Задачи по инвестированию

Дата добавления: 27 Октября 2013 в 18:26
Автор: w************@mail.ru
Тип работы: задача
Скачать полностью (112.72 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

инвесиции.docx

  —  123.14 Кб

 

Розрахуємо чистий прибуток від реконструкції по роках:

ЧП2 = ЧП3 = ЧП4 = ЧП5 = ЧП6 =50 000*(350-310)*(1-0,25)=1500 тис.грн.

Тоді рівняння приймає  вигляд:

K(IRR) =  - 6000 + 1500*(1+ IRR)-2 + 1500*(1+ IRR)-3 +1500*(1+IRR)-4 + 1500*(1+ IRR)-5

+ 1500 *(1+ IRR)-6=0 

Приймемо 1+ IRR = х. Рівняння прийме вигляд:

-6000 + 1500х-2 +1500х-3+ 1500х-4+1500х-5 +1500 х-6= 0.

Перетворимо рівняння примноживши  його на  х6:

-6000х6+1500 х4 –1500 х3+ 1500 х2 +1500 х1 +1500= 0.

Це рівняння являє собою поліном шостого ступеня. Його можна    вирішити методом дотичних, відповідно до  якого:

                                          ,                             

f(х)= -6000х6+1500х4 +1500х3+ 1500х2 +1500х1+1500

(х)= -36000х5+6000х3+4500х2 +3000х+1500

У якості відправної точки  приймемо  х  = 1,1.

Перша ітерація:

Друга ітерація:

.

Третя ітерація:

.

Четверта ітерація:

П’ята ітерація:

Шоста ітерація:

Сьома ітерація:

 

З огляду на те, що отримане в результаті третьої ітерації значення х2 майже    не  відрізняється від значення х3,  можна прийняти як підсумковий результат х=1,1620532,  тобто IRR 1= 16,21%.

2. Будівництво нового  підприємства:

Схема проекту виглядатиме  наступним чином:

 

     

випуск

39тис.шт. продукції

випуск

39 тис.шт. продукції

випуск

39 тис.шт. продукції             

випуск

39 тис.шт. продукції

               

0

1

2

3

4

5

6

t

-6600

 

час реконструкції

       

 

Розрахуємо чистий прибуток від реконструкції по роках:

ЧП3 = ЧП4 = ЧП5 = ЧП6 =39 000*(350-290)*(1-0,25)= 1755 тис.грн.

Тоді рівняння приймає  вигляд:

K(IRR) =  - 6600 + 1755*(1+ IRR)-3 +1755*(1+ IRR)-4 + 1755*(1+ IRR)-5+1755 (1+ IRR)-6=0

Приймемо 1+ IRR = х. Рівняння прийме вигляд:

-6600 + 1755*х-3 + 1755*х-4 + 1755*х-5 + 1755*х-6=0

Перетворимо рівняння примноживши  його на  х6:

- 6600х6+ 1755 х3 + 1755 х2 + 1755 х1 +1755= 0.

Аналогічно викладеному  вище:                             

f(х)= - 6600х6+ 1755 х3 + 1755 х2 + 1755 х1 +1755= 0.

(х)= -39600 х5+5265 х2 + 3510 х + 1755

У якості відправної точки  приймемо  х  = 1,1.

Перша ітерація:

Друга ітерація:

Третя ітерація:

З огляду на те, що отримане в результаті третьої ітерації значення х2 майже    не  відрізняється від значення х3,  можна прийняти як підсумковий результат х=1,0448135,  тобто IRR 2= 4,5%.

Таким чином, IRR 1 > IRR 2, тобто підприємству слід прийняти перший варіант інвестування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. Метод аннуїтетів

Підприємство  планує інвестиції по розширенню виробництва, яка вимагає в точці 0 витрат А  гр.од. та під час експлуатації щорічно  а гр.од.

Поточні витрати в результаті інвестування складуть е гр.од. Тривалість експлуатації n років. Залишкова вартість R гр.од.

Зробити графічне зображення задачі. Визначити  середньорічні доходи та витрати  в цілому по інвестиції при:

А) і1 %

Б) і2 %.

Показники

Варіант

0

 А

4000

 а

500

е

1700

n

6

R

200

і1

12

i2

6


Розв'язання

 

  Кpитеpий аннуїтетів можна сформулювати  наступним образом: інвестиція  вигідна, якщо сеpедньорічні доходи  не нижчі сеpедньорічних витрат 

.

При визначенні середньорічних доходів  необхідно врахувати виручку  від ліквідації об’єкта:

ФРОС

  А)  грн. 

