Керамикалық еден плиткалары

Дата добавления: 26 Ноября 2013 в 08:44
Автор: a***************@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (315.35 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

керамикалык еден плиткалары .docx

  —  367.74 Кб

Құмды 10-25% мөлшерінде қосады. Құмның көп мөлшері керамикалық  материалдың беріктілігі мен  аязға төзімділігін азайтады. Ол керамикалық  черепоктың кварцтың модификациялық айналуы  нәтижесінде бұзылуының бірден бір  себебі болуы мүмкін. Бұл жағдайда бұйымда жіңішке шаш сияқты сызаттыр пайда болады.

Шамот деп балшықты күйдіру кезінде пайда болатын керамикалық материалды айтады. Ол технологиялық қасиеттеріне байланысты кварцты құммен салыстырғанды аса нәтижелі  болып табылады. Ол бірден балшықтың кептіру және күйдіру, ал кейде қалыптау қасиеттерін жақсартады. Шамоттың бөлшектерінің шекті ірілігі 2мм-ден аспау керек. Шаң тәрізді фракция зиянды.

Дегидратацияланған  балшық деп өзінің байланысқан суын және пластикалық қасиетін жоғалтататын температураға дейін күйдірілген балшықты айтады. Дегидратация дәрежесі 60-85%-ті құрайды және оны әр балшыққа жекелеп таңдайды.  Дегидратация температурасы 700-7500С-ге тең. Порошоктың түйіршіктерінің  максималды өлшемі 1,5-2мм болуы керек. Ал 0,15 фракциялы бөлшектерінің шамасы 30-50%-ке дейін болуы мүмкін. Ол шамот сияқты жүдеулеткіш болып табылады. Иілгіштігі жоғары балшықтардың кептіру қасиеттерін және бұйымның сыртқы түрін күрт жақсартады және оның беріктігін кем дегенде бір маркаға дейін жоғарылатады. Шихтаға дегидратацияланған балшықты енгізу кезінде бұйымды күйдіру температурасы 30-500С-ге дейін жоғарылату қажет.

Қолданылатын материалдардың мінездемелері 1 - кестеде көрсетілген.

 

 

 

 

Кесте – 1

Шикізат мінездемелері

Шикізат түрі

Көрсеткіші

(мінездемесі)

Өлшем  бірлігі 

Мәні (мөлшері)

Пайдаланылған әдебиет

тер тізімі

1

2

3

4

5

Балшық 

 

Хииялық құрамы

SiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

TiO2

CaO

MgO

SO3

K2O

Na2O

Ппп

Гигроскоп. су

CO2

Байланыспаған SiO2

 

Минералдық құрамы:

Балшықты материал

кварц

дал шпаты

карбонаттар

оксидтер

органика

слюдалар, хлоридтер,пероксиндер, қоспалар

 

Иілімділігі

 

Отқа төзімділігі

 

 

 

 

пісу температура

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иілімділік саны

оС

 

 

 

 

оС

 

 

61,14(60)

21,82(39)

4,03(0,5)

0,05(0,3)

0,80(0,5)

1,67(0,5)

0,85(0,2...0,5)

0,41(0,2)

  -

  -

2,00(10,5)

1,51

5,67

45,47

 

45

25 (7)

15 (5)

-

8 (6)

4

 

-

3

 

 

5-0,14 (2)

 

1580-1100 (1100)

 

 

 

 

1150-1250 (1300)

Сайбулатов С.Ж. Золы ТЭС  в производстве строительной керамики. [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 6787 – 2001 Плитки керамические для полов, 01.07.2002 [7]

Сайбулатов С.Ж. Золы ТЭС  в производстве строительной керамики. [1]

ССб

Саны

%

0,3-0,5 (0,5)

Каолин

 

Хииялық құрамы

SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

MgO

K2O

Na2O

Ппп

 

%

 

 

55,1

32,08

0,52

0,84

0,13

0,2

0,08

11,11

Дала шпаты

 

Хииялық құрамы

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

Ппп

 

%

 

 

66,78

18,71

0,16

0,28

0,32

2,96

9,67

0,58

 

Сайбулатов С.Ж. Золы ТЭС  в производстве строительной керамики. [1],

Роговой М.И. Технология искусственных  пористых заполнителей и керамики. [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кварц құмы

 

Хииялық құрамы

SiO2

Al2O3

TiO2

Ппп

 

%

 

 

96,27

2,92

0,13

0,59


  

2 Өндірілетін  өнімнің номенклатурасы мен қасиеттері.

