Список предметов

Рефераты по бизнес-планированию

Бизнес - проект кафе "Блинная"

Кафе «Блинная» создается с целью быстрого и качественного
обслуживания посетителей, с максимальным вниманием к нему и
предложением наиболее качественных изделий, которые ничем не
отличаются от блинчиков домашнего приготовления. В настоящее время
изменился темп жизни и многие хозяйки все реже и реже имеют
возможность и время для приготовления по настоящему вкусных
аппетитных, ароматных блинчиков с разнообразной начинкой.
Многие из нас вспоминают с легкой грустью в душе блинчики,
которые готовили для нас наши бабушки и мамы.
22 Августа 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес -план пиццерия

Цели предприятия и основные экономические
характеристики
Пиццерия «Новая пицца» создавалась с целью организации и развития
бизнеса, столь популярного во всем цивилизованном мире. В настоящее время в
нашем районе нет достойной пиццерии, которая бы отвечала мировым
стандартам. Пиццерия намерена расширяться, открывать со временем филиалы,
также будут выполняться заказы на дом.
12 Мая 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Бизнес -план по производству и реализации продуктов пчеловодства

Целью настоящего проекта является производство экологически чистых продуктов пчеловодства на основе разведения пчело-семей.
Предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение потребительского спроса населения г. Одессы.
Основной вид деятельности:
- разведение пчело-семей;
- получение продуктов пчеловодства.
Общая стоимость проекта составляет 15280 грн.
03 Февраля 2013  Тип работы: практическая работа  Скачать

Бизнес -план рекламної кампанії

Реклама в готельному бізнесі є цілеспрямованим поширенням інформації про готельний продукт з метою інформативного впливу на споживача для просування й продажу готельного продукту, сприяючого появі в покупця заінтересованості та бажання купити даний готельний продукт.
Щоб правильно виконувати свою роль, реклама в готельному бізнесі повинна виконувати завдання на користь покупців, а саме:
- інформувати про асортимент наявних у продажі готельного продукту, його корисні властивості та способи використання;
- повідомляти про нові готельні продукти (підготувати покупця до їхньої появи на ринку);
- формувати інтереси покупців, виховувати їх;
17 Июня 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес -план фирмы

Одесса является одним из крупных городов Украины, город с большим количеством учебных заведений, регулярно происходит увеличение числа студентов, становящихся материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на проведение своего досуга вне дома. 21 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес жоспар

как правильно сделать бизнес план. на Казахском. Образец 02 Ноября 2011  Тип работы: задача  Скачать

Бизнес жоспар

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асыру кезінде жоспарлау жетекші орынға ие болады. Әсіресе, қазіргі эконмоикалық жағдай фирма ішіндегі жоспарлаудың жаңа прогрессивтік тәсілдерін қолдануды талап етеді. Ал бизнес жоспар фирма ішіндегі жоспарлаудың негізі болып табылады және ол ағымдағы немесе болашақтағы жағдайды таладуға мүмкіндік береді. 14 Марта 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес жоспар

Ғылыми – техникалық процестің өзекті бөлігі тауық шаруашылығындағы технологиялық процестерді автоматтандыру.
Технологиялық процестерді автоматты жүйемен басқару, электр жетектерін басқару станцияларын және жұмыс істеп жатқан жүйелер жаңадан ойластырылған, жаңадан өндіріске ендірілген жүйелер сенімділігін арттыру технологиялық тәртіпті күшейтеді. Бұл тауық еті мен жұмыртқаның өзіндік құнын төмендетіп, кейбір учаскелерде еңбек шығынын төмендетеді.
13 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бизнес жоспар

Кәсіпорынның бизнес-жоспары– кәсіпорын қызметінің сапасын айқындаушы және оны басқарудағы негізгі құралдарының бірі болып табылады. Бизнес-жоспарды құру кәсіпорынды басқару сапасын жоғарылатып, оның ресурстарын тиімді пайдалануға жол береді.
Нарық шарттарында және қатаң бәсекелік күресте кәсіпорын ішкі және сыртқы өзгерістерді есепке алып, тез арада керекті амалдарды қолдануы тиіс. Бұл бірнеше шарттарды орындағанда ғана жүзеге асады:
17 Февраля 2013  Тип работы: доклад  Скачать