При визначенні середніх річних витрат необхідно  розподілити плату за придбання  інвестиційного об'єкта:

АФ

 грн.

 

З результатів розрахунків видно, що критерій методу аннуїтетів дотриманий, середньорічні витрати перевищують середньорічні доходи. Тобто розширення виробництва є доцільним.

 

Б)  грн.

грн.

. Тобто розширення виробництва є доцільним.

 

 

 

Задача 6. Фінансовий план

Власні  кошти підприємця складають 2500 гр. од. Він може помістити їх в банк під 8%. При необхідності він може взяти  кредит під 10% в межах 500 гр.од. Якщо цієї  суми виявиться недостатньо, додаткові  кошти можуть бути залучені під 12% річних.  Йому пропонується дві альтернативні  інвестиції (див. нижче). Скласти фінансовий план і оцінити вигідність інвестицій за умови, що підприємець щорічно  використовує на поточні витрати 200 гр. од.

Варіант*

  Роки

0

1

2

3

4

0

А

-1000

500

350

550

1000

Б

-1250

0

580

620

200


Розв'язання

Фінансовий  план для вказаних проектів А та Б наведений у таблиці 6 та 7.

Таблиця 6 - Фінансовий план інвестиційного проекту А, гр.од.

Показники

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Стартовий капітал

2500

       

Споживання 

-200

-200

-200

-200

-200

Річні платежі

-1000

500

350

550

1000

Кредитування:

         

1)   кредит

         

повернення

         

відсотки

         

Додаткове фінансування:

         

внесок 

         

повернення

         

відсотки

         

Кінцева вартість капіталу

0

0

0

0

2900


 

 

 

Таблиця 7 - Фінансовий план інвестиційного проекту Б, гр. од.

Показники

0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Стартовий капітал

2500

       

Споживання 

-200

-200

-200

-200

-200

Річні платежі

-1250

0

580

620

200

Кредитування:

         

1)   кредит

         

повернення

         

відсотки

         

Додаткове фінансування:

         

внесок 

         

повернення

         

відсотки

         

Кінцева вартість капіталу

0

0

0

0

1650


 

Як  видно з таблиць, наприкінці планового горизонту проект А забезпечує доход в розмірі  2900 гр.од та проект Б – 1650 гр. од Для прийняття рішення про доцільність здійснення даного проекту порівняємо ці доход з доходом від альтернативних фінансових інвестицій – вкладення власного капіталу під 8% річних:

К5 = 2500 * (1+0,08)4 = 3401,22 гр.од, тобто фінансова інвестиція забезпечує отримання значно більшої суми чистого доходу. Краще ці кошти покласти на депозит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 7. Метод окупності.

Дано  два інвестиційних об'єкти, що характеризуються наступними показниками:

 

Інв. 1

Інв. 2

1. Ціна обладнання, гр. од.

А1

А2

2. Витрати на монтаж і налагодження, гр.од.

а1

а2

3. Залишкова вартість, гр. од.

R1

R2

4. Витрати, пов'язані з ліквідацією  проекту, гр.од.

L1

L2

3. Тривалість експлуатації, років

5

5


 

Доходи (еt) і витрати (at) по кожній інвестиції:

Період

  е1t

a1t

e2t

a2t

1

250

100

0

200

2

250

120

750

150

3

350

100

550

150

4

400

150

600

200

5

600

200

800

200


 

Визначити фактичний період окупності двох інвестиційних об'єктів усередненим  і накопичувальним засобом, побудувати графік. Визначити дисконтова ний період окупності, якщо ставка дисконтування дорівнює 14%. Зробити висновок про ефективність інвестицій.

Показники

Варіант

0

A1

1000

A2

1200

а1

700

а2

500

R1

120

R2

210

L1

90

L2

80


 

Розв'язання. Період окупності інвестиційних об'єктів можна визначити наступними способами:

  1. Усереднений, згідно з яким:

Для першого проекту:

РР

,

 року.

    1. Накопичувальний метод, розрахунок за яким наведено в таблиці.

 

Таблиця 2 - Розрахунок періоду окупності інвестиційних об’єктів для першого проекту накопичувальним способом

Період

Річна сума чистого доходу

Накопичувана сума чистого доходу

1

250

250

2

250

500

3

350

850

4

400

1250

5

600+(120-90)

1880

Описание работы
Задача 1. Схема інвестиційного процесу.
Задача 2. Формування грошових потоків інвестиційного проекту.
Задача 3. Метод чистої дисконтованої вартості.
Задача 4. Метод внутрішньої процентної ставки.
Содержание
содержание отсутствует