони звичайно неї здобувають. Таким чином, виходячи з опитування, 84,9% респондентів воліє здобувати молоко в м'якому пластиковому пакеті, при цьому 97,1% споживачів звичайно купує молочну продукцію в упакуванні розміром 1,0 літра. Що стосується місць продажу молочної продукції те, 35% опитаних вибирають фірмові магазини або лотки, як правило, бажає виробника. На другому місці серед місць продажу - супермаркети (саме там здобувають молочну продукцію 30% споживачів).

2.1 Рекомендації виробникам молочної продукції

На основі отриманих результатів  і зроблених у підрозділі 2.3. висновків можна сформулювати рекомендації виробникам молочної продукції.

Тому що на питання «  чиСпоживаєте ви молочну продукцію?»  всі респонденти відповіли позитивно, те підприємства працюючі на ринку молочної продукції повинні орієнтувати свою діяльність на нарощування обсягів виробництва й розширення асортиментів. Це обумовлено тим, що молочна продукція є розповсюдженим, легкодоступним і недорогим продуктом харчування, що вживає хоча б один член родини. Однак згодом потреби людей, як відомо, насичуються (гранична потреба) і починають знижуватися, вимагаючи модифікації молочної продукції шляхом розширення асортиментів, запозичення закордонних продуктів і технологій, впровадження нових технологічних процесів на вітчизняному виробництві.

Щоб більш детально зрозуміти  в яких саме напрямках необхідно  вдосконалювати свою діяльність підприємствам працюючої в сфері молочної продукції потрібно звернути увагу на переваги споживачів серед існуючих асортиментів продукції. Ґрунтуючись на даних таблиці 2.3. і малюнка 2.2. робимо наступні висновки: найбільшим попитом серед молочної продукції користується молоко, отже, його виробництво повинне бути орієнтоване на дані об'єктивного попиту, а розширення асортиментів (яке на сьогоднішній спостерігається у вигляді виробництва молока з різними смаками) повинне бути засноване на досвіді закордонних країн (у які, приміром, широко поширені молочні коктейлі).

Але не слід забувати про  інші види молочної продукції, які у  своєму оригінальному виді звичайно ближче всього нашому народу, але процес інтеграції в Євросоюз і ВТО ставить  за обов'язок вітчизняним підприємствам розвивати свої асортименти, щоб їхня продукція залишалася конкурентноздатної на європейському ринку. Ще раз повторимося й нагадаємо про необхідність впровадження на вітчизняних підприємствах інноваційних технологій, техніки, залученні висококваліфікованої робочої чинності.

В історії існує думка, що молочна продукція доступна всім верствам населення. Однак останнім часом на ринку молочка з'явилася значної кількість дорогих молочних продуктів, таких як сирні маси, десерти, які не можуть бути названі загальнодоступними.

 При формуванні асортиментів  необхідно враховувати те, що  люди з високим рівнем доходу не обертають уваги на ціну товару, але при цьому акцентують увагу на якості й виробниках молочної продукції. Вище сказане означає, що підприємство повинне намагатися прикладати зусилля в декількох напрямках - реклама, підвищення іміджі компанії, використання нових технологій для підвищення якості виробів, що випускають.

Також необхідно з'ясувати  по якій саме причині споживачі віддають перевагу молочній продукції саме в  м'яких пластикових пакетах й  ємністю 1 літр, прагнути зробити найбільш зручне саме те впакування, що дозволить знизити вартість товару, але не дозволить йому втратити свої властивості. Що ж стосується місць, де споживачі воліють здобувати молочну продукцію, то можна зробити висновок, що підприємствам, що бажають закріпитися на ринку, необхідно створювати власну роздрібну мережу, що складається з фірмових магазинів (кіосків), розташованих у людних місцях, а також налагодити реалізацію своєї продукції в супермаркетах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

У процесі роботи над даним  курсовим проектом були досягнуті всі  поставлені на підготовчому етапі мети, а саме:

- Проведено огляд ринку молочної продукції в Україні, визначені лідируючі компанії на основі обсягів реалізованої за певний період продукції, основні тенденції;

- Сформульовано проблеми, мети, завдань маркетингового дослідження ринку молочної продукції;

- Обґрунтовано вибір у вигляді методу проведення дослідження опитування, розкриті основні поняття, що характеризують цей метод маркетингового дослідження;

- Розроблено анкету, що відповідає основним вимогам, які пред'являються до неї;

- Визначено обсяг вибірки;

- Проаналізовано отримана інформації, на основі аналізу зроблені висновки щодо основних перевагах споживачів молочної продукції;

- Виходячи з висновків, отриманих у ході маркетингового дослідження, запропоновані рекомендації виробникам молочної продукції.

Проаналізувавши результати опитування можна зробити наступні висновки.