Бизнес жоспар

Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Алматы қаласында арнайы киімдер (бұдан әрі – арнайы киімдер) өндірісі цехын ашуды қарастырады.
Цех шығаратын негізгі өнім түрлері медициналық халаттары мен ашық жұмыс комбинезондары болады.
Кейіннен өндірілетін өнімнің түр-түріне басқа да арнайы киімдердің түрлері қосылуы мүмкін.
Жоспарланған цехтың нысаналы тобы Алматы қаласының медицина қызметкерлері, сондай-ақ қызмет көрсету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласы, сауда және ұқсас қызметтер түрлерінің қызметкерлері болады
30 Марта 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бизнес жоспар ЖШС «ҚҰРЫЛЫС ИНДУСТРИЯСЫ»

Бұл металдық конструкциялар құрылыс конструкцияларында тірегіш материалы ретінде құрылыс және тағы басқа инженерлік объектілерінде, сондай-ақ алюминиелік қабаттар ретінде де қолданылады. 18 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Бизнес жоспар- программдык камтамасыз ету

Терабайт компаниясы Энск қаласында 2003жылы тіркелген жауапкершіліктігі шектелген серіктестік болып табылады. Алғашқысында ол консалтингкті компания болатын, жалғыз адам ғана жұмыс істейтін. Қазіргі таңда 100млн т қоры бар, негізгі компьютерлік бағдарламаларды шығарады. 24 Сентября 2011  Тип работы: практическая работа  Скачать

Бизнес жоспарлауда компьютерлік технологияларды қолдану

Бизнес жоспарлау процессінде динамикалық қатарлардың көрсеткіші маңызды рөл атқарады.
Есептеулер болжау, болашақ күйдiң сараптамалық бағасын қаржы және өндірістік экономикалық процесстерді ескере отырып, жүргiзедi және жобаның өткiзуiн, жағдайдың (ай сайын ) квартал сайын сипаттамасын суреттейды.
24 Февраля 2013  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Бизнес жоспарлаудың басқа жоспарлы құжаттардан айырмашылығы

Нарықтық экономикасы дамыған шетелдерде кәсіпорында бизнес-жоспар ең басты элемент болып табылады. Қазақстан енді ғана бизнес-жоспарды қарастыруда тәжірибе жинауда. Көбінесе қызығушылықты мекемелер мен ұйымдардың жеке формалары танытуда.
Бизнес жоспар қазақстандық кәсіпкерлікке стратегиялық жоспарлау құралы ретінде кірді, сондай-ақ инвесторлармен, кредиторлармен және мемлекеттік басқару органдарымен келіссөздерді жүргізу үшін қажетті құжат болып табылады.
01 Апреля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Бизнес идеи и бизнес план турфирмы

Многие руководители считают, что бизнес план им не нужен, они привыкли основываться на своем прошлом опыте и менталитете. В настоящее время в Российском законодательстве не закрепляется обязательность разработки бизнес плана. Для большинства Российских предприятий он является новым документом. Но продвинутые руководители, которые, изучив в достаточном объеме зарубежную литературу, считают, что бизнес план необходим. 26 Декабря 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес план

Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматривае-мого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования.
Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.
29 Марта 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес план

Бизнес-план – это фактические экономические показатели, конкретные исполнители, привязанные к определенному рабочему месту. В разработке бизнес-плана ведущую роль играет главный руководитель предприятия. 26 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес план

Как правило, к видам бизнеса, которые можно начать с минимальными вложениями, очень часто относятся бизнесы, которые удовлетворяют ежедневные потребности населения. К этим видам бизнеса можно отнести и парикмахерский бизнес. Спрос на парикмахерские услуги стабилен как у мужчин, так и у женщин, поэтому открытие парикмахерской может стать неплохой идеей начала собственного бизнеса. Однако, как и в любом другом виде бизнеса, необходимо иметь чёткое видение того, что мы хотим получить в итоге. Для этих целей и придуман бизнес-план. 01 Ноября 2011  Тип работы: практическая работа  Скачать

Бизнес план

Упорядоченную схему действий по достижению определенной цели называют «планом», следовательно, планирование есть непрерывный процесс поиска новых путей и методов оптимизации целевых действий за счет новых возможностей.
Так, руководство любого предприятия все время ощущает необходимость выбора. Оно должно осуществить выбор оптимальной цены реализации, величины выпускаемой серии продукции, принимать решения в область кредитной и инвестиционной политики и многое другое. Чтобы обеспечить возможность принятия экономически обоснованных решений, на предприятиях производятся и анализируются расчеты альтернативных предложений и описываются
26 Января 2012  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Бизнес план фотостудии

Основным видом деятельности фотостудии является фотосъемка и разработка дизайна фирмы-заказчика. 27 Декабря 2010  Тип работы: творческая работа  Скачать

Бизнес план cоздание клуба-солярия «Дикая кошка»

Целью проекта является создание клуба-солярия, с дальнейшим планированием фонда оплаты труда, текущих расходов и доходов, финансовых результатов.

