Отчет по практике в "Фокстрот - Трейд"

Дата добавления: 04 Апреля 2015 в 20:55
Автор: n********@mail.ru
Тип работы: отчет по практике
Скачать полностью (92.23 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

1_pitannya (2).doc

  —  357.50 Кб

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.

  1. Податковий кодекс України від Податковий від 8.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

  1. Положення “Про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань     і аварій на підприємствах, в установах і   організаціях” від 01.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/623-93-п/page.
  2. Семенов Г.А.  Оптимізація структури капіталу підприємства /      Г.А.  Семенов, А.В. Пелешко // Держава та регіони. Серія:  Економіка та підприємництво. – 2010. – № 4. – С. 164–170.
  3. Савицька І. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник / І. В. Савицька. – К.: УДУФМТ, 2010. – 287 с.
  4. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія / В. М. Семенко. – К.: Знання,  2010. – 187 с. 
  5. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / В. М. Шельдько. – К.: Знання, 2011. – 167 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Страницы:← предыдущая12345
Описание работы
Мета проходження виробничої практики. Ознайомитись з фінансовою діяльністю підприємства, з його фінансовими документами та закріпити здобуті під час навчання знання. Завдання виробничої практики:
надати загальну характеристику ПП «Фокстрот – Трейд»;
охарактеризувати фінансово – господарську діяльність ПП «Фокстрот – Трейд»;
провести аналіз фінансового стану підприємства; описати формування капіталу підприємства; охарактеризувати особливості оподаткування підприємства; здійснити аналіз руху грошових коштів на підприємстві;
розкрити сутність охорони праці на ПП «Фокстрот – Трейд».
Содержание
ВСТУП……………………………………………………………………………3
Загальна характеристика ПП «Фокстрот – Трейд»...……………………5
Фінансово – господарська діяльність ПП «Фокстрот – Трейд»…….......9
Аналіз фінансової діяльності ПП «Фокстрот – Трейд»………….....…..15
Формування капіталу підприємства……………………………………..21
Оподаткування ПП «Фокстрот – Трейд»…………………………...…...25
Аналіз руху грошових коштів на ПП «Фокстрот – Трейд»…………….28
Охорона праці на підприємстві……………..……………………….…...31
ВИСНОВКИ…......................................................................................................34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………35