• Найбільший вплив на покупку  робить якість і виробник молочної продукції;

• Молочна продукція користуються попитом в 100% споживачів з різними доходами й соціальним статусом;

• Реклама не робить значного впливу на вибір молочних виробів;

• Більшість опитаних здобувають молочну продукцію не рідше разу в тиждень;

• Найбільшим попитом користуються молоко й кефір, а також сметана;

• Споживачі здобувають продукцію місцевих виробників;

• Для покупців важливий різноманітні асортименти продукції;

• Покупки найчастіше здійснюють у фірмових магазинах (кіосках).

Поки виробники молочної продукції справляються із сучасними  вимогами споживачів. Вони пропонують різноманітні асортименти продукції для населення з різними доходами. На сьогоднішній день для підвищення попиту на продукцію необхідно кардинальне розширення асортиментів, хоча деякі молочні вироби не вимагає значних зусиль для підвищення попиту - вони й так є затребуваними й залишаться такими не залежно від суб'єктивних факторів. Великий акцент необхідно робити на підвищенні якості товарів молочного ринку з метою підвищення їхньої конкурентноздатності.

Найбільшим попитом користуються відомі виробники, у яких уже зложилася певна репутація.

На даний момент часу на ринку молочної продукції найбільш ефективної є конкуренція за допомогою  розширення асортиментів, а також  підвищення якості випускає продукции, що. Підвищити обсяги реалізації продукції допоможе участь у виставках й ярмарках, проведення дегустацій, а також формування власної роздрібної мережі - фірмові магазини, кіоски,- тому що саме тут, відповідно до опитування, споживачі воліють купувати молочну продукцію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Академія ринку: Маркетинг:  Пер. с фр./ Арман Дайан идр. - М.: Економіка, 1993. - 574 с.

2. Беляевский И.К. Маркетингове  дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Навчальна допомога. - М.: Фінанси й статистика, 2001. - 320 с.

3. Бізнес - 2005 - №21;

4. Введення в теорію  маркетингу: В.И. Дорошев

5. Голубків Е. П., "Маркетингові  дослідження: теорія, практика й методологія", Москва 1998 р.

6. Голубків Е. П., "Маркетингові  дослідження: теорія, практика й методологія", Москва 1998 р.

7. Котлер Ф. Основи маркетингу. Санкт-Петербург: АТ "КОРУНА", АТЗТ "Літера плюс". 1994 р. - 699 с.

8. Маркетинг / Під ред. Романова А.Н., Москва 1996 р.

9. Маркетинг / Під ред. Уткіна Э. А., Москва 1998 р.

10. Маркетинг: Курс лекцій. - Х.: Видавничий Дім «ІРЖЕК», 2003. - 140 с., укр.. мов.

11. Маркетинг: Підручник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников й ін.; Під ред. А.Н. Романова. - М.: Банки й біржі, ЮНИТИ: 1995.

12. Маслова Т. Д., Ковалик  Л. Н., Божук С. Г., «Маркетинг»,  Санкт-Петербург, «Питер», 2001 р.

13. Продукти харчування - 2005 - №12;

14. Тимонин А.М. Маркетинг.  Навчальна допомога. - Харків.: «ОКО», 1997. - 214 с.

15. Эванс Д ж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. і науч. ред. А.А.Горячов - М.: Економіка. 1993 - 335 с.

16. Єгоров А.Ю. Комплексній  анализ в системе маркетинговой  деятельности. – М.:С.П. Весь. Москва 1994р.

17. Г.А. Черчель. Маркетингові  дослідження: „Пітер”. 2001р.

18. В.А. Понторак. Маркетингові  дослідження. Київ – 2003р.

19. Голубков Є.П. Маркетингові  дослідження. Теорія ментодологія та практика – М.: „Фінпресс” 2000 р.

20. Березин І.С. Маркетинг  та дослідження ринків. – Руська Ділова Література, 1999 р.

21. Нереш К. Малхотра. Маркетингові  дослідженння. Практичне руководство. Москва. Санкт-Петербург. – г. Киев. 2003р.

22. Войчак А.В. Маркетингові  дослідження: навч. – метод. посібник для самостійного вивчання дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001р.

 


Страницы:← предыдущая123
Описание работы
Основною метою, яку необхідно досягти при виконанні даного курсового є проведення маркетингового дослідження для одержання даних про основні характеристики товару, необхідного споживачам.
Для досягнення основної мети курсового проекту необхідно вирішити наступні завдання:
- провести ревізію ринку молочної продукції;
- сформулювати основні цілі, завдань маркетингового дослідження;
- обґрунтувати метод проведення дослідження;
- розробити анкету;
- визначити обсягу вибірки необхідної для проведення маркетингового випробування;
- проаналізувати отриману в ході маркетингового дослідження інформацію;
- запропонувати шляху вдосконалювання маркетингової діяльності на основі результатів, отриманих у ході маркетингового дослідження.
зробити висновки
Содержание
Вступ
1 МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.
1.1 Огляд ринку молочної продукції на Україні
1.2 Джерела вторинної інформації
1.3 Формулювання проблеми, цілей, задач маркетингового дослідження
1.4 Обгрунтування методів первинної інформації
2 АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
3.1 Рекомендації виробникам молочної продукції
Висновок
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