Специфика предлагаемой услуги заключается в предоставлении качественного сервиса и обслуживания.
27 Января 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес план "Аптечного предприятия"

Главные задачи аптеки:

1.закрепить качественные товары в большом ассортименте по приемлемым для потребителей ценам на рынке сбыта.
2. получить лицензию, необходимую для начала и последующей работы аптечного пункта на рынке.
Продукция, предлагаемая аптекой:

1.Лекарственные средства;
2.Парафармацевтика;
3.Контактные линзы и аксессуары;
4.Биологические активные добавки;
5.Изделия медицинского назначения;
6.Ветеринарные препараты.
29 Декабря 2010  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес план "Организация бильярдного клуба"

Настоящий бизнес-план предусматривает создание фирмы, способной эффективно работать на открытом для всех, в том числе и для конкурентов, поле деятельности. Создание подобной фирмы предполагает грамотный выбор такой рыночной ниши, где фирма могла бы строить свою долгосрочную стратегию. Установив перспективную схему налаживания деловых связей, ведя оптимальную ценовую политику, заботясь о поощрении и поддержке своих постоянных клиентов, расширяя спектр своей деятельности и, тем самым, снижая риски в своей деятельности. 18 Января 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес план Автомойка

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на основі впровадження досягнень науки і техніки, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва.
Маючи солідний досвід, більшість підприємців вже познайомилися з проблемами конкурентної боротьби, стратегії збуту, ціноутворення та іншими проблемами маркетингу та менеджменту. Однією з таких проблем є технологія залучення інвестицій, цілеспрямованого і підконтрольного їх використання. Об'єктивно, такою технологією є бізнес-планування.
24 Февраля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес план Автомойка "Альма"

Данный бизнес-план представляет собой проект создания Автомойки ЧП "Альма" в г. Симферополь. Располагаться автомойка будет на одной из центральных улиц города - ул.Миллера 64б. (Ценральный р-н., Залесская). Первоначальные затраты не организацию бизнеса составят 150733,27 (табл.1). Уставный капитал предприятия составит 734 грн. Оставшуюся сумму в размере 150000 грн планируется взять в Альфа-Банке по 17% годовых на 18 месяцев. 18 Января 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Бизнес план автомойки

основные моменты организации. 06 Сентября 2011  Тип работы: контрольная работа  Скачать

Бизнес план автомойки

В данной работе будут рассматриваться вопросы по открытию автомойки. 09 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Бизнес план Автосервиса

Местоположение автосервиса: лучше выбирать неподалёку от АЗС, автомагазина, паркинга, рядом с оживлённой автомагистралью. Необходимо учитывать нормы санитарии, запрещающие расположение автосервиса рядом с жилыми домами и водоёмами. 19 Апреля 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Бизнес план автосервиса

Организационно-правовая форма предприятия - акционерный капитал. Учредители - физические лица. Дата начала реализации проекта - 01.12.2013г. после заключения договора на аренду земельного участка 2 гектара. Интервал планирования - 12 месяцев. Валюта проекта – рубли. Необходимый объем финансирования проекта – 16750 тыс. руб. Из них 80% составляют заемные средства кредитных организаций, а 20% - собственные средства учредителей.
Срок строительства объектов первой очереди – платной автостоянки - 1,5 месяца за счет собственных средств – 500 тыс.руб., срок окупаемости - 4 месяца.
19 Ноября 2012  Тип работы: реферат  Скачать

Бизнес план автостоянки

Сегодня, большинство заведений в крупных городах нуждаются в парковках. Выходят из этой ситуации все по разному - кто-то пытается обустроить территорию и обозначить её как стоянку "только для клиентов", кто-то выставляет охрану, кто-то просто огораживает часть дороги, что фактически является самозахватом. 09 Октября 2011  Тип работы: реферат  Скачать