Список предметов

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Шляхи вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці та аналізу трудових ресурсів підприємства

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів обліку розрахунків з оплати праці, організації та методики обліку розрахунків з оплати праці, аналізу трудових ресурсів підприємства та пошук шляхів вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці та аналізу трудових ресурсів підприємства.
Для дослідження мети були поставлені та вирішені наступні завдання:
дослідження економічної сутності та видів заробітної плати, нормативно-правової бази з обліку розрахунків з оплати праці;
вивчення міжнародного досвіду обліку розрахунків з оплати праці;
ознайомлення з особливостями фінансово-господарської діяльності базового підприємства та його обліковою політикою;
дослідження особливостей організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку розрахунків з оплати праці;
вивчення особливостей податкового та автоматизованого обліку розрахунків з оплати праці;
проведення аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, використання фонду робочого часу, продуктивності праці;
пошук шляхів вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці та аналізу трудових ресурсів.
26 Ноября 2011  Тип работы: дипломная работа  Скачать

Шляхи вдосконалення облiку реалiзацii та вiдвантаження готовоi продукцii на гiпсовому заводi

Сьогоднішня економіка, що динамічно розвивається, призводить до того, що фірми і організації вимушені постійно еволюціонувати. Через насичення абсолютно всіх ринків товарами, підприємствам доводиться змагатися за покупців, це призводить до особливого розуміння ролі реалізації у діяльності підприємства. Продукція повинна бути оптимальним чином реалізована: тобто, з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів і з отриманням найбільшої вигоди. Тому, головна задача будь-якого підприємства - ідеальним чином сумістити бажання клієнтів і власні можливості. У цьому випадку у нього буде можливість довести покупцю незаперечні переваги свого товару. 08 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шляхи вдосконалення обліку утримань із заробітної плати та розрахунків з фондами соціального страхування

Метою цієї курсової роботи є висвітлення теоретичних знань пов’язаних із обліком утримань із заробітної плати працівників.
Об’єктом дослідження виступатиме облік утримань із заробітної плати.
Предметом вивчення даної теми є :
теоретичні засади обліку утримань із заробітної плати працівників;
практичний аспект застосування в досліджуваному об’єкті (ведення обліку нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників).
25 Октября 2011  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шляхи вдосконалення обліку касових операцій та розрахунків з підзвітними особами

Метою даної роботи є вивчення обліку касових операції та розрахунків з підзвітними особами на підприємстві.
Завдання курсової роботи:
дослідити сутність касових операцій та розрахунків з підзвітними особами;
розглянути нормативну базу з обліку касових операцій та розрахунків з підзвітними особами;
розглянути проблемні питання з обліку касових операцій та розрахунків з підзвітними особами;
вивчити облік касових операцій та розрахунків з підзвітними особами на ЗАТ «КЗГО»;
розглянути шляхи вдосконалення обліку касових операцій та розрахунків з підзвітними особами
04 Января 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шляхи вдосконалення обліку ПДФО

Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що важлива роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню оптимальних принципів оподаткування. Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати і державу, і платників податків. 21 Апреля 2012  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шляхи вирішення проблем згуртованості та соціального розвитку колективу на підприємстві «Криворіжхліб

Моя тема є доволі актуальною, оскільки згуртованість є найважливішою соціологічною характеристикою колективу. Згуртованість колективу означає єдність поведінки його членів, що заснована на спільності інтересів, ціннісних орієнтацій, норм, цілей і дій щодо їх досягнення.
Високозгуртовані групи мають такі характеристики: кооперативність, демократичність, досягнення індивідуальних і групових цілей, загальна задоволеність працею і перебуванням у колективі, пряма оцінка результатів за виконаним колективним завданням, індивідуальна і загальна відповідальність, колективні результати (продукти) праці, схильність до групового мислення.
22 Мая 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шляхи зародження та проблеми розвитку аудиту в Україні

Також, незважаючи на велику кількість програмного забезпечення для бухгалтерських потреб, проблема автоматизації обліку стала ще більш гострою. Більшість недорогих, а тому привабливих, бухгалтерських програм орієнтовані на “середню” бухгалтерію, якої в чистому вигляді майже не існує. Тому найбільш виправданим є впровадження бухгалтерського забезпечення того виробника, який надає крім самої програми, також послуги по її впровадженню та навчанню персоналу підприємств роботі з нею. Саме тут є потреба в послугах досвідченого аудитора, який може запропонувати оптимальну форму автоматизації облікового процесу на підприємстві, розробили та порекомендували необхідні контрольні процедури, а також виявити слабкі місця комп’ютерної системи. Слід мати на увазі, що в практиці міжнародного аудиту аналіз комп’ютерних систем посідає одне з провідних місць, оскільки дозволяє виявити області потенційного ризику. 06 Февраля 2013  Тип работы: реферат  Скачать

Шляхи удосконалювання обліку в умовах реформування аграрного сектору економіки

При написанні курсової роботи ми ставимо перед собою слідуючі завдання:
розкрити роль, місце праці в ринковій економіці;
розкрити сутність праці та розрахунків по оплаті праці, як об’єкту бухгалтерського обліку;
проаналізувати стан первинного обліку праці та розрахунків по оплаті праці;
показати стан синтетичного і аналітичного обліку праці та розрахунків по оплаті праці;
розробити пропозицій по удосконалюванню первинного, синтетичного і аналітичного обліку при діючій на підприємстві формі бухгалтерського обліку;
розробити пропозицій на методику впровадження автоматизованої форми обробки інформації.
31 Марта 2013  Тип работы: курсовая работа  Скачать

