Охорона біосфери

Дата добавления: 21 Марта 2012 в 10:19
Автор: p**********@hotmail.com
Тип работы: реферат
Скачать полностью (29.93 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Біосфера.docx

  —  32.97 Кб

 

За такої  структури геосозології як інтегральної науки можлива підготовка спеціалістів – інвайронменталістів за окремими дисциплінами. Але кожен з них повинен мати відповідну базову спеціальну освіту. Без такої освіти важко вирішувати конкретні природоохоронні завдання.

Висновки.

 Екологічну  Конституцію Землі слід розглядати як міжнародно-правовий документ екологічної безпеки, який повинен регулювати допустимі норми економіко-екологічної діяльності держав світу для забезпечення сталого розвитку  . Сталий розвиток можна забезпечити лише в оптимальних для суспільства умовах життєвого середовища шляхом гармонійного розвитку економічної,  екологічної,  соціальної,  культурної та наукової сфер. У рамках наукової сфери завдання геосозології полягають в обґрунтуванні наукових засад і практичних заходів збереження природної спадщини з врахуванням потреб як сучасних, так і наступних поколінь, забезпеченні оптимального співіснування суспільства і природи, оптимізації життєвого середовища з метою забезпечення прогресу цивілізації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

1. Вернадский  В.И. Биосфера. – Избр. тр. по биогеохимии.  М.: Мысль. – 1926

2. Голубець  М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів. Вид-во: Поллі, 1997

3. Ковда  А.В. Почвенный покров и биосфера// Природа, 1972. № 1

4. Лаптев М.А. Научные основы охраны природы. – Томск: Изд-во Том. ун-та. 1970

5. Стойко  С.М. Нова галузь науки –охорона  біосфери та її завдання на  Україні//Вісник

АН УРСР. –1973. – № 7

6. Туниця  Ю. Екологічна конституція Землі.  Ідея.  Концепція.  Проблема.  Ч  1.  Львів. 

Вид-во: Центр ЛНУ ім. І. Франка

7. Шапошников  Л.К. Наука об охране природы  и наши задачи// Тр. науч. конф. по  охране горных ландшафтов СССР. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР. 1970


Страницы:← предыдущая12
Описание работы
Початок нашого століття відзначається новим явищем у свідомості суспільства – процесом політичної та економічної глобалізації. Враховуючи масштаби та наслідки антропогенного впливу на всі взаємопов'язані складові біосфери, слід мати на увазі також феномен екологічної глобалізації, тобто глобального екологічного мислення та глобальної екологічної дії щодо її охо- рони.
Содержание
содержание отсутствует