 

Өнім номенклатурасы рационал таңданған өндіріс пен тұтынушылар  арасындағы байланыстары арқылы орнатылады. Жобаланатын керамикалық бұйымдарының өндірісі еденге  арналған керамикалық  плиткалар өндіріп шығарады. Бұл  зауыт керамикалық плиткаларды  жартылай құрғақ қалыптау әдісімен өндіруді қолданады. Шығарылатын бұйым номенклатурасы №2 кестеде келтірілген.  

Еденге арналған плиткалар  басқа плиткалармен салыстырғанда, олардың физика-химиялық төзімділігін, гигиеналығын және ұзақ ғұмырлығын анықтайтын жоғары тығыздықпен ерекшеленеді.

Жанама түрде еденге арналған плиткалардың  тығыздығы күйдірілген  черепоктың су сіңіргіштік қасиетімен анықталады.

Ол әйнекейленген плиткалар  үшін 4%-тен аспауы керек. Жоғары қажалуға және химиялық қажау әсеріне және химиялық реагенттер әсеріне ұшырайтын  плиткалардың су сіңіргіштігі 2%-тен аспауы керек.

Еденге арналған керамикалық  плиткалар Моос шкласының 7-8 қаттылық санымен сипатталады.

Еденге арналған плиткаларды  түзу, шұңқырлы, фактуралы және техникаланған  бетті, бір түсті және көп түсті  етіп шығарады. Плитканың ішкі бетін  ерітіндімен жақсы беку үшін шұңқырлы етіп жасайды. Пішіні бойынша плиткалар төртбұрышты, алтыбұрышты және сегізбұрышты болады. Еденге төсеу барысында плиткаларды сындырмау үшін әртүрлі пішінді плиткаларды: төртбұрыштылардың тікбұрышты және үшбұрышты жартылары, алты-бұрыштылардың төрт және бесқырлы жартыларын шығарады.

Пішіні бойынша плиткалар  төртбұрышты, тікбұрышты және әртүрлі  пішінді болып бөлінеді. Бүйір  қырлары доғаланған және доғаланбаған болады.

Доғаның радиусын өндіруші бекітеді. Доға радиусының шамасы ақау болып табылмайды. Өндірушінің келісімі бойынша плиткалардың басқа өлшемділері  және басқа пішінділерінің өндірілуі  рұқсат етіледі.

Плиткалардың номиналды  өлшемдерінен ауытқулар 

ұзындығы мен ені бойынша  +-0,8%,

қалыңдығы бойынша - ұзындығы 150мм-ге дейінгі плиткалар үшін +-10

                                     - ұзындығы 150мм-ден артық плиткалар  үшін +-8

Бір партияның плиткаларының  ең үлкен және ең кіші өлшемдерінің айырмашылығы 1,5мм-ден аспауы керек. Бір плитканың қалыңдықтарының  айырмашылығы (әрқалыңдылық) 0,5мм-ден  аспауы керек. Плиткалардың беті тегіс  және шұңқырлы, біртүсті және көптүсті (әртүрлі әдістермен декорленген) болуы  мүмкін.

Плиткаларды декорлеу сериография, шашу, әйнекейлеу әдістерімен жүзеге асырылады.

Әйнекей жылтыр және тұнық, мөлдір және түнерілген болуы мүмкін.

Плитканың түсі, суреті және бетінің рельефі үлгі-эталондармен сәйкес болуы керек. және бекітіліп  келісілген ретпен болуы керек.

 

 

Кесте - 2

Өндірілетін өнімнің номенклатурасы.

