Аукціон,конкурс,тендер

Дата добавления: 31 Марта 2011 в 00:53
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (61.97 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Аукціон (3).doc

  —  269.00 Кб

     Тепер, оголосивши про початок тендеру, ви з нетерпінням чекаєте отримання  первинних заявок.

     4 етап. Уточнення позицій. 

     На  цьому етапі робіт, компанії, що подали початкові заявки на участь у тендері, будуть звертатися до вас за додатковою інформацією. Уточнювати ваше бачення  проблеми і бажані шляхи її вирішення. Для того, що б остаточні пропозиції учасників виглядали не лише персоналізованими, але і осмисленими, вам буде потрібно витратити на обговорення деяку кількість часу. Ось тут-то ви і згадайте про розумне обмеження числа учасників тендеру, про який писалося вище. У тому випадку, коли тендер намічений двох етапний після розгляду попередньої заявки, компанії вийшли в другий тур, готують підсумкові документи.

     5 етап. Презентація підсумкових Пропозицій.

     У такий відповідальний момент сухим  документом не обійтися фіналістів конкурсу запрошують на зустріч в компанію організатор. Саме на цій зустрічі, презентуючи своє рішення, представники провайдера і мають можливість переконати вас у тому що їх рішення єдино правильне.

     І якщо роботи з попереднім етапам могли  проводитися силами одного двох співробітників відповідного підрозділу, то на підсумкову презентацію запрошуються керівники тих підрозділів, які будуть виступати у вас внутрішніми замовниками за проектом.

     6 етап. Остаточний відбір.

     Після проведення презентацій, і уважного вивчення отриманого пропозиції, відповідальні керівники вашої компанії колегіально приймають рішення про вибір того чи іншого постачальника. У деяких компаніях це рішення приймається на нараді, за допомогою усного обговорення і уточнення думки внутрішніх замовників. В інших більш формальних випадках, створюється рейтингова таблиця, де за допомогою методу середньозваженого коефіцієнта визначається підсумковий бал кожного учасника тендера.

     7 етап. Оголошення переможців.

     Це, безсумнівно, найприємніший і хвилюючий етап для всіх учасників. На жаль, в російській практиці часто виявляється що компанії, не виграли тендер, дізнаються про його завершення, коли їхній конкурент уже на повну працює над проектом. Погодьтеся, така поведінка не прикрашає Замовника. Гарним тоном вважається на загальних зборах або через ЗМІ (при відкритому тендері) або в персональному порядку (якщо тендер був закритий) оповістити всіх учасників про завершення робіт і виборі остаточного постачальника рішень.

     Як  ви бачите, робота над тендером не представляє непереборні проблеми з точки зору організації. Головна складність у цьому процесі криється саме в усвідомленні замовником розв'язуваної проблеми і виборі адекватного рішення. І якщо ви хочете знайти саме економічне рішення вашої задачі, то напевно варто говорити лише про порівняння цін на однакові послуги.

     2.3 Організація конкурсних торгів (на прикладі будівництва)

     Конкурсніторги в будівництві - дуже цікаве явище. Проводяться вони з метою пошуку найбільш оптимальної реалізації інвестиційного проекту. Конкурсніторги зазвичай проводяться Замовником - інвестором або Замовником - забудовником після укладення ними контракту на будівництво об'єкта. Організатор може доручити на договірній основі проведення торгів організаціям - виконавцям, які мають відповідні сертифікат або ліцензію.

     Коло обов'язків

     Виконавця визначається в договорах, що укладаються  з ним Організатором. Зазвичай у  конкурснихторгах беруть участь наступні сторони:

     Організатор

     Претенденти

     Учасники  конкурснихторгів

     Конкурсна комісія Організатор торгів зазвичай здійснює такі функції:

організовує, бере участь і контролює діяльність Конкурсної комісії, залучає до комісію  незалежних експертів, спеціалістів, організації;

приймає рішення про проведення торгів з  випуском офіційних розпорядчих актів (наказів, розпоряджень);

визначає  вид торгів (відкритими та закритими) та необхідність проведення попереднього кваліфікаційного відбору;

     спільно з Конкурсною комісією визначає умови  торгів (стартову ціну підряду, строки будівництва і проектування об'єкта, критерії оцінки пропозицій претендентів, місце і терміни проведення торгів, екологи-етичні вимоги і пр. відповідно до умов контракту, укладеного з Замовником -- забудовником);

     доручає підготовку тендерної документації Виконавцю або призначає спеціаліста для підготовки конкурсної документації;

     у разі відкритих торгів доручає Виконавцю  публікацію оголошень про торги  в засобах масової інформації або розсилає запрошення поштою або  іншими засобами зв'язку на адресу конкретних потенційних учасників - при закритих торгах;

     визначає  суму завдатку в залежності від стартової  ціни підряду (контрактної вартості матеріалів);

     веде  журнал обліку, реєстрації претендентів та учасників торгів;

визначає  ціну тендерної документації, яка  надається претендентам за певну плату;

     у разі необхідності продовжує термін подання заявок і пропозицій від  претендентів за їх письмовим проханням  і своєчасно інформує про це всіх решти претендентів та членів Конкурсної комісії;

    передає для затвердження в Конкурсну комісію розроблену конукурснуокументацію по предмету торгу;

     здійснює  збір, реєстрацію та зберігання заявок і пропозицій претендентів торгів;

     реєструє  відгук заявок та пропозицій;

направляє запрошення претендентів на участь у  торгах;