Шоттардын жуктелуі

Банктердегі арнайы шоттар мен есеп айрысу шотындағы нақты ақша қозғалысы туралы ақпараттардың қалыптасуындағы бухгалтерлік есептің мәні мен рөлі. 02 Апреля 2012  Тип работы: доклад  Скачать

Шоғырандырылыған бугалтерлік баланс

Кез келген өндіріс өз қызметіне құрал-жабдықтарын тартса ғана жүреді, ал ол еңбек заттары (шикізат, материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар) және еңбек құралдары (машина, станок) болып бөлінеді. Бұл арада еңбек құралдарының құрамы сыртқы белгісімен емес, олардың өндіріс процесінде атқаратын роліне қарап анықталады. Мысалға, заводта дайындалған бу қазаны сол зауыт үшін дайын өнім болып саналады; ал орнату үшін сатып алған субъект үшін осы қазан еңбек құралы болып табылады. Осы қазанды келешекте қайта сатуға алса, онда ол тауар болып табылады. 18 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс

Жер учаскелері бойынша меншік немесе тұрақты пайдалану құқығы – актіде көрсетілген сатып алу құны, қозғалмайтын мүліктер бойынша агенттерге берілген сыйақы, сатып алу-сату келісімін рәсімдеу бойынша көрсетілген қызметтердің төлемі, жерді мақсатты пайдалануға дайындау бойынша (ескі үйлерді бұзу, тазалау, тегістеу, т.б. кезінде алынған материалдарды сатудан түсетін табыстың шегерілімінен басқа) жұмсалатын шығыстар; 21 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Шоғырландырылған бухгалтерлік есеп

Халық шарушылығы есептерінің арасында бухгалтерлік есептің алатын орны ерекше. Барлық экономикалық ғылымдар ішінде бухгалтерлік есеп өз алдына дараланып тұратын бөлек ғылыми сала. Өйткені, бухгалтерлік есеп қоғамдық өндірістің дамуы жолында қажет. 21 Декабря 2011  Тип работы: реферат  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Аудит" 31 Марта 2013  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Бухгалтерскому и финансовому учету"

Работа содержит ответы на 54 вопроса по дисциплине "Бухгалтерский и финансовый учет". 13 Января 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет"

Работа содержит ответы на 26 вопросов по дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет". 24 Декабря 2011  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка з бухгалтерського обліку

Шпаргалка з бухгалтерського обліку. В2.
1. Інтернаціоналізація та стандартизація обліку у міжнародному масштабі: необхідність, сутність та значення.
Процес економічної інтеграції у світовому масштабі, інтернаціоналізація економіки, бізнесу призвели до
19 Февраля 2013  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

Работа содержит 16 ответов на вопросы по дисциплине "Бухгалтерский учет и аудит" 12 Января 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Работа содержит ответы на экзамеционные вопросы по дисциплине "Аудит". 11 Декабря 2010  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Работа состоит из ответов и вопросов нас ГОС экзамен по предмету "Аудит". 19 Декабря 2010  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Аудит". 11 Марта 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Даны ответы на вопросы к экзамену по "Аудиту" 19 Апреля 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Аудит" 11 Мая 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Даны ответы на вопросы для подготовки к зачету по дисциплине "Аудит" 27 Ноября 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Работа содержит ответы на 44 вопроса по дисциплине "Аудит". 24 Января 2013  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Аудиту"

Работа содержит ответы на 25 вопросов по дисциплине "Аудит". 19 Февраля 2013  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Бухгалтеркому учету и аудиту"

Работа содержит ответы на вопросы по "Бухгалтерскому учету и аудиту" 26 Января 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Бухгалтерский учет и аудит"

шпоры по бух учету 07 Ноября 2011  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Бухгалтерский учет"

Предметом бухгалтерского учета в обобщенном виде выступает хозяйственная деятельность предприятия с точки зрения системы учета ресурсов и результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятия.
Объекты — хозяйственные средства, источники их образования и хозяйственные операции.
Составными частями предмета являются многочисленные и разнообразные объекты, которые можно свести в две группы:
• объекты, обеспечивающие хозяйственную деятельность предприятия -
- имущество организации - хозяйственные средства, функционирующий капита
28 Декабря 2011  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Бухгалтерский финансовый учёт"

Работа содержит ответы на 20 экзаменационных вопросов по "Бухгалтерский финансовый учет".
Вопрос: Калькуляция - это:
способ исчисления себестоимости единицы продукции (работ, услуг) в денежном выражении
Вопрос: Регистры бухгалтерского учета по признаку последовательности регистрации информации в них подразделяются на:
хронологические и систематические
18 Января 2012  Тип работы: шпаргалка  Скачать

Шпаргалка по "Бухгалтерскому учету и аудиту"

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Бухгалтерскому учету и аудиту". 07 Декабря 2011  Тип работы: шпаргалка  Скачать