 

Бұйымның аты мен эскизі

Бұйым маркасы

Габаритті өлшемдер,мм

Қолданылатын материалдың түрі

Беріктігі бойынша маркасы, МПа

Бұйымның тығыздығы, кг/м3

 

Материал көлемі, м3

Бұйым массасы, кг

Ұзындығы, А

Ені, Б

Биіктігі, В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Төртбұрышты

 

 

ПП-1

 

150

150

10

 

150

2700

225*10-6

0,6

ПП-2

 

300

300

12

 

150

2700

108

2,9

ПП-3

 

780

780

15

 

180

2700

912,6

24,5

ПП-4

 

450

450

14

 

180

2700

283,5

7,5

Тіктөртбұрышты 

 

 

ПП-5

 

300

150

12

 

180

2700

54

1,4

ПП-6

 

780

390

15

 

180

2700

456,3

12,1

Үшбұ рышты

ПП-7

 

150

212

10

 

150

2700

318

8,37

ПП-8

 

300

424

12

 

150

2700

152,6

4,05

ПП-9

 

780

1103

15

 

150

2700

1290,5

32,4

Алтыбұрышты

 

ПП-10

 

780

390

15

 

180

2700

 

12,1

ПП-11

 

300

150

12

 

150

2700

54

1,4

Төртбұрышты (алтыбұрыштың жартысы)

ПП-12

 

390

780

15

 

180

2700

456,3

12,1

Бесбұрышты (алтыбұрыштың жартысы)

ПП-13

 

390

780

15

 

180

2700

456,3

12,1

ПП-14

 

150

300

12

 

150

2700

54

1,4

Сегізбұрышты

ПП-15

 

780

260

15

 

180

2700

304,2

8,2


 

3 Процесстің технологиялық схемасы.

Еденді плиткалар өндірісінде  массаны дайындаудың жартылай құрғақ, пластикалы және шликерлі тәсілдермен іске асырылады.

Жартылай құрғақ әдісі.

Жартылай құрғақ әдіспен  массаны дайындаудың қарапайым  технологиялық схемасында балшықты алдымен ұсақтайды, барабанды кептіргіште  кептіреді, уатады және илейді.

Бұл тәсіл біркелкі, химиялық  және түйіршіктік құрамы тұрақты, пісу аралығы кең балшықтарды ғана пайдалануға болады.

Ондай  балшықтарға мысалы, Николаев, Никифор, Новошвейцар балшықтары жатады.

Кейбір зауыттарды балшықты кептіруді және уақтауды шахталы  диірмендерде жүргізеді.

 Балшықты уақтау топсалы  бекітілген балғамен, кептіруді  темпеатурасы 300-4000С  әдейі істелген газ ошақшасында орындалады, одан кейін диірменге келеді. 

Мұндай диірменді қолданғанда 1 тонна уақталған балшыққа кететін  энергияның шығыны және цехты тұрғызуға  кететін шығыны едәуір азаяды.

Жартылай  құрғақ әдіспен дайындаудың технологиялық  схемасы қарапайым және өндіру циклі  қысқа.

Шликерлі әдіс.

Шликерлі әдісте шикізатты  іріге бөлшектеу дезинтеграторлы  білікте, жоңғыш, білікті тісті ұсақтағыш; майда ұнтақтау және сазды босату үшін шарлы диірмен, қалақты араластырғышта немесе үздіксіз әрекеттегі арнайы машинада жүргізеді.

Сазды ыстық сумен босатып  не жібітіп шликер алу үшін және қабырғалық керамика бұйымдар өндірісінде  сазшайқалтқыш (глинаболтушка) пайдаланады, ондағы тас түйірлерін ажыратып бөліп  алу мақсатында шликерді ойық елекке, содан соң кранды араластырғыш компрессорлы ауамен шликерді пісу үшін қондырғымен  жабдықталған ашық шлам бассейнге жібереді.

       Керамикалық   плиткалар өндірісінде сазды  үздіксіз босату үшін үздіксіз  әрекеттегі машина пайдаланылады.  Шликерлі әдісте жеке компоненттерді  араластыру үшін (иілгішті, жүдеткіш, плавни) силоксанды немесе фарформен  қапталған шарлы диірмен және  түрлі конструкциядағы қалақты  араластырғышта жүргізеді.

Массаны шликерлі әдіспен  дайындау барысында  тасты  қоспаларды толығымен ажыратып алады, сазды  материалдың құрылымын барынша  бұзып және жоғары дәрежедегі біртекті массаны, сонымен қатар құю әдісі  түрлі күнделікті конфигурациядағы бұйымдарды алуды қамтамасыз етеді.

Шликерлі әдіс жартылай құрғақ әдісіне қарағанда өте сапалы еден плиталарын алуды қамтамасыз етеді. Шликерді екі әдіспендайындайды келесі схемаларда көрсетілген:

 

 

1. Бір компоненті  массалы шликер дайындау.