     при необхідності спільно з Конкурсною комісією призначає повторний торг, якщо за результатами попереднього торгу не було визначено переможця (або переможець вчасно не підписав контракт і (або) річний договір) або з інших причин;

     передає на розгляд керівнику комплексу перспективного розвитку апеляції на рішення Конкурсної комісії;

     вносить пропозиції і готує проекти рішення  про ліквідацію або реорганізацію  Конкурсних комісій;

     організовує облік надходжень від претендентів завдатку та конкурсноїдокументації;

     здійснює оплату послуг спеціальних організацій, членів Конкурсної комісії, консультантів та експертів, що беруть участь у проведенні конкурсноготоргу;

     направляє претендентам конкурсу документацію (після її попередньої оплати);

     направляє претендентам повідомлення про проходження ними в необхід-екпортувати випадках попередньою кваліфікації або про відмову в цьому;

     направляє учасникам торгів повідомлення про  результати конкурснихторгів;

     фінансує  всі витрати з підготовки та проведення конкурсного торгу

спільно з Замовником - забудовником уточнює остаточні умови контракту і річної договору з Генпідрядником (генпроектувальником) - переможцем торгів по результатами торгу;

     спільно з Замовником - забудовником підписує контракт і річний договір з Генпідрядником (генпроектувальником) - переможцем торгів. Претенденти здійснюють наступні функції:

     попередньо  знайомляться з предметом торгу, вивчають вимоги, що пред'являються  до розробки та оформлення конкурсноїдокументації;

спрямовують і реєструють у Виконавця торгів заявки, анкети, гарантійні листи та інші документи;

     після кваліфікаційного відбору та отримання  від Організатора торгу запрошення на участь в торзі направляють  і реєструють свої пропозиції та інші документи;

     оплачують завдаток;

     в разі перемоги підписують у встановлені терміни контракт і річний договір на виконання функцій Генпідрядника (чи проектувальника, субпідрядника).  
 

     Претенденти мають право:

звертатися  до Організатору торгів з проханням  про продовження прийому заявок та пропозицій;

     отримувати  від Організатора торгів відповідну інформацію щодо умов та порядку проведення торгів; відкликати свою заявку до встановленого терміну закінчення прийому пропозицій (відкликання заявки має бути зареєстрований);

     поряд з пропозиціями, складеними відповідно до умов конкурсноїдокументації, представляти альтернативні пропозиції, якщо вони ефективніше умов, передбачених Організатором торгів;

оглядати  місце розташування об'єкта торгу;

     відмовитися в письмовому вигляді від участі в торзі після остаточної дати подання пропозицій (у цьому випадку завдаток учаснику не повертається);

     відмовитися від підписання контракту або  річного договору, якщо учасник став переможцем торгів (його задаток у  цьому випадку йому також не повертається).

     Функції, права, обов'язки та відповідальність членів Конкурсної комісії

Члени Конкурсної комісії з проведення конкурсноготоргу виконують такі функції:

     розробка  і затвердження регламенту Конкурсної комісії;

спільно з Організатором торгу визначають вид торгу, строки, місце і необхідність проведення попередньої кваліфікації претендентів;

обговорення і затвердження тендерної документації;

формування  і призначення кваліфікаційної  комісії для проведення відбору  претендентів;

     розтин  конвертів та оголошення пропозицій у присутності претендента, перевірка відповідності оформлення пропозицій та іншої документації вимогам і до умов, передбачених конкурсноюдокументацією;  

     встановлення  строків розгляду та оцінки пропозицій претендентів на день їх оголошення в  залежно від складності предмета торгу і оголошення цього терміну на засіданні, коли відбувається оголошення;

     оформлення  протоколу про розкритті конвертів  та оголошення пропозицій претендентів;

     оцінка  пропозицій і визначення переможця  або прийняття інших рішень за результатами торгів;

     оформлення і підписання протоколу про результати торгів;

затвердження  протоколу про результати торгів головою Конкурсної комісії.

Члени Конкурсної комісії мають право:

     спільно з Організатором торгів продовжити термін прийому заявок та пропозицій учасників торгів, а також термін оцінки пропозицій претендентів;

     у випадку, якщо найнижча ціна, запропонована  претендентами, значно перевищує стартову ціну підряду, відхилити всі пропозиції і призначити повторний торг;

     у разі незгоди з результатами торгів письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу про результати торгу, про що в протоколі робиться позначка. Члени Конкурсної комісії мають наступні обов'язки:

     бути  присутнім і вирішувати питання  на засіданнях Конкурсної комісії;

     брати участь у роботі кваліфікаційної комісії;

     об'єктивно  розглядати і оцінювати пропозиції претендентів і приймати рішення  про переможця торгів (або про  проведення повторного торгу);

не допускати  розповсюдження конфіденційних відомостей по предмету торгу.  
 
 
 
 
 

     Члени Конкурсної комісії несуть відповідальність:

     за  порушення рівних конкурсних умов для  всіх претендентів;

Описание работы
Велика увага приділяється сфері побутового обслуговування населення. Мережа побуту налічує 235 об’єктів. Планується розширення мережі підприємств побутового обслуговування та послуг за рахунок створення об’єктів послуг в супермаркетах (фотопослуги, ремонт годинників, доставка товарів, прокат тощо). Крім того, відкриття нових об’єктів планується провести, також, за рахунок перепланування та реконструкції існуючих приміщень виробничого та житлового призначення, встановлення .
Содержание
содержание отсутствует