Саз балшық қоймасы


Угіту(тісті біліктер)


 

Саз балшықты жіберу(пропелді араластарғыш және үздіксіз жіберу құрылғысы)


Процеживание и магнитное  сепарация


Құрама бассейн


Процеживание


 

Шығынды бассейн


 

Шликерді құрғату(шашыратып  кептіру)


                                                 Ұнтақты илеу

 

2. Көп компоненті  массалы шликер дайындау.

Саз балшық қоймасы


 

Саз балшықты материалдар                             Жүдеулеткіштер мен плавки


 

Угіту(тісті біліктер)                     Үгіту женә ұсақ ұнтақ(беттік үгіткіштер)


 

Саз балшықты жіберу                                      Ұсақ ұнтақ(шаровая мелница)

(пропелді араластарғыш және үздіксіз  жіберу құрылғысы)


 

Процеживание и                                                                      Процеживание и

магнитное сепарация                                                     магнитное сепарация


Араластыру(араластыру бассейні)


 

Процеживание


 

Шығынды бассейн

 

Шликерді құрғату(шашыратып кептіру)


 

Ұнтақты илеу

 

 

Технологиялық үрдістің сипаттамасы

Массаны дайындау

Еденді плиткаларды табиғи боялған балшықтардан алу үшін массаны  дайындауда жартылай құрғақ әдісімен өндіреді төменгі 3 – кестеде көрсетіледі.

Кесте-3

Еден плитка өндірісінің  жартылай құрғақ әдісі


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егерде берілген шикізаттан, плитканы престегенде және күйдіргенде, одан ақаусыз (дақ, еру, механикалық  біртектілі төмен) және қоспасыз массадан жақсы массаны дайындау үшін балшықты кептіргіш барабандағы қалдық ылғалдығы 8-9% болғанға дейін кептіреді.

Кептірген балшықты корзиналы  дезинтергаторда уатады, уатылған балшықты өлшемі 1мм електен елегенде одан 1мм-ден  кіші түйіршіктері өтуі керек.

Балшықты кептіру, уақтау және фракциялауды бір агрегатта  дайындауға болады, мысалы, роликті, шахталы  және балғалы уақтағанда ол аппараттардың  темірмен ластануы мүмкін, сондықтан  уақталған балшықты сақтауға жіберердің алдында, ол электромагнитті секциядан  өтуі тиіс.

Описание работы
Керамикалық плиткалар – бұл әртүрлі өлшемдегі пластинкалар. Оларды балшықты және фаянсты массадан қалыптау және күйдіру жолымен алады. Керамикалық плиткалар жоғары эксплуотациялық қасиетімен ерекшеленеді, сондықтан, олар құрылыста кең қолданылады. Олар тұрғын ғимараттарының санузелдерінде, емханалардың операция бөлмелерінде, душтарда, моншаларда, тамақ өндірісінің цехтарында және метрода төселеді. Керамикалық плиткалар ұзақ ғұмырлығымен және жоғары декоративті қасиеттерімен басқа қаптама заттардан асады. Оларды тұрғын үйлердің, өнеркәсіптік және қоғамдық ғимараттар мен үймереттердің ішкі және сыртқы қаптамасы үшін қолданады. Плиткалар үш түрлі болып шығарылады: фасадты, еденге арналған плиткалар және қаптама (қабырғаларды қаптауға арналған).
Содержание
Кіріспе… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..3
1. Шикізат пен қосымша материалдардың негізгі қасиеттері… … … … … … .4
2. Өндірілетін өнімнің номенклатурасы мен қасиеттері… … … … … … … … 9
3. Процесстің технологиялық схемасы… … … … … … … … … … … … … .11
4. Негізгі цехтердің, заводтардың жұмыс істеу режимі… … … … … … … ...19
5. Процесстің материалдық есептері… … … … … … … … … … … … … … 21
6. Апаратың есебі… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .21
7. Жабдықтарды қабылдау және олардың спецификациясын құрастыру… ....25
8. Процессті бақылау мен автоматтандыру… … … … … … … … … … … …26
9. Қоршау алаңды қорғау шаралары… … … … … … … … … … … … … .26
10. Техника қауіпсіздігі… … … … … … … … … … … … … … … … … … .33
Қолданылған әдебиеттер… … … … … … … … … … … … … … … … … …39